Ban Hành 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn Thư Viện Trường Mầm Non Mới Nhất 2023

Quy định phổ biến về phần mềm quản lý thư viện vào trường học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 16/2022/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 11 năm 2022

THÔNG TƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

Căn cứ vẻ ngoài Giáo dụcngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ giải pháp Thư việnngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết mộtsố điều của hình thức Thư viện;

Căn cứ Nghị định số86/2022/NĐ-CP ngày 24 mon 10 năm 2022 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ các đại lý vật chất;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thôngtư ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đào tạo mầm non và phổ thông.

Bạn đang xem: 5 tiêu chuẩn thư viện đạt chuẩn

Điều 1. phát hành kèm theo Thông bốn này công cụ tiêu chuẩn thư việncơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 mon 01 năm2023.

Thông bốn này thay thế sửa chữa Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày thứ 2 tháng 01 năm 2003 của Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Quy định về tiêu chuẩn chỉnh thư viện trườngphổ thông và ra quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐTngày 29 tháng 01 năm 2004 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra về bài toán sửa đổi,bổ sung quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày02 mon 01 năm 2003 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra về việc ban hành quyđịnh tiêu chuẩn chỉnh thư viện trường phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ cơ sở vật chất, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thànhphố trực nằm trong Trung ương; Giám đốc các Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, giám đốc Sở
Giáo dục, khoa học và công nghệ tỉnh bạc đãi Liêu; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo mầmnon, rộng lớn và các tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành
Thông tư này./.

Nơi nhận: - công sở Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Ủy ban VHGD của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - viên KTVBQPPL (Bộ bốn pháp); - bộ trưởng (để báo cáo); - Như Điều 3; - Công báo; Cổng TTĐT chính phủ; - Cổng TTĐT cỗ GDĐT; - Lưu: VT, PC, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Phạm Ngọc Thưởng

QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN THƯ VIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG(Kèm theo Thông tứ số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của bộ trưởng
Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Văn bản này luật về tiêu chuẩn thư viện cơ sởgiáo dục mầm non và phổ thông, gồm những: Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất;thiết bị chăm dùng; vận động thư viện; quản lý thư viện.

2. Văn phiên bản này áp dụng so với trường mầm non, mẫugiáo (sau trên đây gọi bình thường là trường mầm non); trường đái học; ngôi trường trung họccơ sở, trung học diện tích lớn (sau phía trên gọi thông thường là trường trung học); trường phổthông có khá nhiều cấp học tập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong văn phiên bản này, những từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau:

1. Tài nguyên thông tin là các tài liệu đượcxuất phiên bản và thiết kế hợp pháp qua những ngôn ngữ không giống nhau, bằng âm thanh, hình ảnhvà được diễn đạt dưới các hình thức: sách in, sách chữ nổi, báo, tạp chí,tranh, ảnh, phiên bản đồ, bạn dạng ghi âm, ghi hình, học tập liệu điện tử và những thể một số loại kháccó ngôn từ được biên soạn cân xứng với mục tiêu giáo dục của lịch trình giáodục thiếu nhi và phổ thông.

2. Học liệu điện tử là tài liệu ship hàng dạyvà học tập được số hóa theo một kết cấu định dạng cùng kịch phiên bản nhất định, được lưutrữ trên những thiết bị điện tử.

3. Tên sách là định nghĩa để chỉ tên gọi củamột cuốn sách. Phiên bản sách là số lượng của một tên sách. Cuốn sách làtập hợp những tên sách đáp ứng nhu mong học tập, vui chơi của học sinh và yêu cầugiảng dạy, nghiên cứu của giáo viên, tương xứng với mục tiêu, văn bản giáo dục.

4. Người tiêu dùng thư viện là trẻ em (đối vớitrường mầm non), học sinh (đối cùng với trường tè học, trung học với trường phổthông có rất nhiều cấp học), giáo viên, cán bộ quản lý, bạn làm công tác thư việnvà bố mẹ trẻ em, học sinh.

5. Diện tích thư viện là tổng diện tích s cáckhu công dụng của tủ sách gồm: không gian đọc; khu vực lưu trữ tài nguyênthông tin; khu vực tra cứu vớt thông tin; khoanh vùng mượn trả với quản lý.

6. Không khí đọc là khu chức năng để tổ chứccác hoạt động đọc, học tập, giải trí, phân tích khoa học của người tiêu dùng thưviện, bao gồm phòng đọc với các không khí mở.

7. Khu vực lưu trữ tài nguyên tin tức làkhu công dụng để lưu trữ, bảo quản các khoáng sản thông tin.

8. Khoanh vùng tra cứu tin tức là khu vực chứcnăng để người tiêu dùng thư viện tra cứu 1 phần thông tin trong tài nguyênthông tin.

9. Khu vực mượn trả và quản lý là khu chứcnăng để triển khai thủ tục mượn trả tài nguyên thông tin và làm việc của người làmcông tác thư viện.

10. Thứ chuyên dùng là các thiết bị cótính năng giao hàng nhu ước của người sử dụng thư viện trong việc đào bới tìm kiếm kiếm, khaithác, bảo quản, thu thập, xử lý, lưu giữ tài nguyên thông tin.

11. Chuyển động thư viện là các hoạt động dothư viện tổ chức hoặc kết hợp tổ chức nhằm giao hàng nhu ước của người sử dụngthư viện.

Điều 3. Mục đích áp dụng tiêuchuẩn thư viện

1. Xác định tiêu chuẩn thư viện nhằm bảo đảm điềukiện tiến hành chương trình giáo dục mầm non và phổ thông.

2. Khẳng định định mức, dự toán để lập dự án đầu tưxây mới hoặc tôn tạo thư viện đã có.

3. Xác minh mức độ đạt tiêu chuẩn thư viện nhằm kiểmđịnh unique giáo dục và công nhận đạt chuẩn chỉnh quốc gia các trường mầm non, tiểuhọc, trung học cùng trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 4. Liên thông thư viện

1. Chế độ liên thông thư viện

a) Liên thông tủ sách giữa các trường mầm non, tiểuhọc, trung học cửa hàng và trường phổ thông có khá nhiều cấp học (cấp học tối đa làtrung học tập cơ sở) được triển khai cùng cấp cho học bên trên cùng địa bàn cấp huyện; giữacác trường mầm non, đái học, trung học cơ sở, trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học(cấp học cao nhất là trung học cơ sở) với thư viện cung cấp xã, thị xã trên thuộc địabàn;

b) Liên thông tủ sách giữa những trường trung học tập phổthông với trường phổ thông có không ít cấp học (cấp học tối đa là trung học tập phổthông) được thực hiện cùng cung cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện, tỉnh; giữa cáctrường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có không ít cấp học tập (cấp học cao nhấtlà trung học phổ thông) cùng với thư viện cấp cho huyện, tỉnh trên cùng địa bàn;

c) những thư viện tất cả hạ tầng technology thông tin bảođảm và tương thích; bảo đảm nguồn tài nguyên thông tin số; gồm đủ nhân lực đểđáp ứng, vận hành, khai thác, share có thể liên thông với những thư viện cơ sởgiáo dục khác mà lại không giới hạn không khí liên thông;

d) các thư viện gia nhập liên thông trên cửa hàng tựnguyện kết nối, chia sẻ, đóng góp tài nguyên của thư viện mang đến nhóm cần sử dụng chung;hợp tác có thỏa thuận hợp tác giữa những thư viện bảo đảm an toàn thống nhất quá trình khai thác,được cai quản bằng những phần mềm, rất có thể truy cập được sử dụng máy tính, điện thoạivà những thiết bị điện tử khác; những thư viện trên địa bàn khác nhau hoàn toàn có thể thỏathuận thâm nhập liên thông bằng hình thức chia sẻ, góp phần tài nguyên thông tinsố;

đ) đảm bảo quản lý và thực hiện tài nguyên thông tinliên thông đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy chế liên thông;

e) vâng lệnh quy định của luật pháp về cài đặt trí tuệ,khoa học cùng công nghệ, công nghệ thông tin, bình an mạng và biện pháp liên quancủa pháp luật.

2. Hiệ tượng liên thông thư viện

a) Tài nguyên thông tin số: các thư viện vào nhómthực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu biểu ghi, mục lục tài nguyên thông tin số theocác lever được tổ chức theo cấu trúc nghiệp vụ thư viện cùng quyền truy cập cơ sởdữ liệu;

b) Tài nguyên tin tức dưới dạng in ấn: những thư việntrong nhóm thực hiện việc giao vận tài nguyên tin tức như sách giáo khoa,sách nhiệm vụ của giáo viên, sách tham khảo, báo, tạp chí, truyện, tranh ảnhgiáo dục với tài liệu khác chu kỳ theo học tập kỳ, năm học.

3. Chính sách liên thông thư viện

a) Thư viện nhà trì liên thông

- Được chỉ định là mối lái liên kết các thư việntrong nhóm nhằm điều tiết, phối kết hợp bổ sung, cập nhật và chia sẻ tài nguyên thôngtin. Thư viện nhà trì được ưu tiên đầu tư chi tiêu xây dựng tự nguồn ngân sách chi tiêu nhà nướctheo quy định;

- tất cả trách nhiệm bảo trì và vạc triển hệ thống tàinguyên thông tin số cần sử dụng chung; hỗ trợ làm chủ dữ liệu cho những thư viện trongnhóm; là đầu mối hiệp thương tài nguyên thông tin, cung cấp quyền truy vấn tàinguyên tin tức số và khai thác hệ thống; kiểm soát quality biểu ghi; chỉ đạosự thống duy nhất và chuẩn hóa các biểu ghi của các thư viện vào nhóm; hướng dẫn,hỗ trợ các thư viện trong team về chăm môn, nghiệp vụ;

b) các thư viện thâm nhập liên thông gồm trách nhiệmchia sẻ, góp phần tài nguyên thông tin của thư viện mang đến nhóm dùng chung theo điềulệ, quy chế liên thông; tham gia xây dựng quy định về mức độ phân chia sẻ, quyền truycập của người tiêu dùng thư viện; sử dụng công dụng xử lý khoáng sản thông tin, cácsản phẩm và dịch vụ thông tin của các thư viện khác giao hàng người sử dụng.

4. Cơ chế chung về phần mềm quản lý thư viện

a) Yêu ước về quản lý và nhiệm vụ thư viện

- đảm bảo các yêu mong về làm chủ và nghiệp vụ thưviện; quản lý các tài nguyên thông tin của thư viện; thuận tiện trong bài toán tra cứutài nguyên thông tin ship hàng học tập, giải trí, nghiên cứu khoa học, nâng caotrình độ chuyên môn của người sử dụng thư viện trong những trường mầm non, tè học,trung học và trường phổ thông có khá nhiều cấp học;

- có công dụng kết xuất những biểu mẫu mã thống kê, sổsách năng lượng điện tử, dữ liệu để giao hàng công tác làm chủ thư viện; cung cấp công tác lậpbáo cáo.

Xem thêm: 40 cuốn sách nên đọc trong đời (phần 3)

b) Kết nối, share dữ liệu

- hỗ trợ việc kết nối, liên thông, share dữ liệugiữa những thư viện trong team liên thông và giữa các thư viện cùng với nhau;

- Kết nối, share dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệungành giáo dục và huấn luyện để giao hàng công tác, cai quản lý, báo cáo, thống kê lại của Bộ
Giáo dục với Đào tạo, cơ quan làm chủ giáo dục các cấp trong việc thống trị thư việntrường mầm non, tiểu học, trung học với trường phổ thông có không ít cấp học.

Chương II

TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNGMẦM NON

Điều 5. Tiêu chuẩn về tàinguyên thông tin

1. Tiêu chuẩn tài nguyên tin tức Mức độ 1

a) có đủ khoáng sản thông tin, đảm bảo phù hòa hợp vớiđộ tuổi, tâm lý của con trẻ em; đáp ứng nhu cầu chuyển động nuôi dưỡng, siêng sóc,giáo dục trẻ nhỏ và yêu thương cầu giáo dục đào tạo của giáo viên; cân xứng với mục tiêu, nộidung giáo dục đào tạo trong chương trình giáo dục đào tạo mầm non, được cách xử trí theo nguyên tắc nghiệpvụ thư viện;

b) Mỗi trẻ nhỏ có ít nhất 02 bạn dạng sách, từng giáo viêncó tối thiểu 03 phiên bản sách;

c) các yêu mong tài nguyên thông tin

- tài nguyên thông tin bổ sung vào thư viện đề nghị đượcxử lý theo quá trình nghiệp vụ thư viện. Được có tác dụng vệ sinh, hút bụi, hút ẩm, khửnấm mốc, chống côn trùng nhỏ thường xuyên; phục chế kịp thời những tài nguyên thôngtin bị hư hỏng; tổ chức lưu trữ theo kho, kho mở, áp dụng biên mục trên ngoạitrong chuyển động biên mục khoáng sản thông tin;

- cải tiến và phát triển tài nguyên thông tin bảo đảm phù hòa hợp vớichương trình giáo dục, đa dạng và phong phú về ngôn từ và hình thức;

- Tài nguyên tin tức số bảo đảm an toàn điều khiếu nại vậnhành, nâng cấp phù hợp với yêu cầu vận động thư viện.

2. Tiêu chuẩn chỉnh tài nguyên tin tức Mức độ 2

Thư viện trường mần nin thiếu nhi đạt tiêu chuẩn chỉnh tài nguyênthông tin mức độ 2 đảm bảo quy định trên khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) tài năng nguyên tin tức mở rộng: kỹ năng chuyênmôn; phương thức giáo dục thiếu nhi trong nước và kế bên nước; bồi dưỡng, nâng caotrình độ trình độ chuyên môn cho giáo viên và fan làm công tác làm việc thư viện; sách in,tranh, ảnh, phiên bản đồ, báo, tạp chí, bản ghi âm, ghi hình, truyện tranh, tế bào hình, ảnhdạng thẻ, học tập liệu điện tử bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc giờ đồng hồ dân tộc(nếu có);

b) Mỗi trẻ em có ít nhất 03 bản sách, từng giáo viêncó ít nhất 04 bản sách;

c) Kho tài nguyên thông tin đảm bảo 15% vốn tàinguyên thông tin của tủ sách là học tập liệu điện tử.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh về cơ sở vậtchất

1. Tiêu chuẩn cơ sở vật hóa học Mức độ 1

a) thư viện trường thiếu nhi được bố trí tại khu vựcthuận lợi cho câu hỏi tiếp cận và thực hiện của trẻ em, đặc trưng đối với trẻ em khuyếttật; ưu tiên sắp xếp tại tầng một (tầng trệt) ngay gần khối phòng nuôi dưỡng, chămsóc và giáo dục đào tạo trẻ em;

b) diện tích thư viện được xác định so với 30% đến50% tổng số trẻ nhỏ toàn ngôi trường và bảo đảm định mức tối thiểu 0,60 m2/trẻem. Tổng diện tích thư viện không bé dại hơn 48 mét vuông (không tính diệntích không khí mở);

c) những khu công dụng của thư viện hoàn toàn có thể bố trítrong một phòng hoặc sắp xếp các phòng lẻ tẻ và gần kề nhau. Diện tích cáckhu công dụng của tủ sách được phép tắc như sau:

- không gian đọc có tối thiểu một phòng đọc mang lại trẻem với giáo viên. Không khí mở được bố trí xung quanh hoặc phía bên ngoài thư viện,bảo đảm thoáng mát, lặng tĩnh và cách xa các khu vực dễ gây ô nhiễm, an toàn,thuận lợi cho những người sử dụng thư viện;

- khu vực lưu trữ tài nguyên thông tin bảo vệ đủdiện tích nhằm chứa những tài nguyên thông tin, có thể bố trí phòng riêng biệt hoặc bốtrí trong chống đọc với tại các không gian mở, đảm bảo việc quản ngại lý, cân xứng vớiđặc thù của từng một số loại tài nguyên thông tin;

- khu vực mượn trả và quản lý được bố trí chung vớiphòng đọc;

d) những yêu ước kỹ thuật

- Nền với sàn thư viện phải cân xứng với các quy địnhvề tiêu chuẩn chỉnh xây dựng hiện hành. Nền cùng sàn chống đọc đảm bảo an toàn dễ làm cho vệ sinh,sử dụng thảm hoặc các vật liệu lát sàn khác không tồn tại kẽ hở, không bị mài mòn,không bị phát triển thành dạng, cản trở được ẩm, tránh được hiện tượng nồm ướt;

- lối đi ra vào và hành lang cửa số thư viện phải tương xứng vớicác mức sử dụng về tiêu chuẩn chỉnh xây dựng hiện hành;

- khối hệ thống chiếu sáng sủa trong thư viện gồm chiếu sángtự nhiên, phát sáng nhân tạo, chiếu sáng hỗn hợp. Hệ thống chiếu sáng phảituân theo cơ chế tại Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về phát sáng - Mức đến phépchiếu sáng nơi thao tác và Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật siêng ngành về chiếu sáng hiệnhành. Các cửa chống vừa phải đáp ứng nhu cầu yêu mong chiếu sáng sủa tự nhiên, thông gióthoáng khí mang đến phòng, vừa cần che chắn được gió lạnh, mưa hắt, nắng chiếuxuyên phòng, đồng thời đảm bảo thuận tiện, bình an trong sử dụng, dễ dàng vệ sinh,làm sạch;

- tủ sách được sắp xếp hệ thống thông gió từ nhiênvà nhân tạo đảm bảo an toàn các vận động thư viện và bảo quản tài nguyên thông tin.Căn cứ điều kiện thực tiễn của ngôi trường mầm non có thể trang bị thêm lắp thêm điều hòakhông khí mang đến thư viện;

- tủ sách cần bảo vệ các yêu mong về phòng, chốngthiên tai; tuân hành quy định tại các Quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành về an toàncháy cho nhà với công trình.

2. Tiêu chuẩn cơ sở vật hóa học Mức độ 2

Thư viện trường mầm non đạt tiêu chuẩn cơ sở thứ chất
Mức độ 2 bảo đảm quy định trên khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) gồm phòng đọc cho trẻ em tối thiểu 25 chỗ, bảo đảmdiện tích một số chỗ ngồi trong phòng phát âm không nhỏ tuổi hơn 1,5 m2/chỗ;phòng đọc mang đến giáo viên buổi tối thiểu 15 chỗ, bảo đảm an toàn diện tích một số chỗ ngồi trongphòng đọc không nhỏ tuổi hơn 2,4 m2/chỗ;

b) khoanh vùng lưu trữ khoáng sản thông tin bảo đảm diệntích kho sách bí mật 2,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; kho sáchmở 4,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin;

c) khu vực mượn trả và cai quản không nhỏ dại hơn 06 m2/ngườilàm công tác thư viện.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh về thiết bịchuyên dùng

1. Tiêu chuẩn chỉnh thiết bị chuyên cần sử dụng Mức độ 1

a) gồm đủ thiết bị chuyên dùng, bao gồm: Tủ, kệ, giásách, bàn, ghế mang lại trẻ em; bàn, ghế đến giáo viên; bàn, ghế, tủ cho người làmcông tác thư viện; tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng ra mắt sách; hướngdẫn sử dụng thư viện và các thiết bị khác;

b) những yêu mong thiết bị chuyên dùng

- có kích thước phù hợp lứa tuổi trẻ em em, được bốtrí, bố trí hợp lý, an toàn theo yêu cầu buổi giao lưu của khu chức năng. Kệ sáchđược bố trí sát tường hoặc song song với nhau và được gắn nuốm định;

- Được ba trí, sắp xếp linh hoạt tại ko giankhác nhau, thời điểm khác biệt để tạo nên những không khí mới mang lại thư viện nhằmphục vụ mang lại các hoạt động thư viện bảo đảm an toàn phong phú và đa dạng;

- Được làm từ đồ vật liệu bảo đảm an toàn an toàn, phù hợp vớiđiều khiếu nại của từng địa phương;

- Được kiểm tra soát, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế hoặcthay nắm kịp thời nếu gồm hư hỏng; kiểm kê, review tình trạng thực hiện định kỳhằng năm làm các đại lý cho việc thanh lý tài sản, bố trí kinh phí thay thế sửa chữa hoặc đầutư vấp ngã sung;

- hướng dẫn thực hiện thư viện: thực hiện hình ảnh, bảngbiểu hoặc sơ vật dụng minh họa rõ ràng, ngắn gọn, khá đầy đủ nội dung cùng dễ hiểu, đượctreo tại mọi vị trí dễ quan sát.

2. Tiêu chuẩn thiết bị chuyên cần sử dụng Mức độ 2

Thư viện trường mần nin thiếu nhi đạt tiêu tiêu chuẩn độ 2 bảođảm biện pháp tại khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) Có rất đầy đủ thiết bị siêng dùng đảm bảo các hoạtđộng tủ sách tại chống đọc mang lại trẻ em, phòng đọc mang đến giáo viên, khoanh vùng lưu trữtài nguyên thông tin, khu vực mượn trả với quản lý;

b) Có laptop kết nối internet, thiết bị in, phương tiệnnghe nhìn bảo vệ các vận động thư viện tại chống đọc mang đến trẻ em, phòng đọccho giáo viên, khu vực mượn trả với quản lý;

c) gồm phần mềm quản lý thư viện đảm bảo quy định tạikhoản 4 Điều 4 của văn bản này;

d) Có các thiết bị công nghệ thông tin khác.

Điều 8. Tiêu chuẩn về hoạt độngthư viện

1. Tiêu chuẩn chỉnh hoạt động thư viện cường độ 1

a) Tra cứu với mượn trả khoáng sản thông tin

- hệ thống tra cứu tài nguyên tin tức được thựchiện trực tiếp tại thư viện, đảm bảo tra cứu vãn dễ dàng, dễ dãi đồng thời cóthể tầm nã xuất được tài liệu liên quan;

- hệ thống mượn trả được thực hiện theo hình thứcdùng phiếu hoặc các bề ngoài phù phù hợp với điều kiện tổ chức triển khai của thư viện;

b) Nội dung chuyển động thư viện

- Các chuyển động giới thiệu, hướng dẫn tiến hành nộiquy và áp dụng thư viện, bao gồm: Hướng dẫn người tiêu dùng thư viện tuân hành cácnội quy, hiểu các bảng biểu chỉ dẫn, cam kết hiệu; biện pháp tìm kiếm, tra cứu vãn danh mục,chọn thanh lọc tài nguyên thông tin, truy vấn dữ liệu (đối với thư viện bao gồm nguồn tàinguyên thông tin số) cân xứng với trình độ, nhu yếu đọc, độ tuổi, tư tưởng của trẻem với yêu ước chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của giáo viên;

- Các hoạt động khuyến đọc, xuất hiện và vạc triểnthói quen thuộc đọc, gồm những: Làm quen với sách trên thư viện; mượn sách về nhà; kểchuyện hoặc lịch trình ngoại khóa; tổ chức chuyển động Ngày Sách và văn hóa đọc
Việt phái mạnh hằng năm;

- Các chuyển động hỗ trợ học tập tập, kết nối, gồm những: Vẽ;tổ chức những câu lạc bộ, các nhóm chia sẻ sách, tư liệu về truyền thống, vănhóa và lịch sử hào hùng địa phương;

- Các hoạt động tương tác và cải cách và phát triển nghiệp vụcho giáo viên, bao gồm: reviews danh mục tài liệu tương xứng theo môn học hoặcchủ đề; support cho gia sư trong việc áp dụng tài nguyên thông tin để thiết kếbài giảng;

c) Liên thông thư viện: thư viện trường mầm non thựchiện liên thông thư viện theo cơ chế tại Điều 4 của văn bảnnày.

2. Tiêu chuẩn hoạt động thư viện cường độ 2

Thư viện trường mần nin thiếu nhi đạt tiêu chuẩn hoạt cồn Mứcđộ 2 bảo đảm an toàn quy định trên khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) Tra cứu với mượn trả tài nguyên thông tin: Hệ thốngtra cứu vãn tài nguyên thông tin và khối hệ thống mượn trả được triển khai qua hệ thốngphần mềm cai quản thư viện;

b) Nội dung vận động thư viện

- chuyển động làm quen với sách tại thư viện bảo đảmtối thiểu 01 hoạt động/tháng;

- đảm bảo an toàn tỷ lệ 100% thầy giáo và tối thiểu 80% trẻem toàn trường đọc sách tại thư viện với mượn sách về nhà hằng năm;

c) Liên thông thư viện: tiến hành liên thông thư việnbằng vẻ ngoài luân chuyển tài nguyên tin tức dưới dạng in dán hoặc chia sẻtài nguyên tin tức số theo định kỳ về tối thiểu 01 lần/năm học.

Điều 9. Tiêu chuẩn về quản lýthư viện

1. Tiêu chuẩn quản lý thư viện mức độ 1

a) quản lý về khoáng sản thông tin, cơ sở vật chất,thiết bị chuyên cần sử dụng và vận động thư viện

- có kế hoạch bảo quản, lưu giữ trữ, kiểm kê, thanh lọcvà phát triển tài nguyên thông tin; quản lý cơ sở vật dụng chất, sản phẩm chuyêndùng; hoạt động thư viện bởi vì Hiệu trưởng trường mần nin thiếu nhi phê chăm bẵm hằng năm;

- Có khối hệ thống hồ sơ, sổ sách, nội quy tủ sách bảođảm thống trị về tài nguyên thông tin, cửa hàng vật chất, lắp thêm chuyên dùng và hoạtđộng thư viện;

- Tài nguyên tin tức được review định kỳ hằngnăm làm cơ sở cho công tác bảo quản, lưu giữ trữ, kiểm kê, thanh lọc cùng phát triểntài nguyên thông tin. Phát triển tài nguyên thông tin được thực hiện với cáchình thức đặt tải trên thị trường (bao tất cả cả mua quyền truy vấn cơ sở dữ liệu,tài nguyên thông tin số); tổ chức, cá nhân trong nước, quanh đó nước tài trợ vàtrao tặng; các nguồn truy vấn mở với liên thông thư viện;

- cửa hàng vật chất, thứ chuyên sử dụng được kiểmtra, bảo dưỡng, sửa chữa, sửa chữa kịp thời. Được kiểm kê, nhận xét tình trạngsử dụng chu kỳ hằng năm làm cơ sở cho bài toán thanh lý tài sản, bố trí kinh tầm giá sửachữa, sửa chữa hoặc đầu tư bổ sung. Phần mềm cai quản thư viện bảo đảm an toàn điều kiệnvận hành, nâng cấp cân xứng với yêu cầu chuyển động thư viện;

- hoạt động thư viện được thông dụng đến tín đồ sử dụngthư viện; được tổ chức theo chiến lược phê xem xét và tấn công giá hiệu quả hoạt độngthư viện hằng năm;

b) Trách nhiệm các bên liên quan

- Hiệu trưởng trường mần nin thiếu nhi có trách nhiệm:

Ban hành các văn bạn dạng quy định về cai quản lý, khaithác, thực hiện thư viện; hệ thống hồ sơ, sổ sách và nội quy của thư viện. Phêduyệt kế hoạch thống trị tài nguyên thông tin; kế hoạch cải tiến và phát triển cơ sở vật dụng chất,thiết bị siêng dùng; planer tài thiết yếu và buổi giao lưu của thư viện; thời gianbiểu đến các vận động thư viện;

Bố trí bạn làm công tác thư viện siêng trách hoặckiêm nhiệm cân xứng với kế hoạch hoạt động và thời khóa biểu đang xây dựng;

Tổ chức kiểm tra, đo lường và tính toán và đánh giá các hoạt độngthư viện; report với cơ quan làm chủ cấp bên trên theo quy định;

- Tổ trưởng trình độ chuyên môn có trách nhiệm: kiến thiết kếhoạch hoạt động thư viện đính thêm với kế hoạch vận động chung của tổ theo tháng,năm học;

- bạn làm công tác thư viện gồm trách nhiệm:

Lập chiến lược bảo quản, lưu trữ, kiểm kê, thanh lọcvà trở nên tân tiến tài nguyên tin tức theo các bước nghiệp vụ thư viện; sửa chữanhững thiết bị đối kháng giản, tiêu hủy vật dụng hỏng, quá hạn sử dụng;

Quản lý, giữ gìn và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sáchtheo dõi vấn đề quản lý, khai thác, áp dụng và bảo quản thư viện;

Phối hợp phát hành kế hoạch hoạt động của thư việntheo tháng, năm học;

Chủ trì, phối hợp với giáo viên triển khai các hoạtđộng của tủ sách theo quy định; bảo đảm an toàn các đk về an toàn, chống chốngcháy nổ trong quá trình diễn ra các chuyển động tại thư viện;

Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác làm việc thưviện;

Tham gia học tập tập, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ;

- Giáo viên tất cả trách nhiệm:

Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động vui chơi của thư việntheo tháng, năm học;

Chủ trì, phối phù hợp với người làm công tác làm việc thư việntriển khai các hoạt động vui chơi của thư viện;

c) bạn làm công tác làm việc thư viện

- Có trình độ chuyên môn từ trung cấp cho trở lên siêng ngànhthông tin - tủ sách hoặc siêng ngành tương đương; siêng ngành khác gồm chứngchỉ bồi dưỡng kiến thức, năng lực nghề nghiệp siêng ngành tin tức - thư việndo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- người làm công tác thư viện thừa kế lương, chếđộ, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp; chế độ phụ cung cấp độc hại, nguy khốn theoquy định của pháp luật;

d) kinh phí đầu tư hoạt động

- tởm phí chuyển động hằng năm của thư viện được sửdụng để duy trì, cải cách và phát triển tài nguyên thông tin, đại lý vật chất, thiết bịchuyên dùng và tổ chức chuyển động thư viện. Cai quản sử dụng ghê phí vận động hằngnăm của thư viện theo như đúng quy định của pháp luật;

- khiếp phí hoạt động hằng năm của tủ sách được xâydựng dựa trên yêu cầu của thư viện, khả năng của trường đồng thời phù hợp vớiquy chế ngân sách chi tiêu nội cỗ của trường;

- kinh phí vận động hằng năm của tủ sách được bốtrí từ nguồn chi phí chi liên tục hằng năm ở trong nhà trường; thu nhập từ dịchvụ thư viện; nguồn tài trợ, viện trợ, tặng ngay cho, góp sức từ tổ chức, cá nhântrong nước và quốc tế theo hiện tượng của luật pháp và những nguồn thu vừa lòng phápkhác.

2. Tiêu chuẩn làm chủ thư viện mức độ 2

Thư viện trường mầm non đạt tiêu chuẩn quản lý thưviện mức độ 2 đảm bảo quy định trên khoản 1 Điều này và phép tắc sau:

a) fan làm công tác làm việc thư viện làm việc theo chế độchuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo hình thức của Hiệu trưởng trường mầm non hoặctheo luật về định mức con số người làm việc trong các cơ sở giáo dục.Trong trường vừa lòng kiêm nhiệm, fan làm công tác làm việc thư viện phải bảo đảm thời giantheo quy định dành cho thư viện;

b) kinh phí đầu tư chi chuyển động hằng năm của tủ sách bảođảm buổi tối thiểu 03% tổng ngân sách chi liên tiếp hằng năm trong phòng trường.

Chương III

TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNGTIỂU HỌC

Điều 10. Tiêu chuẩn về tàinguyên thông tin

1. Tiêu chuẩn tài nguyên thông tin Mức độ 1

a) bao gồm đủ tài nguyên thông tin, bảo đảm an toàn phù hợp vớihọc sinh tè học; thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học tập, giải trí của học viên và yêu cầu giảngdạy, nghiên cứu và phân tích của giáo viên; tương xứng với mục tiêu, nội dung giáo dục trongchương trình giáo dục và đào tạo tiểu học, được cách xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện;

b) Mỗi học viên có tối thiểu 03 phiên bản sách, mỗi giáoviên có tối thiểu 01 bộ sách theo khối lớp;

c) những yêu ước tài nguyên thông tin bảo đảm an toàn quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều 5 của văn phiên bản này.

2. Tiêu chuẩn chỉnh tài nguyên tin tức Mức độ 2

Thư viện ngôi trường tiểu học tập đạt tiêu chuẩn chỉnh tài nguyênthông tin cường độ 2 bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 Điều này và những quy định sau:

a) có tài nguyên thông tin mở rộng: kiến thứcchuyên môn; phương thức giáo dục tiểu học tập trong nước và ngoài nước; bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn mang lại giáo viên và bạn làm công tác làm việc thư viện; sáchtham khảo theo môn học; sách in, tranh, ảnh, phiên bản đồ, báo, tạp chí, phiên bản ghi âm,ghi hình, truyện, mô hình, học tập liệu điện tử bởi tiếng Việt, tiếng nước ngoàihoặc tiếng dân tộc (nếu có); sách chữ nổi cho học viên khuyết tật (nếu có);

b) Mỗi học viên có ít nhất 04 phiên bản sách; 05 thương hiệu báo,tạp chí, mỗi tên có ít nhất 03 bản;

c) Kho tài nguyên tin tức được biểu hiện qua mục lụcđiện tử nuốm cho mục lục truyền thống. Bảo vệ 25% vốn tài nguyên tin tức củathư viện là học liệu năng lượng điện tử.

Điều 11. Tiêu chuẩn về đại lý vậtchất

1. Tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật chất Mức độ 1

a) thư viện trường tiểu học được sắp xếp tại quần thể vựcthuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng của học tập sinh, quan trọng đối với học tập sinhkhuyết tật; ưu tiên sắp xếp tại tầng một (tầng trệt) ngay gần khối chống học;

b) diện tích s thư viện được xác định đối với 30% đến50% tổng số học sinh toàn trường và bảo đảm an toàn định mức buổi tối thiểu 0,60 m2/họcsinh. Tổng diện tích thư viện không nhỏ tuổi hơn 54 mét vuông (không tính diệntích không gian mở);

c) các khu tác dụng của thư viện rất có thể bố trítrong một chống hoặc bố trí các phòng lẻ tẻ và sát nhau. Diện tích cáckhu chức năng của thư viện được giải pháp như sau:

- không gian đọc gồm tối thiểu một phòng đọc mang đến họcsinh với giáo viên. Không gian mở được sắp xếp xung xung quanh hoặc phía bên ngoài thư viện,bảo đảm loáng mát, im tĩnh và phương pháp xa các khu vực dễ khiến ô nhiễm, an toàn,thuận lợi cho tất cả những người sử dụng thư viện;

- khu vực lưu trữ khoáng sản thông tin bảo vệ đủdiện tích nhằm chứa những tài nguyên thông tin, bao gồm thể bố trí phòng riêng rẽ hoặc bốtrí trong phòng đọc và tại các không gian mở, bảo đảm an toàn việc quản lý, tương xứng vớiđặc thù của từng một số loại tài nguyên thông tin;

- khoanh vùng mượn trả và quản lý được sắp xếp riêng hoặcchung với phòng đọc;

d) các yêu mong kỹ thuật bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của văn bản này.

2. Tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật chất Mức độ 2

Thư viện trường tiểu học tập đạt tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vậtchất mức độ 2 đảm bảo an toàn quy định trên khoản 1 Điều này và những quy định sau:

a) bao gồm phòng hiểu cho học viên tối thiểu 35 chỗ,phòng đọc đến giáo viên tối thiểu đôi mươi chỗ, đảm bảo diện tích một chỗ ngồi trongphòng gọi không bé dại hơn 2,4 m2/chỗ;

b) quanh vùng lưu trữ tài nguyên thông tin bảo đảm an toàn diệntích kho sách bí mật 2,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; kho sáchmở 4,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin;

c) khu vực mượn trả và làm chủ không bé dại hơn 06 m2/ngườilàm công tác thư viện.

Điều 12. Tiêu chuẩn về thiết bịchuyên dùng

1. Tiêu chuẩn thiết bị chuyên cần sử dụng Mức độ 1

a) tất cả đủ thiết bị chăm dùng, bao gồm: Tủ, kệ, giásách, bàn, ghế cho học sinh; bàn, ghế cho giáo viên; bàn, ghế, tủ cho những người làmcông tác thư viện; tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng giới thiệu sách; hướngdẫn áp dụng thư viện và các thiết bị khác;

b) những yêu cầu thiết bị chuyên dùng đảm bảo an toàn kíchthước cân xứng lứa tuổi học sinh tiểu học và qui định tại điểm bkhoản 1 Điều 7 của văn phiên bản này.

2. Tiêu chuẩn chỉnh thiết bị chuyên sử dụng Mức độ 2

Thư viện ngôi trường tiểu học tập đạt tiêu chuẩn thiết bịchuyên sử dụng Mức độ 2 bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều này và những quy định sau:

a) Có không thiếu thốn thiết bị chuyên dùng bảo vệ các hoạtđộng thư viện tại chống đọc cho học sinh, chống đọc mang đến giáo viên, khoanh vùng lưutrữ khoáng sản thông tin, quanh vùng mượn trả với quản lý;

b) Có máy tính kết nối internet, sản phẩm in, phương tiệnnghe nhìn, đồ vật số hóa khoáng sản thông tin đảm bảo an toàn các hoạt động thư việntại phòng đọc đến học sinh, phòng đọc mang lại giáo viên, khoanh vùng mượn trả với quảnlý;

c) bao gồm phần mềm làm chủ thư viện bảo vệ quy định tạikhoản 4 Điều 4 của văn bản này;

d) Có các thiết bị công nghệ thông tin khác.

Điều 13. Tiêu chuẩn chỉnh về hoạt độngthư viện

1. Tiêu chuẩn hoạt hễ thư viện mức độ 1

a) Tra cứu với mượn trả khoáng sản thông tin

- hệ thống tra cứu giúp tài nguyên tin tức được thựchiện trực tiếp trên thư viện, đảm bảo an toàn tra cứu vớt dễ dàng, dễ dàng đồng thời cóthể tróc nã xuất được tài liệu liên quan;

- khối hệ thống mượn trả được thực hiện theo như hình thứcdùng phiếu hoặc các vẻ ngoài phù phù hợp với điều kiện tổ chức triển khai của thư viện;

b) Nội dung hoạt động thư viện

- Các vận động giới thiệu, hướng dẫn tiến hành nộiquy và áp dụng thư viện, gồm những: Hướng dẫn người tiêu dùng thư viện vâng lệnh cácnội quy, hiểu những bảng biểu chỉ dẫn, ký hiệu; biện pháp tìm kiếm, tra cứu danh mục,chọn thanh lọc tài nguyên thông tin, truy vấn dữ liệu (đối với thư viện bao gồm nguồn tàinguyên tin tức số) phù hợp với trình độ, nhu cầu đọc, học tập, cải thiện kiếnthức, giải trí của học sinh và yêu ước giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên;

- Các chuyển động khuyến đọc, ra đời và vạc triểnthói quen thuộc đọc, gồm những: Đọc sách trên thư viện, không gian mở cùng mượn sách vềnhà; tổ chức triển khai tiết gọi tại tủ sách với nhiều hình thức khác nhau, thu xếp linhhoạt vào thời khóa biểu hoặc đan xen trong các chuyển động giáo dục khác; tổchức tiết học tập tại tủ sách theo từng môn học, chuyển động giáo dục hoặc liên môn;tổ chức ngày phát âm sách, tuần gọi sách, đọc sách theo chủ đề, thi nói chuyện theosách, viết về sách; tổ chức hoạt động Ngày Sách và văn hóa đọc việt nam hằngnăm;

- Các chuyển động hỗ trợ học tập tập, kết nối, bao gồm:Tra cứu vãn theo công ty đề; viết, vẽ, giao lưu thuộc tác giả, họa sỹ, khách hàng mời tronglĩnh vực sách thiếu nhi; làm việc nhóm; shop giữa những khối lớp; tổ chứccác câu lạc bộ, các nhóm share sách, tài liệu về truyền thống, văn hóa và lịchsử địa phương;

- Các vận động tương tác và cách tân và phát triển nghiệp vụcho giáo viên, bao gồm: reviews danh mục tài liệu cân xứng theo môn học hoặcchủ đề; hỗ trợ tư vấn cho thầy giáo trong việc áp dụng tài nguyên tin tức để thiết kếbài giảng;

c) Liên thông thư viện: thư viện trường tiểu học thựchiện liên thông tủ sách theo cơ chế tại Điều 4 của văn bảnnày.

2. Tiêu chuẩn chỉnh hoạt đụng thư viện mức độ 2

Thư viện trường tiểu học tập đạt tiêu chuẩn chỉnh hoạt rượu cồn thưviện mức độ 2 đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) Tra cứu với mượn trả tài nguyên thông tin: Hệ thốngtra cứu vãn tài nguyên thông tin và hệ thống mượn trả được tiến hành qua hệ thốngphần mềm làm chủ thư viện;

b) Nội dung vận động thư viện:

- vận động tiết phát âm tại thư viện đảm bảo tối thiểu02 tiết/học kỳ/lớp, nội dung vì Hiệu trưởng trường tiểu học quy định cân xứng vớichương trình giáo dục;

- vận động tiết học tập tại thư viện bảo vệ tối thiểu01 tiết/học kỳ/môn học tập hoặc liên môn vì chưng Hiệu trưởng trường tiểu học quy địnhphù hợp với chương trình giáo dục;

- bảo đảm tỷ lệ 100% thầy giáo và tối thiểu 80% họcsinh toàn trường đọc sách tại thư viện cùng mượn sách về nhà hằng năm;

c) Liên thông thư viện: tiến hành liên thông thư việnbằng hình thức luân gửi tài nguyên thông tin dưới dạng in ấn và dán hoặc chia sẻtài nguyên thông tin số theo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học.

Điều 14. Tiêu chuẩn chỉnh về quản lí lýthư viện

1. Tiêu chuẩn thống trị thư viện mức độ 1

a) quản lý về tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất,thiết bị chuyên cần sử dụng và vận động thư viện

- bài bản bảo quản, lưu lại trữ, kiểm kê, thanh lọcvà trở nên tân tiến tài nguyên thông tin; làm chủ cơ sở thiết bị chất, thứ chuyêndùng; chuyển động thư viện bởi vì Hiệu trưởng trường tiểu học phê coi xét hằng năm;

- Có khối hệ thống hồ sơ, sổ sách, nội quy tủ sách bảođảm quản lý về tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, trang bị chuyên cần sử dụng và hoạtđộng thư viện;

- Tài nguyên thông tin được đánh giá định kỳ hằngnăm làm cơ sở cho bài toán bảo quản, lưu trữ, kiểm kê, thanh lọc và cách tân và phát triển tàinguyên thông tin. Trở nên tân tiến tài nguyên thông tin được triển khai với những hìnhthức đặt cài đặt trên thị trường (bao tất cả cả mua quyền truy vấn cơ sở dữ liệu, tàinguyên tin tức số); tổ chức, cá nhân trong nước, bên cạnh nước tài trợ cùng trao tặng;các nguồn truy cập mở và liên thông thư viện;

- các đại lý vật chất, sản phẩm công nghệ chuyên cần sử dụng được kiểmtra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế sửa chữa kịp thời. Được kiểm kê, reviews tình trạngsử dụng chu trình hằng năm làm các đại lý cho việc thanh lý tài sản, sắp xếp kinh chi phí sửachữa, thay thế sửa chữa hoặc chi tiêu bổ sung. Phần mềm quản lý thư viện bảo đảm điều kiệnvận hành, nâng cấp cân xứng với yêu cầu chuyển động thư viện;

- hoạt động thư viện được thông dụng đến người sử dụngthư viện; được tổ chức triển khai theo chiến lược phê duyệt và tiến công giá hiệu quả hoạt độngthư viện hằng năm;

b) Trách nhiệm các bên liên quan

- Hiệu trưởng trường tiểu học tất cả trách nhiệm:

Ban hành những văn bản quy định về quản lí lý, khaithác, sử dụng thư viện; hệ thống hồ sơ, sổ sách với nội quy của thư viện. Phêduyệt kế hoạch làm chủ tài nguyên thông tin; kế hoạch cách tân và phát triển cơ sở đồ dùng chất,thiết bị chuyên dùng; kế hoạch tài chủ yếu và hoạt động vui chơi của thư viện; thời gianbiểu đến các chuyển động thư viện;

Bố trí người làm công tác thư viện chăm trách hoặckiêm nhiệm phù hợp với kế hoạch vận động và thời khóa biểu đang xây dựng;

Tổ chức kiểm tra, đo lường và đánh giá các hoạt độngthư viện; báo cáo với cơ quan cai quản cấp bên trên theo quy định;

- Tổ trưởng trình độ chuyên môn có trách nhiệm: tạo kếhoạch vận động thư viện lắp với kế hoạch chuyển động chung của tổ theo tuần,tháng, học tập kỳ cùng năm học;

- fan làm công tác làm việc thư viện bao gồm trách nhiệm:

Lập kế hoạch bảo quản, giữ trữ, kiểm kê, thanh lọcvà cải cách và phát triển tài nguyên thông tin theo các bước nghiệp vụ thư viện; sửa chữanhững thiết bị solo giản, tiêu hủy lắp thêm hỏng, hết hạn sử dung sử dụng;

Quản lý, gìn giữ và sử dụng khối hệ thống hồ sơ, sổ sáchtheo dõi bài toán quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ thư viện;

Phối hợp gây ra kế hoạch hoạt động của thư việntheo tuần, tháng, học tập kỳ cùng năm học;

Chủ trì, phối hợp với giáo viên triển khai những hoạtđộng của tủ sách theo quy định; đảm bảo các đk về an toàn, chống chốngcháy nổ trong quá trình ra mắt các chuyển động tại thư viện;

Xây dựng câu chữ và tổ chức các tiết đọc tại thưviện; chuẩn bị tài nguyên tin tức và những thiết bị chuyên sử dụng theo yêu ước củatừng lĩnh vực giáo dục tiểu học tập có áp dụng tiết phát âm tại thư viện;

Lập report định kỳ, tiếp tục về công tác thưviện;

Tham gia học tập tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Giáo viên bao gồm trách nhiệm:

Phối hợp kiến tạo kế hoạch hoạt động vui chơi của thư việntheo theo tuần, tháng, học tập kỳ với năm học;

Chủ trì, phối hợp với người làm công tác thư việntriển khai các buổi giao lưu của thư viện;

Xây dựng ngôn từ và tổ chức các tiết học tập tại thưviện; sẵn sàng tài nguyên tin tức và những thiết bị chuyên dùng theo yêu mong củatừng nghành nghề giáo dục có áp dụng tiết học tập tại thư viện;

c) tín đồ làm công tác làm việc thư viện

- Có trình độ từ trung cấp cho trở lên chuyên ngànhthông tin - tủ sách hoặc siêng ngành tương đương; chăm ngành khác bao gồm chứngchỉ tu dưỡng kiến thức, khả năng nghề nghiệp chăm ngành tin tức - thư việndo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- fan làm công tác thư viện thừa kế lương, chếđộ, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp; cơ chế phụ cấp cho độc hại, gian nguy theoquy định của pháp luật;

d) kinh phí hoạt động

- gớm phí hoạt động hằng năm của tủ sách được sửdụng nhằm duy trì, cách tân và phát triển tài nguyên thông tin, đại lý vật chất, thiết bịchuyên cần sử dụng và tổ chức vận động thư viện. Thống trị sử dụng ghê phí hoạt động hằngnăm của thư viện theo như đúng quy định của pháp luật;

- kinh phí chuyển động hằng năm của thư viện được xâydựng dựa trên nhu yếu của thư viện, tài năng của trường đồng thời phù hợp vớiquy chế giá thành nội cỗ của trường;

- kinh phí vận động hằng năm của thư viện được bốtrí từ nguồn giá thành chi thường xuyên hằng năm của phòng trường; thu nhập từ dịchvụ thư viện; nguồn tài trợ, viện trợ, tặng kèm cho, đóng góp từ tổ chức, cá nhântrong nước và nước ngoài theo luật của quy định và các nguồn thu thích hợp phápkhác.

2. Tiêu chuẩn quản lý thư viện mức độ 2

Thư viện trường tiểu học đạt tiêu chuẩn thống trị thưviện cường độ 2 bảo vệ quy định trên khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) fan làm công tác làm việc thư viện thao tác theo chế độchuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo qui định của Hiệu trưởng ngôi trường tiểu học tập hoặctheo biện pháp về định mức số lượng người làm việc trong những cơ sở giáo dục.Trong trường thích hợp kiêm nhiệm, tín đồ làm công tác làm việc thư viện phải bảo đảm thời giantheo quy định giành riêng cho thư viện;

b) kinh phí đầu tư chi chuyển động hằng năm của thư viện bảođảm buổi tối thiểu 03% tổng giá cả chi liên tiếp hằng năm trong phòng trường.

Chương IV

TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNGTRUNG HỌC

Điều 15. Tiêu chuẩn về tàinguyên thông tin

1. Tiêu chuẩn tài nguyên thông tin Mức độ 1

a) gồm đủ tài nguyên thông tin, bảo đảm phù phù hợp vớihọc sinh phổ thông; đáp ứng nhu mong học tập, vui chơi của học viên và yêu cầugiảng dạy, nghiên cứu và phân tích của giáo viên; cân xứng với mục tiêu, nội dung giáo dụctrong chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông, được xử trí theo quy tắc nghiệp vụ thư viện;

b) trường trung học tập cơ sở: Mỗi học viên có ít nhất04 bản sách, mỗi cô giáo có ít nhất 01 bộ sách theo cỗ môn giảng dạy;

Trường trung học phổ thông: Mỗi học viên có không nhiều nhất05 bạn dạng sách, mỗi giáo viên có tối thiểu 01 bộ sách theo bộ môn giảng dạy;

c) các yêu cầu tài nguyên thông tin đảm bảo quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều 5 của văn bạn dạng này.

2. Tiêu chuẩn chỉnh tài nguyên thông tin Mức độ 2

Thư viện ngôi trường trung học đạt tiêu chuẩn tài nguyênthông tin mức độ 2 đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) tài năng nguyên tin tức mở rộng: kiến thứcchuyên môn; phương thức giáo dục trung học tập trong nước và ngoài nước; bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn chuyên môn đến giáo viên và fan làm công tác làm việc thư viện; sáchtham khảo theo môn học; sách in, tranh, ảnh, bản đồ, báo, tạp chí, bạn dạng ghi âm,ghi hình, truyện, mô hình, học tập liệu năng lượng điện tử bởi tiếng Việt, giờ nước ngoàihoặc tiếng dân tộc (nếu có); sách chữ nổi cho học viên khuyết tật (nếu có);

b) ngôi trường trung học tập cơ sở: Mỗi học viên có ít nhất05 bản sách; 06 tên báo, tạp chí, mỗi tên có tối thiểu 03 bản;

Trường trung học tập phổ thông: Mỗi học viên có ít nhất06 phiên bản sách; 06 tên báo, tạp chí, từng tên có ít nhất 03 bản;

c) Kho tài nguyên tin tức được diễn tả qua mục lụcđiện tử nuốm cho mục lục truyền thống. đảm bảo 35% vốn tài nguyên tin tức củathư viện là học tập liệu năng lượng điện tử.

Điều 16. Tiêu chuẩn về cửa hàng vậtchất

1. Tiêu chuẩn cơ sở vật hóa học Mức độ 1

a) tủ sách trường trung học được bố trí tại khu vựcthuận lợi cho vấn đề tiếp cận và áp dụng của học tập sinh, quan trọng đối với học sinhkhuyết tật; ưu tiên sắp xếp tại tầng một (tầng trệt) gần khối chống học;

b) diện tích thư viện được xác định so với 30% đến50% tổng số học sinh toàn ngôi trường và đảm bảo định mức tối thiểu 0,60 m2/họcsinh. Tổng diện tích s thư viện không nhỏ hơn 60 m2 (không tính diệntích không gian mở);

c) các khu chức năng của thư viện hoàn toàn có thể bố trítrong một phòng hoặc bố trí các phòng lẻ tẻ và gần kề nhau. Diện tích s cáckhu tác dụng của thư viện được cách thức như sau:

- không gian đọc có tối thiểu một chống đọc mang đến họcsinh và giáo viên. Không gian mở được bố trí xung quanh hoặc phía bên ngoài thư viện,bảo đảm nháng mát, yên ổn tĩnh và biện pháp xa các khu vực dễ khiến ô nhiễm, an toàn,thuận lợi cho tất cả những người sử dụng thư viện;

- quanh vùng lưu trữ tài nguyên thông tin đảm bảo an toàn đủdiện tích nhằm chứa những tài nguyên thông tin, tất cả thể bố trí phòng riêng biệt hoặc bốtrí trong chống đọc và tại các không khí mở, bảo đảm an toàn việc quản lí lý, cân xứng vớiđặc thù của từng nhiều loại tài nguyên thông tin;

- khu vực mượn trả và quản lý được bố trí riêng hoặcchung với chống đọc;

d) những yêu mong kỹ thuật đảm bảo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của văn bản này.

2. Tiêu chuẩn cơ sở vật hóa học Mức độ 2

Thư viện ngôi trường trung học đạt tiêu chuẩn cơ sở vậtchất mức độ 2 bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 Điều này và những quy định sau:

a) gồm phòng gọi cho học viên tối thiểu 45 chỗ,phòng đọc mang lại giáo viên về tối thiểu 20 chỗ, bảo vệ diện tích một số chỗ ngồi trongphòng đọc không nhỏ dại hơn 2,4 m2/chỗ;

b) khu vực lưu trữ tài nguyên thông tin đảm bảo diệntích kho sách kín đáo 2,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; kho sáchmở 4,5 m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin;

c) khu vực mượn trả và quản lý không nhỏ dại hơn 06 m2/ngườilàm công tác thư viện.

Điều 17. Tiêu chuẩn chỉnh về thiết bịchuyên dùng

1. Tiêu chuẩn thiết bị chuyên sử dụng Mức độ 1

a) gồm đủ thiết bị chăm dùng, bao gồm: Tủ, kệ, giásách, bàn, ghế mang đến học sinh; bàn, ghế mang đến giáo viên; bàn, ghế, tủ cho tất cả những người làmcông tác thư viện; tủ hoặc vỏ hộp mục lục, sổ mục lục, bảng reviews sách; hướngdẫn áp dụng thư viện và các thiết bị khác;

b) các yêu mong thiết bị chăm dùng đảm bảo an toàn kíchthước tương xứng lứa tuổi học sinh trung học tập và nguyên tắc tại điểmb khoản 1 Điều 7 của văn bản này.

2. Tiêu chuẩn thiết bị chuyên sử dụng Mức độ 2

Thư viện trường trung học tập đạt tiêu chuẩn thiết bịchuyên cần sử dụng Mức độ 2 bảo vệ quy định trên khoản 1 Điều này và các quy định sau:

a) Có vừa đủ thiết bị siêng dùng đảm bảo an toàn các hoạtđộng thư viện tại phòng đọc cho học sinh, chống đọc đến giáo viên, khu vực lưutrữ khoáng sản thông tin, khu vực mượn trả và quản lý;

b) Có máy tính xách tay kết nối internet, vật dụng in, phương tiệnnghe nhìn, máy số hóa khoáng sản thông tin bảo đảm các vận động thư việntại phòng đọc đến học sinh, chống đọc cho giáo viên, khoanh vùng mượn trả với quảnlý;

c) gồm phần mềm quản lý thư viện bảo vệ quy định tạikhoản 4 Điều 4 của văn bạn dạng này;

d) Có những thiết bị công nghệ thông tin khác.

Điều 18. Tiêu chuẩn về hoạt độngthư viện

1. Tiêu chuẩn chỉnh hoạt cồn thư viện cường độ 1

a) Tra cứu và mượn trả khoáng sản thông tin

- hệ thống tra cứu vớt tài nguyên tin tức được thựchiện trực tiếp tại thư viện, bảo đảm an toàn tra cứu vãn dễ dàng, thuận tiện đồng thời cóthể truy tìm xuất được tài liệu liên quan;

- hệ thống mượn trả được thực hiện theo như hình thứcdùng phiếu hoặc các hiệ tượng phù phù hợp với điều kiện tổ chức triển khai của thư viện;

b) Nội dung hoạt động thư viện

- Các chuyển động giới thiệu, hướng dẫn thực hiện nộiquy và sử dụng thư viện, gồm những: Hướng dẫn người tiêu dùng thư viện tuân hành cácnội quy, hiểu những bảng biểu chỉ dẫn, ký hiệu; cách tìm kiếm, tra cứu vãn danh mục,chọn lọc tài nguyên thông tin, truy cập dữ liệu (đối cùng với thư viện gồm nguồn tàinguyên thông tin số) phù hợp với trình độ, nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứukhoa học, nâng cấp kiến thức, vui chơi giải trí của học viên và yêu cầu giảng dạy,nghiên cứu vãn của giáo viên;

- Các hoạt động khuyến đọc, hình thành và vạc triểnthói thân quen đọc, gồm những: Đọc sách tại thư viện, không khí mở và mượn sách vềnhà; tổ chức triển khai tiết hiểu tại thư viện với nhiều vẻ ngoài khác nhau, thu xếp linhhoạt trong thời khóa biểu hoặc đan xen trong các hoạt động giáo dục khác; tổchức tiết học tập tại thư viện được triển khai theo từng môn học, chuyển động giáo dụchoặc liên môn; tổ chức ngày đọc sách, tuần phát âm sách, xem sách theo công ty đề, thikể chuyện theo sách, viết về sách; tổ chức hoạt động Ngày Sách và văn hóa đọc
Việt nam giới hằng năm;

- Các hoạt động hỗ trợ học tập tập, kết nối, bao gồm:Tra cứu giúp theo công ty đề; viết, vẽ, tự làm sách, làm sách cùng tác giả, giao lưucùng tác giả, họa sỹ, khách mời trong nghành nghề dịch vụ sách thiếu niên; làm việc nhóm;tương tác giữa những khối lớp; tổ chức các câu lạc bộ, những nhóm share sách, tàiliệu về truyền thống, văn hóa truyền thống và lịch sử hào hùng địa phương;

- Các hoạt động tương tác và phát triển nghiệp vụcho giáo viên, bao gồm: ra mắt danh mục tài liệu cân xứng theo môn học hoặcchủ đề; tư vấn cho giáo viên trong việc áp dụng tài nguyên thông tin để thiết kếbài giảng;

c) Liên thông thư viện: thư viện trường trung họcthực hiện liên thông tủ sách theo nguyên tắc tại Điều 4 của vănbản này.

2. Tiêu chuẩn chỉnh hoạt rượu cồn thư viện mức độ 2

Thư viện ngôi trường trung học đạt tiêu chuẩn hoạt độngthư viện cường độ 2 bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều này và những quy định sau:

a) Tra cứu cùng mượn trả khoáng sản thông tin: Hệ thốngtra cứu vãn tài nguyên thông tin và khối hệ thống mượn trả được triển khai qua hệ thốngphần mềm quản lý thư viện;

b) Nội dung chuyển động thư viện:

- hoạt động tiết gọi tại thư viện bảo vệ tối thiểu03 tiết/học kỳ/lớp, nội dung bởi Hiệu trưởng trường trung học quy định tương xứng vớichương trình giáo dục;

- vận động tiết học tại thư viện bảo vệ tối thiểu01 tiết/học kỳ/môn học tập hoặc liên môn bởi vì Hiệu trưởng trường trung học tập quy địnhphù phù hợp với chương trình giáo dục;

- bảo đảm tỷ lệ 100% gia s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.