1 thư viện có 23500 quyển sách, một thư viện có 23500 quyển sách

*

Sau năm trước tiên thư việnđc thêm là; 23 500 : 100 x đôi mươi = 4700(quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện gồm số quyển là: 23 500 + 4 700 = 28200(quyển)

Sau năm trang bị haithư việnđc thêm là:

28 200 : 100 x đôi mươi = 5640(quyển)

Sau năm đồ vật 2thư viện tất cả số quyển là:

28 200 + 5640 = 33840(quyển)


số sách của thư viện sau một năm là

<23500x20:100>+23500=28200

sau hai năm thư viện gồm số quyển sách là

<28200x20:100>+28200=33840

đ/s:33840 quyển sách


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

một thư viện gồm 23500 quyển sách.Trung bình cứ tưng năm số sách của thư viện đó lại tăng lên 20% đối chiếu với năm ngoái đó. Hỏi sau hai năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách???


*

<23500x20:100>+23500=28200

sau hai năm thư viện gồm số quyển sách là

<28200x20:100>+28200=33840

đ/s:33840 quyển sách


Một thư viện bao gồm 23500 quyển sách. Trung bình mỗi năm số sách của thư viện tạo thêm 20% đối với năm trướcđó. Hỏi sau 2 năm thư viện có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


*

Trong hai năm sách của tủ sách tăng số tỷ lệ là :

20% x 2 = 40%

40% sách của thư viện là :

23500 : 100 x 40 = 9400 ( quyển )

Sau 2 năm thư viện đó có số sách là :

23500 + 9400 = 32900 ( quyển )

Đ/s :....................

Bạn đang xem: 1 thư viện có 23500 quyển sách


Thư viện tạo thêm 20% so với thời gian trước đó là:

23500 x trăng tròn : 100 = 4700 (%)

Sau 2 năm thư viện có toàn bộ là:

23500 + 4700 = 28200 (quyển sách)

Đáp số:28200 quyển sách

Đúng nha bn


một thư viện tất cả 23500 quyển sách.trung bình cứ hàng năm sách của thư viện lại tạo thêm 20%so vs thời gian trước đó .hỏi sau hai năm thư viện có toàn bộ bao nhiêu soos sách


*

Số quyển sách 1 năm sau tăng là:

23500 x 20 : 100 = 4700 ﴾quyển sách﴿

Số quyển sách một năm sau là:

23500 + 4700 = 28200 ﴾quyển sách﴿

Số quyển sách hai năm sau tăng là

: 28200 x trăng tròn : 100 = 5640 ﴾quyển sách﴿

Số quyển sách hai năm sau là:

28200 + 5640 = 33840 ﴾quyển sách﴿


1 thư viện có 23500 quyển sách.Trung bình cứ hàng năm số sách của tủ sách lại tạo thêm 20% so với thời gian trước đó.Hỏi sau 2 năm thư viện sẽ sở hữu tất cả bao nhiêu quyển sách


Một thư viện tất cả 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của tủ sách lại tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


số sách tăng sau năm 1 là

6000+(6000.20%)=7200(quyển)

số sách tăng sau năm 2 là

7200+(7200+20%)=8640(quyển)


Số quyển sách tăng lên trong năm trước tiên là:

(dfrac6000 imes20100=1200)( quyển sách )

Tổng số sách cơ mà thư viện đã có được sau một năm là:

6000 + 1200 = 7200 ( quyển sách )

Số
Số quyển sách tăng lên trong năm lắp thêm hailà:

(dfrac7200 imes20100=1440)( cuốn sách )

Tổng số sách sau hai năm thư viện đã đạt được là:

7200 + 1440 = 8640 ( quyển sách )

Đáp số: 8640 quyển sách


Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại được tăng thêm 20% ( so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


bài làm :

Coi số sách của năm kia là 100% thì số sách của năm tiếp theo là :

100% + 20% = 120% ( số sách của năm kia ).

Sau năm vật dụng nhất, số sách của thư viện chính là :

6 000 : 100 x 120 = 7200 ( quyển ).

Sau năm vật dụng hai, số sách của thư viện đó là :

7200 : 100 x 120 = 8640 ( quyển ).

Xem thêm: Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng là gì

Vậy tủ sách có tất cả 8640 quyển sách.


Trong năm đầu, số sách tăng lên là:

6000 x trăng tròn : 100 = 1200 (quyển)

Sau 1 năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thiết bị hai, số sách tạo thêm là:

7200 x đôi mươi : 100 = 1440 (quyển)

Sau 2 năm số sách thư viện có toàn bộ là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)


Một thư viện tất cả 6000 cuốn sách .Cứ sau tưng năm số sách tủ sách lại được tăng lên 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách ?


Coi số sách của năm trước là 100% thì số sách của năm sau là :

100% + 20% = 120% ( số sách của năm kia )

Sau năm trang bị nhất, số sách của thư viện đó là :

6 000 : 100 x 120 = 7200 ( quyển )

Sau năm trang bị hai, số sách của thư viện chính là :

7200 : 100 x 120 = 8640 ( quyển )

Đáp số : 8640 quyển sách


Số sách của năm sau là:

(6000cdotdfrac65=7200)(sách)

Số sách hai năm sau là:

(7200cdotdfrac65=8640)(sách)


Một thư viện gồm 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại tạo thêm 20% (so cùng với số sách năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


20% tuong ung voi so quyen sach la :

6000*20%=1200(quyen)

nam thu 2co so quyen sach la :

1200*2=2400(quyen)

2 nam thu vien bởi co so quyen la :

6000+2400=8400(quyen)

cho ****


số sách sau năm thú tốt nhất là

6000+ 6000*20/100=7200 quyển

số sách sau hai năm là 7200*20/100+7200=8640 quyển

d/s 8640 quyển

**** giáo viên mik chữa bài nek rùi


Một thư viện bao gồm 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tạo thêm 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ?


Trong năm đầu, số sách tạo thêm là:

6000 x trăng tròn : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm sản phẩm hai, số sách tăng thêm là:

7200 x đôi mươi : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có toàn bộ là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên

OLM là gốc rễ giáo dục số. Với chương trình đào tạo và giảng dạy bám cạnh bên sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Các bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. OLM thỏa mãn nhu cầu nhu cầu riêng của từng người học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui miệng nhấn vào đây để upgrade tài khoản.

*

1 thư viện bao gồm 23500 quyển sách.Trung bình cứ mỗi năm số sách của tủ sách lại tăng thêm 20% đối với năm trước đó.Hỏi sau 2 năm thư viện sẽ có được têt cả từng nào quyển sách ? ( bạn trả lời cả lời giải nhé )


*

Số quyển sách một năm sau tăng là:

23500 x trăng tròn : 100 = 4700 (quyển sách)

Số quyển sách 1 năm sau là:

23500 + 4700 = 28200 (quyển sách)

Số quyển sách 2 năm sau tăng là:

28200 x 20 : 100 = 5640 (quyển sách)

Số quyển sách 2 năm sau là:

28200 + 5640 = 33840 (quyển sách)

Đáp số : 33840 quyển sách

 

 

 

 


*

Số quyển sách 1 năm sau tăng là:

23500 x 20 : 100 = 4700 (quyển sách)

Số quyển sách 1 năm sau là:

23500 + 4700 = 28200 (quyển sách)

Số cuốn sách 2 năm sau tăng là:

28200 x đôi mươi : 100 = 5640 (quyển sách)

Số cuốn sách 2 năm sau là:

28200 + 5640 = 33840 (quyển sách)

Đáp số : 33840 quyển sách


1 thư viện có 23500 quyển sách.Trung bình cứ hàng năm số sách của thư viện lại tăng lên 20% so với năm kia đó.Hỏi sau hai năm thư viện sẽ sở hữu tất cả bao nhiêu quyển sách


một thư viện gồm 23500 quyển sách.Trung bình cứ mỗi năm số sách của thư viện kia lại tăng thêm 20% đối chiếu với năm ngoái đó. Hỏi sau hai năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách???


một thư viện gồm 23500 quyển sách.trung bình cứ tưng năm sách của thư viện lại tạo thêm 20%so vs năm trước đó .hỏi sau 2 năm thư viện có toàn bộ bao nhiêu soos sách


Một thư viện tất cả 23500 quyển sách. Trung bình cứ mỗi năm số sách của thư viện lại tạo thêm 20 % so với năm kia đó. Hỏi sau 2 năm thư viện có toàn bộ bao nhiêu quyển sách ?


một thư viện gồm 23500 quyển sách.trung bình mỗi năm số sách tạo thêm 20% đối với năm trước. Hỏi sau hai năm thư viện đó bao gồm số sách là bao nhiêu quyển?


Một thư viện tất cả 23500 quyển sách. Trung bình hàng năm số sách của thư viện tăng thêm 20% đối với năm trước đó. Hỏi sau 2 năm thư viện có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


1 thư viện gồm 6000 quyển sách .Cứ sau tưng năm số sách của tủ sách lại đc tăng thêm 20 % so cùng với số sách của năm trước.Hỏi sau 2 năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?


Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của thư viện lại tăng thêm 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách?

 

 


Một thư viện tất cả 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của thư viện lại được tăng lên 20% ( so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.