1 Thư Viện Có 6000 Quyển Sách, Một Thư Viện Có 6000 Quyển Sách

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: 1 thư viện có 6000 quyển sách

*

Sau 1 năm, thư viện tăng gồm thêm số số cuốn sách là:

6000 x đôi mươi : 100 = 1200 ﴾quyển﴿

Khi đó, thư viện tất cả số sách là:

6000 + 1200 = 7200 ﴾quyển﴿

Sau 1 năm tiếp, thư viện tất cả thêm số sách là:

7200 x 20 : 100 = 1440 ﴾quyển﴿

Số sách thư viện có sau 2 năm là:

7200 + 1440 = 8640 ﴾quyển﴿

ĐS: 8640 quyển


Số sách sau một năm là

6000 : 100 x đôi mươi = 1200 + 6000 = 7200

Số sách sau hai năm là

7200 : 100 x 20 = 1440 + 7200 = 8640

Đáp số 8640


Một thư viện có 6 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% ( so với năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?


*

Tỉ số phần trăm của số sách năm tiếp theo so với năm trước là: 100% + 20% = 120% Năm thứ nhất thư viện có số sách là:6 000 : 100 x 120 = 7 200 quyển Năm thứ nhị số sách thư viện có tất cả là:72 000 : 100 x 120 = 8 640 quyển Đáp số: 8 640 quyển


Sau năm trước tiên số sách thư viện tăng lên là:

6000 x đôi mươi : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm thứ nhất số sách tủ sách có tất cả là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Sau năm lắp thêm hai số sách thư viện tăng lên là:

7200 x trăng tròn : 100 = 1440 (quyển)

Sau năm máy hai số sách tủ sách có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.


một thư viện có trăng tròn 000quyển sách . Sau mỗi năm số sách của thư viện tăng thêm 15% so với số sách của năm trước . Hoỉ sau 2 năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách


*

Số sách tạo thêm sau một năm là :

20 000 : 100 x 15 = 3 000 ( quyển)

Sau một năm thư viện đó bao gồm số cuốn sách là :

20 000 + 3 000 = 23 000 ( quyển)

Số sách tăng lên sau 2 năm là :

23 000 : 100 x 15 = 3 450 (quyển )

Số sách tăng thêm sau 2 năm là :

23 000 + 3 450 = 26 450 ( quyển )

Đáp số : 26 450 quyển

Mk nhanh nhất đó lại còn đúng

Chuẩn 100%

k mk nha

Mk cảm ơn các bạn nhiều

Thank you very much

>_Đúng(1)
Đúng(0)

Xem thêm: Đọc sách tiếng trung có phiên âm, học hán ngữ qua truyện ngôn tình trung quốc*

Đúng(0)Bài 1: bài xích giải

Cách 1:Năm thứ nhất thư viện tăng số sách là: 6 000 : 100 x trăng tròn = 1 200 (quyển)Sau năm thứ nhất số sách thư viện có là: 6 000 + 1 200 = 7 200 (quyển)Năm thứ hai thư viện tăng số sách là: 72 000 : 100 x 20 = 1 440 (quyển)Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là: 72 000 + 1 440 = 8 640 (quyển) Đáp số: 8 640 quyển

Cách 2:

Tỉ số phần trăm của số sách năm sau so với năm trước là: 100% + 20% = 120%Năm thứ nhất thư viện có số sách là: 6 000 : 100 x 120 = 7 200 quyển
Năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là: 72 000 : 100 x 120 = 8 640 quyển Đáp số: 8 640 quyển

Bài 2: bài giải

Vì lượng nước chứa vào hạt tươi là 16% yêu cầu trong 200 kg hạt tươi có lượng nước đó là:

200 x 16 % = 32 kg
Sau lúc phơi thô 200 kg hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi đôi mươi kg, đề xuất lượng còn lại vào hạt phơi khô là: 32 – trăng tròn = 12 kg
Lượng hạt đã phơi khô còn lại là: 200 – đôi mươi = 180 kg
Tỉ số phần trăm của lượng nước vào hạt phơi thô là: 12 : 180 = 6,7% Đáp số: 6,7%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.