2 Thư Viện Có Cả Thảy 15000 Cuốn Sách, Biết Hai Thư Viện Có Cả Thảy 15000 Cuốn Sách

*

Tham khảo:

Gọi số sách ban đầu ở tủ sách I là x (cuốn), x nguyên, dương.

Bạn đang xem: 2 thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách

Số sách thuở đầu ở tủ sách II là:

15000 - x (cuốn)Sau khi dịch số sách sống thư viện I là:

x - 3000 (cuốn)Sau khi chuyển số sách sinh hoạt thư viện II là:(15000 - x)+ 3000 = 18000-x (cuốn)Vì sau khi chuyển số sách 2 thư viện bằng nhau nên ta gồm phương trình:x - 3000 = 18000 - x
Giải phương trình ta được: x = 10500 (thỏa mãn điều kiện).Vậy số sách ban đầu ở thư viện I là 10500 cuốn.Số sách thuở đầu ở thư viện II là:

15000 - 10500 = 4500 cuốn.

Vậy:..................


Đúng(0)
NT
Nguyễn è Thành Đạt
30 mon 3 2020

Hai tủ sách có tổng số 15000 cuốn sách. Nếu gửi từ thư viện đầu tiên sang thiết bị viện trang bị hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bởi nhau. Tính số sách ban đầu ở từng thư viện.

--------

Gọi x là số sách ban đầu thư viện trước tiên (quyển) (0 thư viện 2 ban sơ có: 15000 - x(quyển)

Khi đưa 3000 sách từ tủ sách 1 sang trọng thư viện 2 thì:

+ Số sách tủ sách 1: x- 3000 (quyển)

+ Số sách thư viện 2: 15000-x+3000 (quyển)

Vì sau thời điểm chuyển số sách 2 thư viện đều bằng nhau nên:

x-3000= 15000-x+3000

x+x= 3000+3000+15000

2x= 21000

x=10500

=> Số sách lúc đầu thư viện một là 10500 quyển, thư viện 2 gồm 4500 quyển.

Xem thêm: Ưu nhược điểm của đọc sách online, sách in hoặc sách điện tử: loại nào tốt cho trẻ


Đúng(0)
Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
SB
๖ۣۜSao Băng彡★
30 mon 3 2020

Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện sản phẩm hai3000 cuốn, thì số sách 2 thư viện bởi nhau. Tính số sách thuở đầu ở mỗi thư viện.


#Toán lớp 8
6
*

2D
24 Đỗ trằn Tường Minh
30 tháng 3 2020

Bằng 7500


Đúng(0)
DN
đại ngọc nhi
30 mon 3 2020

Gọi số sách thư viện trước tiên là a,số sách thư viện thứ hai là b (a,b>0)Ta có:a + b = 15000 (1)Vìchuyển tự thư viện trước tiên sang máy viện trang bị hai 3000 cuốn thì số sách của nhị thư viện bằng nhaua - 3000 = b + 3000=> a - b = 6000 (2)Từ (1) và (2)=> a =10500 quyển b = 4500 quyển
Vậy số sách thư viện thứ nhất là 10500 quyển, thư viện thứ 2 là 4500 quyển

Chúc bn học tốt!


Đúng(0)
NH
♊Ngọc Hân♊
21 mon 3 2021
hai thư viên gồm cả thảy 15000 cuốn sách . Nế chuyển từthư viện đầu tiên sang thư viện máy hai3000 cuốn, thì số sách 2 thư viện bằng nhau. Tính số sách ban sơ ở từng thư viện.Bài 2:tính tuổi của hai fan , biết rằng từ thời điểm cách đây 10 năm tuổi của người đầu tiên gấp 3 lần tuổi của người thứ nhị và tiếp sau đây 2 năm , tuổi người thứ nhị sẽ bằng một nửa tuổi của fan thú...
Đọc tiếp

hai thư viên bao gồm cả thảy 15000 cuốn sách . Nế đưa từthư viện trước tiên sang thư viện đồ vật hai3000 cuốn, thì số sách 2 thư viện bởi nhau. Tính số sách ban đầu ở mỗi thư viện.

Bài 2:tính tuổi của hai bạn , biết rằng cách đó 10 năm tuổi của người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ nhị và sau đây 2 năm , tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của bạn thú nhất


#Toán lớp 8
2
*

NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 2021

Bài 1:

Gọi tuổi của người đầu tiên là x(tuổi), tuổi của fan thứ hai là y(tuổi)(Điều kiện:(x,yin Z^+))

Vì cách đó 10 năm tuổi của người trước tiên gấp 3 lần tuổi của fan thứ hai phải ta có phương trình:

(x-10=3left(y-10 ight))(1)

Vì dưới đây 2 năm, tuổi của fan thứ hai sẽ bởi một nửa tuổi của người trước tiên nên ta tất cả phương trình:

(y+2=dfrac12left(x+2 ight))(2)

Từ (1) và (2) ta lập được hệ phương trình:

(left{eginmatrixx-10=3left(y-10 ight)\dfrac12left(x+2 ight)=y+2endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx-10=3y-30\dfrac12x+1=y+2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx-3y=-20\dfrac12x-y=1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx-3y=-20\x-2y=2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix-y=-22\x-3y=-20endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixy=22\x=-20+3y=-20+3cdot22=46endmatrix ight.)(thỏa ĐK)

Hai thư viện tất cả cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện sản phẩm hai 3000 cuốn, thì số sách của nhị thư viện bởi nhau. Tính số sách thuở đầu ở mỗi thư viện
*
29
*

*
Đăng nhập cùng với facebook
*
Đăng nhập với google

Bằng phương pháp nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản thực hiện của chúng tôi. Nếu trên đây không phải máy tính xách tay của bạn, để đảm bảo an toàn an toàn, hãy sử dụng cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).


*

Thưởng th.5.2024

*

Xếp hạng


*

Gọi số sách ban sơ ở tủ sách I là x (cuốn), x nguyên, dương.Số sách ban sơ ở tủ sách II là: 15000 - x (cuốn)Sau khi chuyển số sách sinh hoạt thư viện I là: x - 3000 (cuốn)Sau khi chuyển số sách sinh hoạt thư viện II là:(15000 - x)+ 3000 = 18000-x (cuốn)Vì sau thời điểm chuyển số sách 2 thư viện cân nhau nên ta tất cả phương trình:x - 3000 = 18000 - x
Giải phương trình ta được: x = 10500 (thỏa mãn điều kiện).Vậy số sách ban đầu ở tủ sách I là 10500 cuốn.Số sách ban đầu ở thư viện II là: 15000 - 10500 = 4500 cuốn.
Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, chúng ta cũng có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản ithuvien.com.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ giáo viên ithuvien.com bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây chừ
hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách
Nếu gửi từ thư viện đầu tiên sang thư viện trang bị hai 3000 cuốn thì số sách của nhì thư viện bằng nhau
Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện
Toán học - Lớp 8Toán học
Lớp 8
*
1. Viết phương trình đường thẳng (d) trải qua điểm M ( - 1; 2) và vuông góc với đường thẳng ( d") : y = - x + 3(Toán học tập - Lớp 9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x