18/2019/Qđ-Ttg Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định 18/2019/Qđ

Tiêu chí new về nhập khẩu máy móc, thiết bị sẽ qua sử dụng

Đây là ngôn từ đáng để ý tại ra quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu vật dụng móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bạn đang xem: 18/2019/qđ-ttg thư viện pháp luật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 18/2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 mon 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Căn cứ chính sách tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Luật làm chủ ngoại yêu quý ngày 12 tháng 6năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoạithương;

Theo đề xuất của bộ trưởng Bộ kỹ thuật và Côngnghệ;

Thủ tướng chính phủ phát hành Quyết định quy địnhviệc nhập khẩu thứ móc, thiết bị, dây chuyền technology đã qua sử dụng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Ra quyết định này hiện tượng tiêu chí, hồ nước sơ, trình tự,thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định so với máy móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ like new 99% có mã hàng hóa (mã số HS) nằm trong Chương 84 và Chương 85quy định tại hạng mục hàng hóa xuất khẩu, nhập vào Việt Nam, được nhập khẩu nhằmsử dụng cho hoạt động sản xuất tại nước ta mà không thuộc những danh mục hànghóa cấm nhập khẩu do thiết yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định, những bộ, cơ quanngang bộ chào làng chi ngày tiết theo nguyên lý của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều của vẻ ngoài Quản lýngoại thương.

2. Ra quyết định này không áp dụng đối với máy móc,thiết bị, dây chuyền technology đã qua sử dụng trong những trường đúng theo sau đây:

a) vượt cảnh; trung chuyển hàng hóa;

b) marketing chuyển khẩu;

c) marketing tạm nhập, tái xuất;

d) Các vẻ ngoài tạm nhập, tái xuất khác biện pháp tại
Điều 15 cùng tạm xuất, tái nhập pháp luật tại Điều17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại yêu thương (trừ trường phù hợp tạm nhập,tái xuất tiến hành các thích hợp đồng gia công; trường phù hợp nhập khẩu nhằm sản xuất, thicông thực hiện các dự án công trình đầu tư);

đ) tiến hành hợp đồng thương mại & dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng vớithương nhân nước ngoài;

e) giao thương giữa những doanh nghiệp trong quần thể chế xuất,doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp lớn trong khu chế xuất bán tài sảnthanh lý vào nội địa;

g) Nhận chuyển giao từ đối tác doanh nghiệp nước ngoài sau khoản thời gian hếthạn phù hợp đồng gia công, đúng theo đồng thuê tải tài chính; thay đổi mục đích sử dụngchuyển tiêu thụ trong nước sau khi hết thời gian sử dụng tạm nhập để xây đắp công trình hoặc tạmnhập theo vẻ ngoài thuê, mượn để tiến hành hợp đồng gia công cho mến nhânnước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công chothương nhân nước ngoài;

h) ship hàng nghiên cứu khoa học và cải tiến và phát triển côngnghệ mà trong nước chưa tiếp tế được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòngtheo yêu thương cầu của các bộ làm chủ ngành, lĩnh vực;

i) thiết bị móc, trang bị thuộc
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có chức năng gây mất an ninh (Danh mục sản phẩm,hàng hóa team 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phát hành theo công cụ của
Luật quality sản phẩm, sản phẩm hóa;

k) đồ vật móc, máy thuộc nghành nghề chuyên ngành màcác bộ, phòng ban ngang cỗ đã bao gồm văn bạn dạng quy phạm pháp luật để quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này vận dụng đối với:

1. Tổ chức, công ty (sau đây viết thông thường làdoanh nghiệp) nhập khẩu thứ móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Tổ chức giám định tiến hành giám định lắp thêm móc,thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo luật tại ra quyết định này.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việcnhập khẩu sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua thực hiện quy định tại
Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong đưa ra quyết định này, các từ ngữ sau đây được hiểunhư sau:

1. Sản phẩm công nghệ móc, thiết bị là 1 kết cấu hoàn chỉnh, gồmcác bỏ ra tiết, cụm đưa ra tiết, phần tử có liên kết với nhau nhằm vận hành, đưa độngtheo mục đích sử dụng được thiết kế.

2. Dây chuyền technology là hệ thống các thiết bị móc,thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại được bố trí lắp đặt, kết nối liên trả tại một địađiểm khăng khăng theo sơ đồ, quy trình technology đã thiết kế, đảm bảo vận hành đồngbộ nhằm sản xuất.

3. đồ vật móc, thiết bị, dây chuyền technology đã qua sửdụng là thiết bị móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau lúc xuất xưởng đã có được lắpráp và vận hành hoạt động.

4. Tuổi sản phẩm là thời gian (tính theo năm) đượcxác định từ năm sản xuất mang lại năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.Năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

Điều 4. Nguyên tắc làm chủ việcnhập khẩu thiết bị móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Vấn đề nhập khẩu trang bị móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của lao lý về nhập khẩu hànghóa.

2. Không cho phép nhập khẩu thứ móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng trong những trường vừa lòng sau:

a) những nước xuất khẩu đã chào làng loại quăng quật do lạc hậu,chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;

b) Không thỏa mãn nhu cầu các yêu mong về an toàn, huyết kiệmnăng lượng, bảo đảm môi ngôi trường theo chính sách của pháp luật.

3. Chỉ cho phép nhập khẩu máymóc, thiết bị, dây chuyền technology đã qua sử dụng giao hàng trực tiếp cho hoạt độngsản xuất của khách hàng tại Việt Nam.

Chương II

TIÊU CHÍ NHẬP KHẨU MÁYMÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 5. Tiêu chí nhập khẩu đốivới dây chuyền technology đã qua sử dụng

Dây chuyền technology đã qua sử dụng được phép nhậpkhẩu khi đáp ứng nhu cầu các tiêu chí sau:

1. Được thêm vào theo tiêu chuẩn:

a) phù hợp với cách thức của quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia (QCVN) về an toàn, ngày tiết kiệm năng lượng và bảo đảm an toàn môi trường;

b) ngôi trường hợp không tồn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCVN) tương quan đến dây chuyền technology nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phảiđược thêm vào theo tiêu chuẩn cân xứng với tiêu chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn quốcgia (TCVN) của nước ta hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong những nước G7, Hàn
Quốc về an toàn, ngày tiết kiệm tích điện và đảm bảo môi trường.

2. Hiệu suất (tính theo số số lượng sản phẩm được tạora vày dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc công suất còn lạiphải đạt trường đoản cú 85% trở lên trên so với hiệu suất hoặc hiệu suất thiết kế.

3. Mức tiêu tốn nguyên, thứ liệu, tích điện khôngvượt thừa 15% so với thiết kế.

4. Technology của dây chuyền công nghệ không thuộc
Danh mục technology cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quyđịnh trên Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2018 của chính phủ quyđịnh cụ thể và gợi ý thi hành một trong những điều của Luật chuyển giao công nghệ.

5. Technology của dây chuyền technology phải vẫn đượcsử dụng tại tối thiểu 03 cơ sở sản xuất trong số nước thuộc tổ chức Hợp tác và
Phát triển tài chính (Organization for Economic Cooperation and Development -OECD).

Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đốivới thiết bị móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị like new 99% được phép nhập khẩukhi đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn sau:

1. Tuổi sản phẩm không vượt quá 10 năm. Đối cùng với máymóc, thứ thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi sản phẩm được quy định chi tiếttại Phụ lục I ban hành kèm theo quyết định này.

2. Được tiếp tế theo tiêu chuẩn:

a) tương xứng với hiện tượng của quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia (QCVN) về an toàn, ngày tiết kiệm tích điện và đảm bảo môi trường;

b) trường hợp không có QCVN liên quan đến thứ móc,thiết bị nhập khẩu, thì sản phẩm công nghệ móc, vật dụng nhập khẩu bắt buộc được sản xuất phù hợpvới chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của nước ta hoặc tiêu chuẩnquốc gia của một trong những nước G7, hàn quốc về an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượngvà bảo vệ môi trường.

Chương III

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤCNHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 7. Hồ nước sơ, trình từ thủ tụcnhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Hồ sơ nhập khẩu:

Ngoài làm hồ sơ nhập khẩu theo biện pháp của cơ chế Hải quan,doanh nghiệp phải bổ sung cập nhật tài liệu sau:

a) phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp cóđóng vết của doanh nghiệp. Trường thích hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải gồm văn bảnủy thác nhập khẩu;

b) chứng từ giám định được cấp bởi một tổ chứcgiám định được chỉ định thỏa mãn nhu cầu các đk quy định tại Điều 11 Quyết địnhnày. Nội dung chứng từ giám định tiến hành theo cách thức tại điểm a, b, c, d,đ khoản 1 Điều 10 quyết định này.

2. Trình tự, giấy tờ thủ tục nhập khẩu:

a) công ty nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệuquy định trên khoản 1 Điều này về cơ sở hải quan, nơi đk tờ khai hảiquan;

b) ban ngành hải quan liêu chỉ làm giấy tờ thủ tục thông quan lại theoquy định khi làm hồ sơ nhập khẩu và tài liệu qui định tại khoản 1 Điều này đầy đủ,hợp lệ và chứng thư giám định ghi tóm lại dây chuyền công nghệ đã qua sử dụngđáp ứng yêu ước tại Điều 5 đưa ra quyết định này.

Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tụcnhập khẩu đồ vật móc, thiết bị vẫn qua sử dụng

1. Hồ sơ nhập khẩu:

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo dụng cụ của qui định Hảiquan, doanh nghiệp lớn phải bổ sung tài liệu sau:

a) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cóđóng vệt của doanh nghiệp. Trường thích hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bảnủy thác nhập khẩu;

b) bản chính giấy xác thực của nhà phân phối máymóc, sản phẩm công nghệ về năm phân phối và tiêu chuẩn của đồ vật móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu cáctiêu chí qui định tại Điều 6 đưa ra quyết định này trong trường hợp vật dụng móc, thiết bịđược phân phối tại giang sơn thuộc những nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải đượchợp pháp hóa lãnh sự cùng kèm bạn dạng dịch quý phái tiếng Việt;

c) chứng thư giám định được cấp cho bởi một tổ chứcgiám định được chỉ định thỏa mãn nhu cầu các yêu thương cầu điều khoản tại Điều 11 ra quyết định nàytrong trường hợp máy móc, sản phẩm được sản xuất tại nước nhà thuộc những nước
G7, hàn quốc nhưng không tồn tại Giấy chứng thực của nhà sản xuất hoặc thiết bị móc, thiếtbị được cung cấp tại giang sơn không thuộc những nước G7, Hàn Quốc. Văn bản chứngthư giám định triển khai theo luật tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 10Quyết định này.

2. Trình tự, giấy tờ thủ tục nhập khẩu:

a) doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệuquy định tại khoản 1 Điều này về ban ngành hải quan, nơi đăng ký tờ khai hảiquan;

b) phòng ban hải quan chỉ làm thủ tục thông quan liêu theoquy định khi làm hồ sơ nhập khẩu với tài liệu nguyên tắc tại khoản 1 Điều này đầy đủ,hợp lệ. Trường hợp yêu cầu có chứng từ giám định theo biện pháp tại điểm c khoản 1Điều này thì trong chứng thư giám định đề xuất có kết luận máy móc, sản phẩm công nghệ đãqua sử dụng đáp ứng yêu cầu hiện tượng tại Điều 6 ra quyết định này.

3. Đưa mặt hàng về bảo quản:

a) Trường đúng theo nhập khẩu thiết bị móc, thiết bị đang qua sửdụng nhưng tại thời khắc nộp hồ sơ nhập khẩu theo dụng cụ tại khoản 1 Điều nàydoanh nghiệp không có giấy chứng thực của nhà chế tạo theo nguyên tắc tại điểm bkhoản 1 Điều này cùng chưa hỗ trợ được chứng thư giám định theo nguyên lý tại điểmc khoản 1 Điều này, công ty lớn được đưa hàng hóa về bảo quản theo giải pháp củapháp qui định hải quan sau khoản thời gian nộp phòng ban hải quan liêu văn bạn dạng đăng ký dịch vụ thương mại giám địnhmáy móc, sản phẩm có xác nhận của một tổ chức thẩm định được hướng dẫn và chỉ định theo quyđịnh tại quyết định này;

b) vào thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đưamáy móc, đồ vật về bảo quản, doanh nghiệp nên nộp phòng ban hải quan bệnh thưgiám định. Phòng ban hải quan liêu chỉ làm thủ tục thông quan liêu theo phương tiện khi hồ sơnhập khẩu cùng tài liệu luật pháp tại khoản 1 Điều này đầy đủ, hợp lệ và hội chứng thưgiám định ghi kết luận máy móc, thiết bị like new 99% đáp ứng yêu mong quy địnhtại Điều 6 ra quyết định này.

Trường hợp tác dụng giám định trang bị móc, thiết bịkhông thỏa mãn nhu cầu yêu cầu qui định tại Điều 6 đưa ra quyết định này, doanh nghiệp lớn bị xử lýtheo lý lẽ xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực hải quan.

Điều 9. Nhập khẩu máy móc, thiếtbị like new 99% trong trường phù hợp khác

1. Vào trường hợp công ty đang tiến hành sảnxuất trên Việt Nam, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, mong muốn nhập khẩumáy móc, thiết bị like new 99% có tuổi lắp thêm vượt quá lý lẽ tại khoản 1Điều 6 đưa ra quyết định này nhưng công suất (tính theo số lượng hàng hóa được chế tạo ra rabởi đồ vật móc, thứ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại củamáy móc, sản phẩm vẫn đạt từ 85% trở lên trên so với năng suất hoặc công suất thiếtkế cùng mức tiêu tốn nguyên, trang bị liệu, năng lượng của dòng sản phẩm móc, vật dụng không vượtquá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chất nhận được nhập khẩu,trực tiếp hoặc qua bưu năng lượng điện hoặc qua cổng dịch vụ thương mại công trực tuyến đường về cỗ Khoa họcvà technology để được coi như xét, giải quyết.

2. Hồ sơ đề xuất bao gồm:

a) Văn phiên bản đề nghị cho phép nhập khẩu sản phẩm móc, thiếtbị like new 99% theo hình thức tại Phụ lục II banhành kèm theo ra quyết định này, từ đó giải trình về sự cần thiết phải nhập khẩumáy móc, sản phẩm công nghệ để đảm bảo duy trì chuyển động sản xuất gớm doanh, giải pháp sửdụng với sự quan trọng của sản phẩm công nghệ móc, đồ vật dự con kiến nhập khẩu vào dây chuyềncông nghệ;

b) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp cóđóng lốt của doanh nghiệp;

c) chứng từ giám định được cấp cho bởi tổ chức triển khai giám địnhđược hướng đẫn theo giải pháp tại Điều 11 ra quyết định này. Nội dung chứng thư giámđịnh thực hiện theo dụng cụ tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10 Quyết địnhnày;

3. Trình tự, giấy tờ thủ tục xem xét hồ nước sơ:

a) Trường vừa lòng hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp lệ theoquy định, thực hiện như sau:

- Trả lại ngay hồ sơ cho khách hàng để sửa đổi, bổsung trong trường hợp doanh nghiệp nộp làm hồ sơ trực tiếp tại phần tử tiếp dìm hồsơ một cửa của cục Khoa học và Công nghệ;

- trường hợp thừa nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tửcủa cỗ Khoa học và Công nghệ, vào thời hạn 08 giờ làm việc tính từ lúc thời điểm nhậnhồ sơ, bộ Khoa học và công nghệ có chủ ý đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, xẻ sunghồ sơ;

- trường hợp nhận hồ sơ qua mặt đường bưu điện, trongthời hạn 02 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhấn hồ sơ, bộ Khoa học tập và technology cóvăn phiên bản đề nghị doanh nghiệp lớn sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

b) trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược hồ sơ đầy đủ, phù hợp lệ, cỗ Khoa học tập và công nghệ gửi văn bản kèm theo bạn dạng chụphồ sơ đề nghị các bộ, cơ sở ngang bộ liên quan có ý kiến. Ngôi trường hợp đề xuất thiết,Bộ công nghệ và technology lấy ý kiến chuyên viên về thứ móc, thiết bị đã qua sử dụngđề nghị được nhập khẩu;

c) trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhậnđược văn phiên bản đề nghị của cục Khoa học và Công nghệ, những bộ, ban ngành ngang bộ,chuyên gia có ý kiến về vấn đề nhập khẩu trang bị móc, trang bị trong nghành nghề dịch vụ quản lýchuyên ngành với cho chủ kiến về lời khuyên được nhập khẩu máy móc, trang bị củadoanh nghiệp;

d) trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhậnđược ý kiến của những bộ, phòng ban ngang bộ, chuyên gia, cỗ Khoa học với Công nghệcó văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ tại sao nếu không chấp thuận ý kiến đề xuất nhậpkhẩu sản phẩm móc, thiết bị.

4. Hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục nhập khẩu:

a) làm hồ sơ nhập khẩu

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo luật của hình thức Hảiquan, doanh nghiệp đề nghị nộp văn bản của bộ Khoa học tập và công nghệ chấp thuận việcnhập khẩu đồ vật móc, thiết bị đã qua sử dụng theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều này;

b) Trình tự, thủ tục nhập khẩu

Doanh nghiệp nộp hồ sơ nhập khẩu với tài liệu quy địnhtại điểm a khoản này về cơ quan hải quan lại nơi đăng ký tờ khai hải quan nhằm thựchiện thủ tục thông quan tiền theo quy định.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH MÁYMÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 10. Chứng thư giám địnhmáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Chứng thư giám định thứ móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng quy định tại ra quyết định này cần thể hiện những nội dungsau:

a) Tên, năm sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, kiểu dáng loại(model), nước cung cấp và tên nhà sản xuất của dòng sản phẩm móc, thiết bị sẽ qua sử dụng;

b) Thời gian, vị trí giám định;

c) triệu chứng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất côngnghệ khi thẩm định (đang hoạt động hoặc không hoạt động);

d) phương pháp giám định, các bước giám định; sốhiệu và tên thường gọi của quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, nước hàn về an toàn,tiết kiệm tích điện và bảo đảm an toàn môi trường (nếu có) được sử dụng để đánh giá sựphù đúng theo của dây chuyền technology theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 5 hoặc tấn công giásự tương xứng của vật dụng móc, máy theo hình thức tại khoản 2 Điều 6 Quyết địnhnày;

Trường hợp không có quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia(QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn chỉnh quốc gia của một trong các nước
G7, nước hàn về an toàn, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường tương quan đếnmáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải ghi rõ vào chứngthư giám định.

đ) Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: nhậnxét, tiến công giá tác dụng giám định đối với từng tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1,2, 3, 4, 5 Điều 5 ra quyết định này và tóm lại về việc dây chuyền công nghệ đãqua sử dụng đáp ứng nhu cầu hay không đáp ứng với vẻ ngoài tại Điều 5 đưa ra quyết định này. Đốivới tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều 5, phải liệt kê thương hiệu quốc gia, tên cơ sởsản xuất áp dụng công nghệ, showroom liên lạc, trang web (nếu có), công suất;

e) Đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: nhậnxét, đánh giá công dụng giám định so với từng tiêu chuẩn quy định tại những khoản 1,2 Điều 6 ra quyết định này và kết luận về câu hỏi máy móc, thiết bị sẽ qua sử dụngđáp ứng tốt không thỏa mãn nhu cầu với chế độ tại Điều 6 đưa ra quyết định này;

g) Đối với lắp thêm móc, thứ trong trường đúng theo quy địnhtại Điều 9 quyết định này, thừa nhận xét, review về:

- thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm móc, thiết bị;

- Tình trạng buổi giao lưu của máy móc, thiết bị;

- tình trạng bảo trì, bảo trì máy móc, thiết bị;

- Việc thỏa mãn nhu cầu tiêu chí phương pháp tại khoản 2 Điều 6Quyết định này;

- nút độ thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn an toàn, tiết kiệm chi phí nănglượng và bảo đảm an toàn môi trường;

- năng suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạora bởi máy móc, sản phẩm công nghệ trong một đơn vị chức năng thời gian) hoặc hiệu suất còn sót lại củamáy móc, trang bị so cùng với thiết kế;

- Mức tiêu tốn nguyên, đồ gia dụng liệu, năng lượng của máymóc, vật dụng so cùng với thiết kế;

- thời gian sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị;

- Hình hình ảnh màu của máy móc, thiết bị bao gồm: hình ảnhtổng thể bên ngoài, hình hình ảnh các cụm kết cấu chính của sản phẩm móc, thiết bị, hình ảnhcác thông tin, nhãn mác lắp với sản phẩm móc, thiết bị diễn đạt các thông số kỹ thuật.

2. Hiệu lực hiện hành của chứng từ giám định được chấp nhậnxem xét khi thực hiện các khí cụ trong đưa ra quyết định này:

a) Đối với thẩm định dây chuyềncông nghệ vẫn qua sử dụng, không quá 18 mon tính từ thời khắc cấp chứng từ đếnthời điểm dây chuyền công nghệ về mang lại cửa khẩu Việt Nam;

b) Đối với giám định lắp thêm móc, thiết bị đã qua sử dụng,không thừa 06 tháng tính từ thời điểm cấp chứng từ đến thời gian máy móc, thiếtbị về đến cửa khẩu Việt Nam.

3. Câu hỏi giám định dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng theo tiêu chuẩn quy định trên Điều 5 đưa ra quyết định này phảiđược tiến hành tại nước xuất khẩu trong trạng thái dây chuyền công nghệ đang hoạtđộng.

Điều 11. Hồ nước sơ, trình từ thủ tụcchỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Cỗ Khoa học và technology phối phù hợp với các bộ, cơquan ngang bộ tổ chức tiến hành việc chỉ định, đồng ý theo thỏa thuận thừanhận tuy vậy phương hoặc nhiều phương các tổ chức giám định trang bị móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng, chào làng công khai danh sách những tổ chức giám địnhđã được chỉ định, chấp thuận trên Cổng thông tin điện tử của bộ Khoa học với Côngnghệ để công ty biết, lựa chọn sử dụng.

2. Yêu cầu so với tổ chức giám định

a) Đối với tổ chức triển khai giám định trong nước:

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giámđịnh theo luật tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ hình thức về điều kiện sale dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trongđó có nghành nghề dịch vụ giám định thứ móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.

b) Đối với tổ chức giám định nước ngoài:

Tuân thủ quy định lao lý nước trực thuộc về hoạt độnggiám định và đã được công thừa nhận bởi tổ chức công nhấn là thành viên ký kết kết thamgia thỏa thuận thừa dấn lẫn nhau công dụng đánh giá bán sự phù hợp của các tổ chứccông dấn khu vực, nước ngoài cho nghành nghề giám định vật dụng móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ.

3. Hồ nước sơ đk và trình tự giấy tờ thủ tục chỉ định

a) hồ sơ đăng ký và trình tự, giấy tờ thủ tục chỉ định tổchức thẩm định trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 18b,18d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2008 của cơ quan chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số trong những điều của Luật unique sản phẩm, hàng hóa, được sửađổi, bổ sung cập nhật tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 mon 5năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số132/2008/NĐ-CP ;

b) hồ nước sơ đk chỉ định tổ chức triển khai giám định nướcngoài bao gồm hồ sơ hình thức tại điểm a, c, d, e khoản 1 Điều18b đối với chỉ định lần đầu; điểm a, c, d, e khoản 2 Điều18b đối với trường hợp nạm đổi, bổ sung cập nhật phạm vi, nghành được chỉ định
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy địnhchi máu thi hành một vài điều của Luật quality sản phẩm, mặt hàng hóa, được sửađổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CPngày 15 mon 5 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 132/2008/NĐ-CP và bản sao văn phiên bản cho phép vận động giám định của cơ quancó thẩm quyền quốc tế nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động, kèm phiên bản dịchtiếng Việt được vừa lòng pháp hóa lãnh sự. Các văn bản và tài liệu trong hồ sơ phảiđược dịch thanh lịch tiếng Việt.

Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định nướcngoài triển khai theo biện pháp tại Điều 18d Nghị định số132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật unique sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, vấp ngã sungtại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP .

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đỉều 12. Trách nhiệm của Bộ
Khoa học và Công nghệ

1. Nhà trì, phối hợp với các bộ, cơ sở ngang bộ, Ủyban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc tw trong hoạt động quản lýviệc nhập khẩu lắp thêm móc, thiết bị, dây chuyền technology đã qua thực hiện quy địnhtại ra quyết định này và các văn bản có liên quan.

2. Ra mắt trên Cổng tin tức điện tử bộ Khoa họcvà công nghệ danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng màcác nước đã ra mắt loại quăng quật do lạc hậu, quality kém, gây độc hại môi trường.

3. Phối hợp với các bộ, cơ sở ngang bộ, Ủy bannhân dân các tỉnh, tp trực nằm trong trung ương tổ chức triển khai kiểm tra câu hỏi doanhnghiệp tuân thủ quy định của lao lý về an toàn, sử dụng tích điện tiết kiệmvà hiệu quả, bảo vệ môi trường so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệđã qua thực hiện nhập khẩu khi đi vào hoạt động và xử lý vi phạm luật theo cơ chế củapháp luật.

4. Phối phù hợp với Bộ Tài chính định kỳ mỗi năm thốngkê số liệu về thực trạng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đãqua sử dụng (tên doanh nghiệp nhập khẩu, địa chỉ cửa hàng liên lạc, nghành sử dụng máymóc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, nước sản xuất, cực hiếm nhập khẩu), những trườnghợp phạm luật buộc tái xuất, xử phạt, báo cáo Thủ tướng bao gồm phủ.

5. Chỉ định, quá nhận tổ chức giám định vật dụng móc,thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua thực hiện và chào làng Danh sách tổ chức triển khai giámđịnh được chỉ định, được chấp nhận trên Cổng tin tức điện tử của cục Khoa họcvà Công nghệ.

Xem thêm: Giáo án tiết đọc thư viện lớp 3 cả năm, access to this page has been denied

6. Công ty trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộthực hiện thanh tra, kiểm tra chuyển động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ like new 99% của những tổ chức thẩm định được chỉ định, thừa nhậntheo luật pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của những bộ,cơ quan ngang bộ

1. Phối phù hợp với Bộ công nghệ và technology trong triểnkhai tiến hành Quyết định này.

2. Căn cứ tình trạng phát triển tài chính - xóm hội,yêu cầu làm chủ nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành, khuyến cáo tiêu chí về tuổi thiếtbị đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng khác thuộc nghành nghề được phân côngquản lý, giữ hộ về bộ Khoa học tập và công nghệ để tổng hợp, trình Thủ tướng thiết yếu phủxem xét, phê duyệt.

Điều 14. Trọng trách của doanhnghiệp nhập khẩu thiết bị móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Tiến hành nhập khẩu sản phẩm móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng theo pháp luật tại quyết định này và những văn bạn dạng quy phạmpháp lao lý liên quan.

2. Chịu sự soát sổ của cơ quan cai quản nhà nước cóthẩm quyền; chịu trách nhiệm trước điều khoản về hành vi phạm luật quy định tại
Quyết định này và các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật liên quan.

Điều 15. Nhiệm vụ của tổ chứcgiám định được chỉ định, vượt nhận

1. Triển khai giám định thứ móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ like new 99% theo phương tiện tại ra quyết định này và những văn phiên bản quy phạmpháp phép tắc liên quan.

2. Bảo vệ nguyên tắc độc lập, khách hàng quan, khoa họctrong hoạt động; tuân hành quy định của pháp luật về giám định và chịu trách nhiệmtrước luật pháp về tính đúng mực của tác dụng giám định; đồng thời chịu sựthanh tra, kiểm tra của cơ quan làm chủ nhà nước về chuyển động giám định.

3. Gửi 01 bản sao chứng từ giám định chậm nhất sau15 ngày tính từ lúc ngày ký chứng từ giám định về bộ Khoa học và technology trong cáctrường hợp sau đây:

a) thẩm định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

b) Giám định lắp thêm móc, thiết bị đã qua sử dụng trongtrường hợp chứng từ giám định tất cả nội dung ghi dìm về việc không tồn tại quy chuẩnkỹ thuật đất nước (QCVN), tiêu chuẩn chỉnh quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn chỉnh quốc gia của mộttrong các nước G7, hàn quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn môi trườngliên quan cho máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua áp dụng quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều 10 quyết định này.

4. Định kỳ trước ngày 15 tháng12 hằng năm và bất chợt xuất khi bao gồm yêu cầu, lập báo cáo tình hình thẩm định máymóc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua thực hiện và gởi về cỗ Khoa học và
Công nghệ.

Điều 16. Điều khoản đưa tiếp

1. Làm hồ sơ nhập khẩu lắp thêm móc, thiết bị sẽ qua sử dụngđã được cỗ Khoa học và technology chấp thuận chất nhận được nhập khẩu theo pháp luật tại
Điều 13 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN trước thời điểm Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp được liên tiếp thực hiện tại nhập khẩutheo công cụ tại Thông bốn số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộtrưởng bộ Khoa học và công nghệ quy định vấn đề nhập khẩu trang bị móc, thiết bị, dâychuyền technology đã qua sử dụng.

2. Làm hồ sơ nhập khẩu lắp thêm móc, thiết bị vẫn qua sử dụngđã được bộ Khoa học cùng Công nghệ mừng đón theo nguyên lý tại Điều13 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN trước thời điểm Quyết định này còn có hiệu lựcnhưng chưa xuất hiện kết quả giải quyết vào thời khắc Quyết định này có hiệu lực thìdoanh nghiệp nhập khẩu được liên tục thực hiện tại theo phương pháp tại Thông bốn số23/2015/TT-BKHCN hoặc tiến hành theo hình thức tại quyết định này theo đề xuất củadoanh nghiệp.

3. Đối với những dự án đầu tư chi tiêu có nhập khẩu máy móc,thiết bị like new 99% đã thực hiện theo qui định tại khoản 2Điều 6 Thông tứ số 23/2015/TT-BKHCN và đã được cấp Giấy ghi nhận đăng kýđầu tư, quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu trước ngày Quyết định này còn có hiệu lực thìdoanh nghiệp được tiếp tục thực hiện nay nhập khẩu sản phẩm công nghệ móc, thứ theo quy địnhtại Thông bốn số 23/2015/TT-BKHCN .

4. Kể từ ngày đưa ra quyết định được ban hành, khuyếnkhích những tổ chức giám định sẵn sàng hồ sơ, năng lượng và đăng ký chỉ định theoquy định tại ra quyết định này.

Tổ chức giám định đã được bộ Khoa học với Công nghệcông bố thông tin trên Cổng tin tức điện tử theo quy định tại Thông bốn số23/2015/TT-BKHCN được liên tiếp thực hiện chuyển động giám định lắp thêm móc, thiết bị,dây chuyền technology đã qua thực hiện theo lý lẽ tại đưa ra quyết định này trong vòng60 ngày tính từ lúc ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 15tháng 6 năm 2019.

2. Ngôi trường hợp những văn phiên bản quy phi pháp luật đượcviện dẫn tại quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thì thực hiệntheo những văn bạn dạng mới.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vấn đề phátsinh hoặc nặng nề khăn, vướng mắc, những cơ quan, tổ chức, công ty phản ánh về Bộ
Khoa học và technology để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét, quyết định.

4. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủtrưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trựcthuộc trung ương, những tổ chức, cá nhân liên quan phụ trách thi hành Quyếtđịnh này./.

vị trí nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận non sông Việt Nam; - cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH VỀ TUỔI THIẾT BỊ ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THUỘCMỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ(Kèm theo đưa ra quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên lĩnh vực/máy móc, thiết bị

Mã số HS

Tuổi thứ (tính theo năm) không vượt quá

1

Lĩnh vực cơ khí

a

Các các loại máy cán là hoặc đồ vật cán ép phẳng phong cách trục lăn khác, trừ các loại máy dùng để làm cán, ép sắt kẽm kim loại hoặc thủy tinh trong và những loại trục cán của chúng.

84.20

20

b

Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi với máy đúc, dùng trong luyện kim tuyệt đúc kim loại.

84.54

20

c

Máy cán sắt kẽm kim loại và trục cán của nó.

84.55

20

d

Máy công cụ để triển khai mọi nhiều loại vật liệu bằng phương pháp bóc tách bóc vật liệu, bằng những quy trình sử dụng tia laze hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, chùm tia năng lượng điện tử, chùm tia i-on hoặc quy trình xử lý plasma hồ nước quang; trang bị cắt bằng tia nước.

84.56

20

đ

Trung trọng điểm gia công, thứ kết cấu một vị trí và máy các vị trí tối ưu chuyển dịch để gia công kim loại.

84.57

20

e

Máy tiện thể (kể cả trung tâm tối ưu tiện) để bóc tách tách kim loại.

84.58

20

g

Máy hiện tượng (kể cả đầu tối ưu tổ hợp có thể di chuyển được) dùng làm khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách tách kim loại, trừ các loại đồ vật tiện (kể cả trung tâm tối ưu tiện) thuộc nhóm 84.58.

84.59

20

h

Máy công cụ dùng làm mài bavia, mài sắc, mài nhẵn, mài khôn, mài rà, tiến công bóng hoặc bằng cách khác để triển khai hoàn thiện kim loại hoặc gốm kim loại bằng những loại đá mài, vật liệu mài hoặc các chất tấn công bóng, trừ các loại máy cắt răng, mài răng hoặc tối ưu hoàn thiện bánh răng thuộc team 84.61.

84.60

20

i

Máy bào, đồ vật bào ngang, sản phẩm công nghệ xọc, đồ vật chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy tối ưu răng lần cuối, vật dụng cưa, máy cắt đứt và những loại máy điều khoản khác gia công bằng cách bóc bóc kim các loại hoặc gốm kim loại, không được ghi hay cụ thể ở chỗ khác.

84.61

20

k

Máy hình thức (kể cả thứ ép) dùng để làm kim loại bằng phương pháp rèn, đụn hoặc dập khuôn; máy lao lý (kể cả sản phẩm công nghệ ép) để triển khai kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, tự dưng dập hoặc cắt rãnh hình chữ V; thiết bị ép để triển khai kim nhiều loại hoặc carbide sắt kẽm kim loại chưa được chi tiết ở trên.

84.62

20

l

Máy quy định khác để triển khai kim nhiều loại hoặc gốm kim loại, ko cần tách bóc tách vật dụng liệu.

84.63

20

m

Máy cùng thiết bị cơ khí có tác dụng riêng biệt, không được chi tiết hay ghi ở chỗ khác ở trong Chương này.

84.79

20

2

Lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ

a

Thiết bị dùng làm sấy gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa

84.19.32

15

b

Máy chính sách (kể cả lắp thêm đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc đính ráp bằng cách khác) dùng để làm gỗ, lie, xương, cao su thiên nhiên cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự

84.65

20

c

Máy ép dùng làm sản xuất tấm, ván xay từ xơ sợi hoặc dăm gỗ tốt từ các vật liệu bằng gỗ khác và các loại sản phẩm khác dùng làm xử lý gỗ hoặc lie.

84.79.30

20

3

Lĩnh vực cấp dưỡng giấy cùng bột giấy

a

Máy với thiết bị cơ khí

84.39

84.40

84.41

20

* cách tính tuổi thứ (X): X = Năm nhập vào -Năm sản xuất

Tuổi thiết bị được xem theo năm, ngoài theotháng.

Ví dụ: máy A được sản xuất tháng 01 năm 2008,nhập khẩu về cảng vn tháng 12 năm 2018.

X = 2018 - 2008 = 10 (năm)

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết địnhsố 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 mon 04 năm 2019 của Thủ tướng Chínhphủ)

TÊN DOANH NGHIỆP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: …………………… V/v đề xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ móc, thiết bị đã qua sử dụng

………, ngày …… mon …… năm ………

Kính gửi: cỗ Khoa họcvà Công nghệ

1. Tổ chức.............................................................................................................................

2. Mã số thuế.........................................................................................................................

5. Người đại diện thay mặt pháp luật:..................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp số: ……ngàycấp:.............................................

nơi cấp..................................................................................................................................

7. Shop chúng tôi có nhu yếu nhập khẩu sản phẩm công nghệ móc, thiết bịđã qua sử dụng như sau:

TT

Tên thiết bị

Số lượng

Đơn vị tính

Giá trị (dự kiến)

Năm sản xuất

Công suất/hiệu suất

Nước sản xuất/xuất xứ

Ghi chú

8. Thời hạn dự loài kiến nhập khẩu:........................................................................................

9. Giải trình về sự cần thiết phải nhập khẩu máymóc, sản phẩm để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất tởm doanh, giải pháp sử dụngvà sự cần thiết của đồ vật móc, sản phẩm dự loài kiến nhập khẩu trong dây chuyền sản xuất côngnghệ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Các tài liệu giữ hộ kèm:

a) bản sao Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp cóđóng vết của doanh nghiệp;

b) chứng từ giám định được cấp bởi tổ chức triển khai giám định;

Doanh nghiệp…………………… khẳng định nhập khẩu thiết bị móc, thiếtbị like new 99% nêu trên để trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất trên Việt
Nam; thứ móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu yêu mong về an toàn, tiết kiệm ngân sách năng lượng, bảo vệmôi trường; phụ trách trước quy định về khẳng định này cùng tính đúng mực củacác tin tức cung cấp./.

nơi nhận: - Như trên; - Lưu: ………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng góp dấu)

Lưu ý: doanh nghiệp cần quan tâm đến ký hợpđồng download bán sau thời điểm đã đăng ký hồ sơ nhập khẩu và được bộ Khoa học cùng Công nghệchấp thuận vấn đề nhập khẩu bằng văn bản.

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg Quy định bài toán nhập khẩu vật dụng móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


Nội dung

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg Quy định câu hỏi nhập khẩu lắp thêm móc, thiết bị, dây chuyền technology đã qua sử dụng


nghị quyết liên tịch về việc bức tốc công tác phối kết hợp lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nay chức năng, trọng trách
Thông tư liên tịch qui định về phối hợp trao đổi tin tức trong điều tra, truy tố, xét xử tội cọ tiền và tội tài trợ khủng bố
Nghị định quy định cụ thể thi hành nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2/22 của Quốc hội thí điểm quy mô tổ chức chuyển động lao động, hướng nghiệp, dậy nghề đến phạm nhân ngoại trừ trại giam
Thông tư luật pháp việc tổ chức xét, kiến nghị và thẩm định hồ sơ kiến nghị tạm đình chỉ, sút thời hạn chấp hành án phạt tù
nghành -- vớ cả nghành -- an ninh trật trường đoản cú Báo chí technology thông tin ra quyết định công văn Phòng chống tội phạm Thông tư
Thể nhiều loại -- tất cả chủ đề -- Văn bản pháp quy » cơ cấu tổ chức tổ chức Văn phiên bản pháp quy » Tài chủ yếu - ngân hàng Văn phiên bản pháp quy » giáo dục đào tạo - Đào chế tạo Văn phiên bản pháp quy » Đất đai - nhà tại Văn bạn dạng pháp quy » Lao động - chi phí lương Văn phiên bản pháp quy » quyết định Văn bạn dạng pháp quy » công văn Văn bạn dạng pháp quy » nghị quyết Văn phiên bản pháp quy » Nghị định Văn bạn dạng pháp quy » Thông tứ liên tịch Văn bản pháp quy » ra quyết định » VKSND TỐI CAO
tín đồ ký -- toàn bộ -- Đại tướng đánh Lâm Đặng quang Phương, Doãn Mậu Diệp, Đặng Văn Hiếu, Hoàng Nghĩa Mai Đỗ to gan Bổng Hoàng Thị Quỳnh chi Lê Chiêm, Lê Quý Vương, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Hải Phong Lê Chiêm, Nguyễn Văn Sơn, Lê Hữu Thể, Nguyễn trí óc Lê Minh Trí Lê Quý Vương, nai lưng Công Phàn, Đinh Trung Tụng, Nguyễn sơn Mai Tiến Dũng Nguyễn Hải Long Nguyễn Hải Phong Nguyễn chủ quyền Nguyễn Ngọc Thiện Nguyễn Ngọc con đường Nguyễn Sinh Hùng Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn tất Dũng Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Minh, Bùi mạnh Cường Nguyễn Thị Thủy Khiêm Nguyễn trí tuệ Nguyễn Trí Tuệ, nai lưng Công Phàn, Lê Quý Vương, Lê Chiêm Nguyễn Trí Tuệ, trằn Công Phàn, trằn Tiến Dũng Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Thanh, Bùi khỏe khoắn Cường, Lê Chiêm Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Xuân Phúc Phạm rạng đông Phó Thủ tướng Phạm rạng đông Phương Hữu Oanh Thượng tướng mạo Lê Chiêm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trí Tuệ, Lê Hữu Thể Thượng tướng sơn Lâm đánh Lâm trằn Hồng Nga trằn Xuân Lộc Trịnh Thị Kim Ngân Trương Chí Trung Trương Hoà Bình Trương Quốc Huy Vũ Huy Thuận Vũ Thị Mai
Cơ quan phát hành -- tất cả cơ quan phát hành -- Ban chấp hành trung ương Ban thi đua cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quốc hội cơ quan chỉ đạo của chính phủ Thủ tướng chính phủ ủy ban nhân dân Viện kiểm gần kề nhân dân tỉnh giấc Hà Nam cỗ Công An bộ Tài thiết yếu Bộ Tài chính-Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao VKSND TỐI CAO tandtc dân dân buổi tối cao tòa án nhân dân nhân dân tối cao Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao
*

*

*

*

*

Trang thông tin điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x