Erd Quản Lý Thư Viện " - Access To This Page Has Been Denied

MỤC LỤCI. Mục tiêu , phạm vi đề bài 1 Mục tiêu2 Phạm vi

Bạn đang xem: Erd quản lý thư viện

II. Khảo sát
III. Phân tích1 Phát hiện tại thể2 mô hình ERD3 miêu tả thực thể4 quy mô DFD5 thể hiện tô xử lý, kho dữ liệu
V. Xây cất dữ liệu, xữ lý 1 quy mô dữ liệu nấc logic2 chuẩn chỉnh hoá những quan hệ3 Giải thuật cho các ô xử lý4 vạc hiện những ràng buộc dữ liệu
VI. Thiết kế giao diện 1 xây dựng menu2 xây dựng form3 thi công report
VII. Đánh gía ưu, lỗi 1 Ưu điểm2 điểm yếu


*
41 trang | chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3319 | Lượt tải: 4
*

Bạn đang xem trước 20 trang tư liệu Đề tài ứng dụng quản lí thư viện, giúp thấy tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút download ở trên
LỜI NÓI ĐẦUNgày nay,cùng với sự cải tiến và phát triển cuả khoa học kỹ thuật,nhu cầu áp dụng tin học trong công tác làm việc quản lí cũng càng ngày gia tăng.Việc thiết kế các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu trên là rất cần thiết.Quản lí tủ sách cũng chưa phải là ngoại lệ.Phần mềm quản lí thư viện ra đời để giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm bằng tay trong mớ tài liệu thứ sộ,giúp việc quản lí sách và độc giả dễ dàng,thuận tiện thể hơn cùng đạc biệt là giúp cho độc giả tiện rộng tron vấn đề tra cứu giúp sách.Em xin cảm ơn các thầy cô vào khoa technology thông tin đặc biệt là thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã tận tình dạy dỗ dỗ,giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập.Kính gởi mang lại thầy lời chúc mức độ khỏe.Sinh viên thực hiện
LỜI NÓI ĐẦUMỤC LỤC mục tiêu , phạm vi đề tài1 Mục tiêu2 Phạm vi
Khảo gần kề Phân tích1 Phát hiện thực thể2 mô hình ERD3 biểu hiện thực thể4 mô hình DFD5 miêu tả tô xử lý, kho dữ liệu
Thiết kế dữ liệu, xữ lý1 mô hình dữ liệu mức logic2 chuẩn chỉnh hoá những quan hệ3 Giải thuật cho những ô xử lý4 phân phát hiện những ràng buộc dữ liệu
Thiết kế giao diện1 kiến thiết menu2 kiến thiết form3 xây cất report
Đánh gía ưu, khuyết điểm1 Ưu điểm2 Khuyết điểm
Mục tiêu, phạm vi đề tài
Mục tiêu : phân tích xây cất phần mềm làm chủ thư viện
Yêu mong : Lập thẻ độc giả
Nhập sách mới
Lập phiếu mượn
Lập phiếu trả sách
Lập report tháng
Báo cáo tình hình nhập sách
Báo cáo tình trạng mượn sách Tần suất giao dịch :Lập thẻ độc giả : xảy ra thường xuyên
Nhập sách bắt đầu : xảy ra thường xuyên Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên
Lập phiếu trả sách : xẩy ra thường xuyên trọng lượng độ phức tạp dữ liệu : tài liệu dạng text, dạng hình, dạng số Độ chính xác, thời gian đáp ứng nhu cầu : Phạm vi :Phạm vi ở trong giới hạn của môn học Phân tích với thiết kế khối hệ thống thông tin với các phương châm trên
Khảo gần cạnh : Mỗi độc giả chỉ được mượn một số sách tốt nhất định trong một khoảng thời hạn nhất định
Phân tích Phát hiện thực thể 1 : DOCGIAMỗi thực thề tượng trưng cho 1 độc giả trong quy trình mượn trả sách sống thư viện
Các nằm trong tính : Ma
Doc
Gia,Ho
Ten,Ngay
Sinh,Dia
Chi,Email,Ngay
Lap
The,Ngay
Het
Han,So
Sach
Dang
Muon,Tinh
Trang
The,Gioi
Tinh2 : LOAIDOCGIAMỗi thực thề tượng trưng cho 1 loại fan hâm mộ trong các bước mượn trả sách ở thư viện
Các thuộc tính : Ma
Loai
Doc
Gia, Ten
Loai
Doc
Gia3 : PHIEUMUONMỗi thực thề tượng trưng cho một phiếu mượn
Các ở trong tính : Ma
Phieu
Muon, Ngay
Muon, Ngay
Tra
Du
Kien4 : CHITIETPHIEUMUONMỗi thực thề tượng trưng cho 1 cụ thể phiếu mượn
Các ở trong tính : Ma
CTPM,Ngay
Tra5 : SACHMỗi thực thề tượng trưng cho một sách những thuộc tính : Ma
Sach,Ten
Sach,Tac
Gia,Nam
Xuat
Ban,Ngay
Nhap
Tinh
Trang
Sach, Nam
Xuat
Ban,Nha
Xuat
Ban6 : LOAISACHMỗi thực thề tượng trưng cho một loại sách
Các thuộc tính : Ma
Loai
Sach, Ten
The
Loai 7 : THAMSOChứa những quy định đối với việc mượn trả sách sống thư viện
Các nằm trong tính : So
Sach
Muon
Toi
Da,So
Ngay
Muon
Toi
Da2. Quy mô ERD THAMSOSo
Sach
Dang
Muon
Ngay
Tra
NLOAIDOCGIAMa
Loai
Doc
Gia
Ten
Loai
Doc
Gia111111Thuộc
DOCGIA111111Ma
Doc
Gia
Ho
Ten
Ngay
Sinh
Email
Ngay
Lap
The111111Ngay
Het
Han
Dia
Chi
Thuộc So
Sach
Dang
Muon
Tinh
Trang
The
NGioi
Tinh
LOAISACHMa
Loai
Sach
Ten
The
Loai
SACHMa
Sach
Ten
Sach
Tac
Gia
Nam
Xuat
Ban
Nha
Xuat
Ban
Tinh
Trang
Sach
Ngay
Nhap
NThuộc111111PHIEUMUONMa
Phieu
Muon
Ngay
Muon
Ngay
Tra
Du
Kien
N1CHITIETMUONMa
CTPMNNgay
Tra
Ghi mang đến NThuộc3. Bộc lộ thực thể Thực thể DOCGIATên thực thể : DOCGIATên nằm trong tính Diễn giải
Ma
Doc
Gia
Ho
Ten
Ngay
Sinh
Dia
Chi
Email
Ngay
Lap
The
Ngay
Het
Han
So
Sach
Dang
Muon
Tinh
Trang
The
Gioi
Tinh
Mã số của độc giả
Họ với Tên độc giả
Ngày Sinh độc giả
Địa chỉ độc giả
Email độc giả
Ngày Lập Thẻ độc giả
Ngày quá hạn của thẻ độc giả
Số sách fan hâm mộ đang mượn
Tình Trạng thẻ (còn hạn hoặc không còn hạn)Giới tính độc giả
Thực thể LOAIDOCGIATên thực thể : LOAIDOCGIATên nằm trong tính Diễn giải
Ma
Loai
Doc
Gia
Ten
Loai
Doc
Gia
Mã số của các loại độc giả
Tên một số loại độc giả
Thực thể PHIEUMUONTên thực thể : PHIEUMUONTên ở trong tính Diễn giải
Ma
Phieu
Muon
Ngay
Muon
Ngay
Tra
Du
Kien
Mã số của phiếu mượn
Ngày mượn sách
Ngày trả sách dự kiến
Thực thể CHITIETPHIEUMUONTên thực thể : CHITIETPHIEUMUONTên thuộc tính Diễn giải
Ma
CTPMNgay
Tra
Mã số cụ thể phiếu mượn
Ngày trả sách
Thực thể SACHTên thực thể : SACHTên nằm trong tính Diễn giải
Ma
Sach
Ten
Sach
Tac
Gia
Nam
Xuat
Ban
Nha
Xuat
Ban
Ngay
Nhap
Tinh
Trang
Sach
Mã số sách
Tên sách
Tác giả quyển sách
Năm xuất bạn dạng quyển sách
Nhà xuất bạn dạng quyển sách
Ngày nhập sách
Tình trạng của sách
Thực thể LOAISACHTên thực thể : LOAISACHTên ở trong tính Diễn giải
Ma
Loai
Sach
Ten
The
Loai
Mã số nhiều loại sách
Tên Thể một số loại sách4. Mô hình DFDDFD nút 0Đăng kí mượn sách
Hệ thống thống trị ở thư viện
Độc giả
Sách mượn
Thông tin về độc giả, sách
Cho mượn sách
Nhận trả sách
Nhập sách
Thủ thư
DFD mức 1DFD lập thẻ độc giả1.1Tìm độc giả
Tên độc giả
DOCGIAThông tin về độc giả
THUTHUThông tin độc giả
Không thấy
Xóa
Sửa1.3Cập nhật tin tức độc gỉa
Thông tin độc giả
Ma
Doc
Gia1.4Xóa thông tin độc gỉa1.2Lập thẻ độc giả
Kết quả
Thông tin buộc phải sửa
Ma
Doc
Gia
THUTHUDOCGIADFD nhấn sách mới
Thông tin sách SACHQuản thư2.1Nhập sách mới
Thông tin sách mới
Thông tin các loại sách
LOAISACH2.2Thông báo kết quả
Kết quả
Quản thư
DFD lập phiếu mượn
Tên sách tác giả SACHThông tin sách
Tìm thấy
Không thấy3.2thông báo mang đến độc giả3.3Lập phiếu mượn
Thông tin vềphiếu mượn3.1Tìm tìm sách
DOCGIATên sách, tác giả PHIEUMUON3.4Cập nhật số sách đang mượn
Xóa
Sửa3.6Cập nhật thông tin phiếu mượn3.7Xóa thông tin phiếu mượn3.5In phiếu mượn
Thông tin vừa cập nhật Đưa vào Ma
Phieu
Muonphiếu mượn PHIEUMUONDOCGIADFD nhận trả sách CHITIETPMUONQUANTHUThông báo kết quả4.2Cập nhật phiếu mượn, triệu chứng sách4.1Lập phiếu trả sách
Sách trả, Ma
Doc
Gia
Ma
Sach
Ngay
Tra
Số sách vẫn mượn
DOCGIASACHTtrang sách
DFD báo cáo nhập sách :5.1Báo cáo thực trạng nhập sách
SACHTHUTHU Tháng
Tháng Tờ báo cáo5.2In báo cáo
Các tin tức nhập sách
Tình hình nhập sách
THUTHUBáo cáo
Báo cáo mượn sách
SACHMa
Sach
Ten
Sach6.1Báo cáo thực trạng mượn sách
PHIEUMUONMa
Phieu
Muon,Ngay
Muon
Ma
Phieu
Muon
CHITIETPMUONNgay
Tra,Ma
Sach
Tình hình mượn sách
QUANTHU Tháng
Tháng QUANTHUBáo cáo
Tờ báo cáo6.2In báo cáo5. Miêu tả ô xử lí
Mô tả ô xử lý Tìm độc giả
Tên ô up load : Tìm người hâm mộ Số 1.1DDL vào : Ho
Ten,Ngay
Sinh,Gioi
Tinh,Dia
Chi,Email,Ngay
Lap
The,Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon,Ttrang
The
DDL ra : gồm hay không độc giả với các thông tin trên
Diễn giải : tìm kiếm xem fan hâm mộ tồn tại tốt không
Tóm tắt : - Nhập thông tin độc giả - tra cứu xem người hâm mộ đã gồm hay chưa
Mô tả ô xử lí Lập thẻ độc giả
Tên ô cập nhật : Lập thẻ người hâm mộ Số 1.2DDL vào : Ho
Ten,Ngay
Sinh,Gioi
Tinh,Dia
Chi,Email,Ngay
Lap
The,Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon,Ttrang
The
DDL ra : thông báo công dụng lập thẻ
Diễn giải : -Lập thẻ fan hâm mộ mới
Tóm tắt : -Nhập thông tin người hâm mộ -Lưu thông tin người hâm mộ mới vào cơ sở dữ liệu DOCGIA miêu tả ô xử lí cập nhật thông tin độc giả
Tên ô up load : cập nhật thông tin người hâm mộ Số 1.3DDL vào : thuộc tính cần sửa , giá trị mới
DDL ra : thông báo kết quả cập nhật
Diễn giải : cập nhật thông tin về độc giả
Tóm tắt : - Nhập thông tin cần update -Cập nhật lại cơ sở dữ liệu DOCGIA -Lưu vào cơ sở tài liệu DOCGIAMô tả ô cập nhật Xóa thông tin độc giả
Tên ô cập nhật : Xóa fan hâm mộ Số 1.4DDL vào : Ma
Doc
Gia
DDL ra : thông báo kết quả xóa tin tức độc giả
Diễn giải : Xóa thông tin về 1 độc giả
Tóm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON với CHITIETPHIEUMUON tương ứng với độc giả trên -Xóa thông tin fan hâm mộ với Ma
Doc
Gia như trên mô tả ô xử lí Nhập sách mới
Tên ô up date : Nhập sách new Số 2.1DDL vào : Ten
Sach,Tac
Gia,Nam
Xuat
Ban,Nha
Xuat
Ban,Ngay
Nhap,Tinh
Trang
Sach,Ten
The
Loai
DDL ra : tác dụng nhập sách mới
Diễn giải : Nhập tin tức về sách mới
Tóm tắt : -Nhập tin tức về sách new -Lưu vào cơ sở dữ liệu SACH,LOAISACHMô tả ô xử lí thông báo kết quả
Tên ô up load : Thông báo công dụng Số 2.2DDL vào : tác dụng nhập sách mới
DDL ra : thông báo công dụng nhập sách mới
Diễn giải : thông tin cho thủ thư về hiệu quả nhập sách mới
Mô tả ô xử lý Tìm kiếm sách
Tên ô cập nhật : tra cứu kiếm sách Số 3.1DDL vào : Ten
Sach,Tac
Gia
DDL ra : thông tin sách có hay không
Diễn giải : thông tin cho thủ thư biết bao gồm tồn tại nhiều loại sách cùng với Ten
Sach,Tac
Gia trên
Tóm tắt : -Nhập Ten
Sach,Tac
Gia -Tìm coi sách có hay không Mô tả ô xử lí thông tin cho độc giả
Tên ô xử lý : thông tin cho người hâm mộ Số 3.2DDL vào : kết quả tìm tìm sách DDL ra : thông tin có hay là không loại sách người hâm mộ cần tìm
Diễn giải : thông báo cho fan hâm mộ biết một số loại sách độc giả cần có hay không
Mô tả ô xử lí Lập phiếu mượn
Tên ô up date : Lập phiếu mượn Số 3.3DDL vào : Ma
Doc
Gia,Ma
Sach
DDL ra : Phiếu mượn Diễn giải : chế tạo phiếu mượn ứng với 1 người hâm mộ và những sách phải mượn
Tóm tắt : - Nhập Ma
Doc
Gia, Ma
Sach - chế tạo ra phiếu mượn từ những thông tin vừa nhập - thông tin đã tạo ra phiếu mượn mới
Mô tả ô up load In phiếu mượn
Tên ô xử lí : In phiếu mượn Số 3.5DDL vào : thông tin của phiếu mượn DDL ra : tờ phiếu mượn Diễn giải : In các thông tin của phiếu mượn
Mô tả ô xử lí cập nhật thông tin phiếu mượn
Tên ô up date : update thông tin phiếu mượn Số 3.6DDL vào : ở trong tính đề xuất sửa , cực hiếm mới
DDL ra : thông báo kết quả cập nhật
Diễn giải : update thông tin về phiếu mượn
Tóm tắt : - Nhập tin tức cần update -Cập nhật lại cơ sở tài liệu PHIEUMUON -Lưu vào cơ sở tài liệu PHIEUMUONMô tả ô up load Xóa tin tức phiếu mượn
Tên ô up date : tin tức phiếu mượn Số 3.7DDL vào : Ma
Phieu
Muon
DDL ra : thông báo kết quả xóa tin tức phiếu mượn
Diễn giải : Xóa tin tức về 1 phiếu mượn
Tóm tắt : -Xóa tin tức PHIEUMUON cùng CHITIETPHIEUMUON tương xứng với người hâm mộ trên
Mô tả ô xử lý Lập phiếu trả sách
Tên ô up load : Lập phiếu trả sách Số 4.1DDL vào : Ma
Sach,Ma
Doc
Gia,Tinh
Trang
Sach
DDL ra : những thông tin của phiếu mượn sau thời điểm đã cập nhật
Diễn giải : chế tạo phiếu trả sách ứng với 1 fan hâm mộ và số sách mà fan hâm mộ trả
Tóm tắt : - Nhập Ma
Sach,Ma
Doc
Gia - update ngày trả vào phiếu mượn ứng với fan hâm mộ và mã sách trên
Mô tả ô xử lí cập nhật phiếu mượn, triệu chứng sách
Tên ô cập nhật : update phiếu mượn, triệu chứng sách Số 4.2DDL vào : Ma
Sach,Ma
Doc
Gia
DDL ra : hiệu quả cập nhật
Diễn giải : cập nhật lại số sách người hâm mộ đang mượn và chứng trạng sách của quyền sách được đem trả
Tóm tắt : - Nhập Ma
Sach,Ma
Doc
Gia -Dựa vào Ma
Sach vào phiếu trả sách nhằm tìm ra số sách trả - Số sách fan hâm mộ đang mượn = So
Sach
Dang
Muon- số sách trả -Cập nhật lại triệu chứng sách sống bảng SACH,DOCGIA dựa vào Ma
Sach,Ma
Doc
Gia
Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình nhập sách
Tên ô xử lý : report tình hình nhập sách Số 5.1DDL vào : Thang
DDL ra : Ma
Sach,Ten
Sach,Tac
Gia,The
Loai,Ngay
Nhap
Diễn giải : report tình hình nhập sách hồi tháng trên
Tóm tắt : - Nhập mon cần báo cáo - báo cáo tình hình nhập sách
Mô tả ô cập nhật In báo cáo Tên ô xử lý : In báo cáo Số 5.2DDL vào : tình hình nhập sách
DDL ra : tờ báo cáo
Diễn giải : In report tình hình nhập sách vào thời điểm tháng trên
Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình mượn sách
Tên ô up load : báo cáo tình hình mượn sách Số 6.1DDL vào : Thang
DDL ra : Ma
Sach,Ten
Sach,Ngay
Muon,Ngay
Tra
Diễn giải : report tình hình mượn sách vào thời điểm tháng trên
Tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - report tình hình mượn sách
Mô tả ô cập nhật In report Tên ô xử lý : In report Số 6.2DDL vào : thực trạng mượn sách
DDL ra : tờ báo cáo
Diễn giải : In report tình hình mượn sách trong tháng trên19)Mô tả kho dữ liệu DOCGIA tên kho tài liệu DOCGIADiễn giải : Lưu tin tức về độc giả
Cấu trúc tài liệu :Ma
Doc
Gia,Ho
Ten,Ngay
Sinh,Gioi
Tinh,Dia
Chi,Email,Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han,So
Sach
Dang
Muon,Tinh
Trang
The20)Mô tả kho tài liệu LOAIDOCGIA thương hiệu kho dữ liệu LOAIDOCGIADiễn giải : Lưu tin tức về các loại độc giả
Cấu trúc tài liệu : Ma
Loai
Doc
Gia,Ten
Loai
Doc
Gia21)Mô tả kho dữ liệu SACH thương hiệu kho dữ liệu SACHDiễn giải : Lưu thông tin về sách
Cấu trúc tài liệu : Ma
Sach,Ten
Sach,Ma
Loai
Sach,Tac
Gia,Nam
Xuat
Ban,Nha
Xuat
Ban, Ngay
Nhap,TTrang
Sach21)Mô tả kho dữ liệu LOAISACHTên kho tài liệu LOAISACHDiễn giải : Lưu tin tức về loại sách
Cấu trúc tài liệu : Ma
Loai
Sach,Ten
The
Loai20)Mô tả kho tài liệu PHIEUMUON thương hiệu kho dữ liệu PHIEUMUONDiễn giải : Lưu thông tin về phiếu mượn
Cấu trúc dữ liệu : Ma
Phieu
Muon,Ma
Doc
Gia,Ngay
Muon,Ngay
Tra
Du
Kien
Các đưa ra tiết:STTMã sách
Tên sách
Thể loại
Tác giả
Năm xuất bản
Nhà xuất bản
Ngày nhập
Tình trạng21)Mô tả kho dữ liệu THAMSOTên kho tài liệu THAMSODiễn giải : Lưu tin tức về các qui định trong bài toán mượn trả sách
Cấu trúc dữ liệu : So
Sach
Muon
Toi
Da,So
Ngay
Muon
Toi
Da
Thiết kế dữ liệu, xử lí1 quy mô dữ liệu nút logic
Từ quy mô ERD sau khi phân chảy ta được những quan hệ như sau :DOCGIA(Ma
Doc
Gia,Ho
Ten,Ngay
Sinh,Gioi
Tinh,Dia
Chi,Email,Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han,So
Sach
Dang
Muon,Tinh
Trang
The,Ma
Loai
Doc
Gia)LOAIDOCGIA(Ma
Loai
Doc
Gia,Ten
Loai
Doc
Gia)PHIEUMUON(Ma
Phieu
Muon,Ma
Doc
Gia,Ngay
Muon,Ngay
Tra
Du
Kien)CHITIETPHIEUMUON(Ma
CTPM,Ma
Phieu
Muon,Ma
Sach,Ngay
Tra)SACH(Ma
Sach,Ten
Sach,Ma
Loai
Sach,Tac
Gia,Nam
Xuat
Ban,Nha
Xuat
Ban, Ngay
Nhap,TTrang
Sach)LOAISACH(Ma
Loai
Sach,Ten
The
Loai)2 chuẩn chỉnh hóa những quan hệ
Tất cả những quan hệ trên đông đảo thuộc dạng chuẩn 3 3 Giải thuật cho những ô xử lýÔ cách xử lý 1.1Giải thuật ô cách xử trí Tìm thẻ fan hâm mộ Ô xử trí 1.1Procedure Tim
DG(varchar x,varchar y)begin
Select * from DOCGIA where Ho
Ten =’x’ and Dia
Chi = ‘y’end
Đóng table DOCGIAHiển thị hiệu quả tìm DOCGIAProcedure Tim
DG(x,y)Mở table DOCGIAHo
Ten =x Dia
Chi =y giải mã ô cách xử lý Lập thẻ người hâm mộ Ô giải pháp xử lý 1.2Lưu vào cơ sở tài liệu DOCGIAHiển thị tác dụng Thêm mẫu d vào table DOCGIATạo loại d với d.Ho
Ten=x
Ma
Doc
Gia =u
Ho
Ten =x Dia
Chi =y Mở table DOCGIAGiải thuật ô xử lý cập nhật thông tin độc giả Ô xử lý 1.3Đọc 1 dòng d
Thuộc tính buộc phải sửa =x
Giá trị bắt đầu = y
Ma
Doc
Gia = z
Khi chưa hết CSDLMở table DOCGIASĐ-Lưu vào cơ sở tài liệu DOCGIAHiển thị kết quả cập nhật d.x = y ví như d.Ma
Doc
Goa=z lời giải ô giải pháp xử lý lý Xóa thông tin fan hâm mộ Ô cách xử lý 1.4Đóng 3 table DOCGIA,PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUONMở 3 table DOCGIA,PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUONProcedure Xoadocgia(t)Ma
Doc
Gia = t
Hiển thị kết quả Giải thuật ô xử lý Nhập sách new Ô cách xử trí 2.1Tạo loại d với d.Ma
Sach=x d.Ten
Sach = y d.Tac
Gia = zd.Nha
Xuat
Ban = m d.Nam
Xuat
Ban = nd.Ngay
Nhap = p. D.Tinh
Trang
Sach = t
Ma
Sach =x Ten
Sach =y
Tac
Gia = z Nha
Xuat
Ban=m Nam
Xuat
Ban =n Ngay
Nhap =p
Tinh
Trang
Sach = t Ma
Loai
Sach = u
Ten
The
Loai = v
Hiển thị tác dụng Thêm cái d vào table SACHLưu vào cơ sở dữ liệu SACHLưu vào cơ sở tài liệu LOAISACHThêm mẫu c vào table LOAISACHTạo chiếc c với c.Ma
The
Loai=u c.Ten
The
Loai = v Mở table SACHMở table LOAISACHGiải thuật ô cách xử lý Tìm sách Ô giải pháp xử lý 3.1Procedure Tim
Sach(varchar x,varchar y)Begin
Select * from SACH Where Ten
Sach =x and Tac
Gia = yend
Hiển thị kết quả Đóng table SACHProcedure Tim
Sach(x,y)Mở table SACHTen
Sach =x Tac
Gia =y giải mã ô cách xử trí Lập phiếu mượn Ô cách xử trí 3.3Thêm loại d vào table PHIEUMUONLưu vào cơ sở tài liệu PHIEUMUONTạo cái d cùng với d.Ma
Phieu
Muon =xd.Ngay
Muon = ngày hệ thốngd.Ngay
Tra
Du
Kien = z
Ma
Phieu
Muon =x
Ngay
Muon = ngày hệ thống
Ngay
Tra
Du
Kien = z
Mở table PHIEUMUONHiển thị tác dụng Giải thuật ô xử lý update số sách vẫn mượn Ô cách xử trí 3.4Ma
Doc
Gia =v Mở table DOCGIASKhi không hết CSDLĐ-Nếu d.Ma
Doc
Gia=v
Đọc 1 dòng d
Cập nhật d.So
Sachdangmuon = So

Xem thêm: Thiết lập hoặc tham gia thư viện ảnh trên iphone nằm ở đầu, sử dụng các album ảnh trong ảnh trên iphone

Sachdangmuon +1Đóng 1 table DOCGIAHiển thị công dụng Lưu vào cơ sở tài liệu DOCGIA,SACHGiải thuật ô xử lý update thông tin phiếu mượn Ô xử trí 3.6Đọc 1 loại d
Thuộc tính đề nghị sửa =x
Giá trị mới = y
Ma
Doc
Gia = z
Khi chưa hết CSDLMở table PHIEUMUONLưu vào cơ sở tài liệu PHIEUMUONSĐ-Hiển thị kết quả cập nhật d.x = y nếu d.Ma
Doc
Gia=z giải thuật ô xử lý Xóa thông tin phiếu mượn Ô giải pháp xử lý 3.7Đóng 2 table PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUONProcedure Xoaphieumuon (t)Mở 2 table PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUONMa
Doc
Gia = t
Hiển thị kết quả Giải thuật ô cách xử trí Lập phiếu trả sách Ô xử lý 4.1Ma
Doc
Gia =v
Ma
Sach = u
Mở table PHIEUMUONSKhi chưa hết CSDLĐ-Nếu d.Ma
Doc
Gia=v Đọc 1 dòng da.Ma
Phieu
Muon = y Mở table CHITIETPHIEUMUONKhi chưa hết CSDLĐSLưu vào cơ sở dữ liệu PHIEUMUON,CHITIETPHIEUMUONHiển thị kết quả Đóng 2 table PHIEUMUON,CHITIETPHIEUMUONCập nhật c.Ngay
Tra = ngày hệ thống
Và c.Ma
Sach = u
Nếu c.Ma
Phieu
Muon=y Đọc 1 loại c
Giải thuật ô xử lý update số sách sẽ mượn, tình trạng sách Ô xử trí 4.2Ma
Doc
Gia =v Tinh
Trang
Sach = p
Ma
Sach = u
Mở table SACHSKhi chưa hết CSDLĐ-Nếu d.Ma
Sach=u
Đọc 1 chiếc d
Mở table DOCGIACập nhật d.Tinh
Trang
Sach = p
Khi không hết CSDLHiển thị kết quả Đóng 2 table DOCGIA,SACHLưu vào cơ sở dữ liệu DOCGIA,SACHCập nhật c.So
Sach
Dangmuon = So
Sach
Dangmuon - 1Nếu c.Ma
Doc
Gia=v
Đọc 1 cái c
Giải thuật ô xử lý báo cáo tình hình nhập sách Ô xử lý 5.1Đóng table SACH,LOAISACHMở table SACH,LOAISACHProcedure Baocaonhapsach(int t)Begin
Select Ma
Sach,Ten
Sach,Tac
Gia,Ten
The
Loai as The
Loai,Ngay
Nhap from SACH,LOAISACHWhere SACH.Ma
The
Loai = LOAISACH.Ma
The
Loai và month(Ngay
Nhap) = tend
Hiển thị kết quả Procedure Baocaonhapsach(t)Thang = t
Giải thuật ô xử lý report tình hình mượn sách Ô cách xử lý 6. 1Mở 3 table PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUON,SACHĐóng 3 table PHIEUMUON, CHITIETPHIEUMUON,SACHProcedure Baocaomuonsach(int t)Begin
Select Ma
Sach,Ten
Sach,Ngay
Muon,Ngay
Tra from SACH,PHIEUMUON,CHITIETPHIEUMUONWhere SACH.Ma
Sach = CHITIETPHIEUMUON.Ma
Sach & PHIEUMUON.Ma
Phieu
Muon = CHITIETPHIEUMUON.Ma
Phieu
Muon & month(Ngay
Muon) = tend
Procedure Baocaomuonsach(t)Hiển thị công dụng Thang = t
Thiết kế giao diện
Thiết kế Menu
Màn hình chủ yếu của chương trình
Màn hình công dụng của chương trình2.Thiết kế khung nhập liệu3..Thiết kế Report
Thư viện ĐH KHTN227 Nguyễn Văn Cừ Q5,tp HCMBÁO CÁO TÌNH HÌNH MƯỢN SÁCHTháng :_______STTMã Sách
Tên Sách
Ngày mượn
Ngày trả
Ngày…tháng…năm
Người report Thư viện ĐH KHTN227 Nguyễn Văn Cừ Q5,tp HCMBÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP SÁCHTháng :_______STTMã Sách
Tên Sách
Tác giả
Thể loại
Ngày Nhập
Ngày…tháng…năm
Người report

so với thiết kế hệ thống thông tin là bước thứ nhất không thể thiếu hụt trong qui trình vạc triển khối hệ thống phần mềm. Fan ta nhận thấy và luôn luôn cho rằng phân tích thiết kế hệ thống thông tin là giai đoạn đặc biệt nhất trong qui trình cải tiến và phát triển phần mềm. đúng vậy , chỉ cần sơ xót trong quy trình thi ết kế dữ liệu là rất có thể dẫn cho tới một sản phẩm ứng dụng kém hóa học l ượng hay không có giá chỉ trị sử dụng lâu dài.Ngày nay, cùng với sự phát tri ển của kỹ thuật kỹ thuật, nhu cầu ứng dụng tin học tập trong công tác làm việc quản lí cũng ngày dần gia tăng. Câu hỏi xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu mong trên là rất bắt buộc thiết. Làm chủ thư viện cũng chưa hẳn là ngoại lệ. Việc phần mềm quản lí tủ sách ra đời sẽ giúp cho những thủ thư đỡ mất công tra cứu kiếm một cách thủ công trong với một cân nặng tài liệu đồ dùng sộ, giúp việc quản lí sách với đọc giả dễ dàng dàng, thuận tiện hơn và nhất là giúp đến đọc giả tiện hơntrong vấn đề tra cứu vớt sách.


*
39 trang | chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 7133 | Lượt tải: 1
*

Bạn vẫn xem trước đôi mươi trang tài liệu Phân tích thiết kế khối hệ thống thông tin – làm chủ thư viện, giúp thấy tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút download ở trên
Đồ Án Phân Tích xây đắp HTTT – thống trị thư viện Đồ Án Phân Tích xây dựng HTTT – thống trị thư viện Trang 2 lời nói đầu đối chiếu thiết kế hệ thống thông tin là bước thứ nhất không thể thiếu hụt trong qui trình phạt triển hệ thống phần mềm. Tín đồ ta nhận biết và luôn cho rằng đối chiếu thiết kế khối hệ thống thông tin là giai đoạn quan trọng nhất trong qui trình cải tiến và phát triển phần mềm. Thật vậy, chỉ cần sơ xót trong vượt trình thi công dữ liệu là hoàn toàn có thể dẫn tới một sản phẩm ứng dụng kém quality hay không có giá trị áp dụng lâu dài. Ngày nay, cùng rất sự cải cách và phát triển của khoa học kỹ thuật, yêu cầu ứng dụng tin học trong công tác làm việc quản lí cũng ngày càng gia tăng. Vấn đề xây dựng các ứng dụng quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất đề xuất thiết. Quản lý thư viện cũng chưa phải là ngoại lệ. Việc phần mềm quản lí tủ sách ra đời sẽ giúp cho những thủ thư đỡ mất công search kiếm một cách bằng tay trong với một khối lượng tài liệu thiết bị sộ, giúp việc quản lí sách cùng đọc giả dễ dàng, tiện lợi hơn và nhất là giúp mang đến đọc trả tiện hơn trong vấn đề tra cứu giúp sách. Trong quy trình làm trang bị án bọn chúng em không tránh khỏi các sơ sót, bọn chúng em xin trân trọng tiếp nhận những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của quí Thầy, Cô và chúng ta để bọn chúng em hoàn toàn có thể làm tốt hơn sau này. Sau cùng chúng em xin trân trọng cám ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã truyền đạt các kiến thức quan trọng để em gồm thể dứt tốt trang bị án này, đồng thời chúng em cũng xin cám ơn toàn bộ các người chúng ta đã tận tình góp đỡ, rượu cồn viên, cung cấp chúng em vào suốt thời gian học môn này. Đồ Án Phân Tích xây cất HTTT – cai quản thư viện Trang 3 MỤC LỤC Trang tiếng nói đầu .................................................................................................................... 1 I. Mục tiêu, phạm vi của vấn đề ..................................................................................... 3 1. Phương châm ................................................................................................................ 3 2. Phạm vi ................................................................................................................. 3 II. Khảo sát.................................................................................................................... 3 III. So sánh ................................................................................................................. 3 1. Phát hiện nay thể. ................................................................................................. 3 2. Mô hình xử lí bằng ERD. ...................................................................................... 4 3. Diễn đạt thực thể. ...................................................................................................... 5 4. Mô hình DFD. ....................................................................................................... 7 5. Trình bày ô xử lý, kho dữ liệu. .................................................................................... 11 IV. Kiến thiết dữ liệu, xử lý ............................................................................................. 16 1. Quy mô dữ liệu mức logic. ................................................................................... 16 2. Chuẩn chỉnh hoá những quan hệ. ......................................................................................... 16 3. Giải thuật cho những ô xử lý. ..................................................................................... 17 4. Vạc hiện các ràng buộc dữ liệu. ............................................................................ 17 V. Thiết kế giao diện ..................................................................................................... 31 1. Xây cất menu. ...................................................................................................... 31 2. Thi công form. ....................................................................................................... 33 3. Xây đắp report. ...................................................................................................... 37 VI. Đánh giá chỉ ưu, khuyết điểm ...................................................................................... 38 1. Ưu điểm. ............................................................................................................... 38 2. Khuyết điểm.......................................................................................................... 38 Đồ Án Phân Tích thi công HTTT – quản lý thư viện Trang 4 I. Mục tiêu, phạm vi chủ đề 1. Mục tiêu : Phân tích kiến tạo phần mềm quản lý thư viện. Yêu cầu : - Lập thẻ đọc giả. - Nhập sách mới. - Lập phiếu mượn. - Lập phiếu trả sách. - Lập report tháng. O báo cáo tình hình nhập sách. O report tình hình mượn sách. Tần suất giao dịch thanh toán : - Lập thẻ fan hâm mộ : xảy ra thường xuyên. - Nhập sách mới : xẩy ra thường xuyên. - Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên. - Lập phiếu trả sách : xảy ra thường xuyên. Cân nặng độ tinh vi dữ liệu : tài liệu dạng text, dạng hình, dạng số. Độ chủ yếu xác, thời gian đáp ứng : 2. Phạm vi : Phạm vi ở trong giới hạn của môn học tập Phân Tích với Thiết Kế khối hệ thống Thông Tin và các kim chỉ nam trên. II. Khảo sát điều tra : Mỗi hiểu giả chỉ được mượn một trong những sách nhất mực trong một khoảng thời gian nhất định. III. Phân tích : 1. Phát lúc này thể - Thực thể DOCGIA : từng thực thể tượng trưng cho 1 đọc mang trong quá trình mượn trả sách sinh hoạt thư viện. Những thuộc tính : Ma
Doc
Gia, Ho
Ten, Ngay
Sinh, Dia
Chi, Email, Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon, Tinh
Trang
The, Gioi
Tinh. - Thực thể LOAIDOCGIA : từng thực thể tượng trưng mang lại một nhiều loại đọc đưa trong tiến trình mượn trả sách sinh hoạt thư viện. Những thuộc tính : Ma
Loai
Doc
Gia, Ten
Loai
Doc
Gia. - Thực thể PHIEUMUON : mỗi thực thể tượng trưng cho 1 phiếu mượn. Những thuộc tính : Ma
Phieu
Muon, Ngay
Muon, Ngay
Tra
Du
Kien. - Thực thể CHITIETPHIEUMUON : mỗi thực thể tượng trưng cho 1 cụ thể phiếu mượn. Những thuộc tính : Ma
CTPM, Ngay
Tra. - Thực thể SACH : từng thực thể tượng trưng cho 1 cuốn sách. Các thuộc tính : Ma
Sach, Ten
Sach, Tac
Gia, Nam
Xuat
Ban, Ngay
Nhap, Tinh
Trang
Sach, Nam
Xuat
Ban, Nha
Xuat
Ban. Đồ Án Phân Tích xây cất HTTT – thống trị thư viện Trang 5 - Thực thể LOAISACH : từng thực thể tượng trưng cho một các loại sách, những thuộc tính : Ma
Loai
Sach, Ten
The
Loai. - Thực thể THAMSO : Chứa các quy định đối với việc mượn trả sách sinh sống thư viện, những thuộc tính : So
Sach
Muon
Toi
Da, So
Ngay
Muon
Toi
Da. 2. Quy mô ERD Đồ Án Phân Tích xây cất HTTT – quản lý thư viện Trang 6 3. Biểu đạt thực thể 3.1. Thực thể DOCGIA tên thực thể : DOCGIA Tên trực thuộc tính Diễn giải Ma
Doc
Gia Ho
Ten Ngay
Sinh Dia
Chi thư điện tử Ngay
Lap
The Ngay
Het
Han So
Sach
Dang
Muon Tinh
Trang
The Gioi
Tinh Mã số của đọc giả Họ cùng Tên đọc giả Ngày Sinh hiểu giả Địa chỉ gọi giả e-mail đọc đưa Ngày Lập Thẻ đọc giả Ngày hết hạn của thẻ đọc giả Số sách phát âm giả sẽ mượn chứng trạng thẻ (còn hạn/hết hạn) Giới tính phát âm giả 3.2. Thực thể LOAIDOCGIA tên thực thể : LOAIDOCGIA Tên thuộc tính Diễn giải Ma
Loai
Doc
Gia Ten
Loai
Doc
Gia Mã số của loại đọc giả Tên một số loại đọc mang 3.3. Thực thể PHIEUMUON thương hiệu thực thể : PHIEUMUON Tên thuộc tính Diễn giải Ma
Phieu
Muon Ngay
Muon Ngay
Tra
Du
Kien Mã số của phiếu mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách dự loài kiến 3.4. Thực thể CHITIETPHIEUMUON thương hiệu thực thể : CHITIETPHIEUMUON Tên trực thuộc tính Diễn giải Ma
CTPM Ngay
Tra Mã số chi tiết phiếu mượn Ngày trả sách Đồ Án Phân Tích xây dựng HTTT – quản lý thư viện Trang 7 3.5. Thực thể SACH thương hiệu thực thể : SACH Tên trực thuộc tính Diễn giải Ma
Sach Ten
Sach Tac
Gia Nam
Xuat
Ban Ngay
Nhap Tinh
Trang
Sach Mã số sách tên sách người sáng tác quyển sách Năm xuất bạn dạng quyển sách Ngày nhập sách tình trạng của sách 3.6. Thực thể LOAISACH tên thực thể : LOAISACH Tên trực thuộc tính Diễn giải Ma
Loai
Sach Ten
The
Loai Mã số một số loại sách thương hiệu Thể nhiều loại sách Đồ Án Phân Tích thiết kế HTTT – cai quản thư viện Trang 8 4. Mô hình hóa xử lý bởi DFD a. Quy mô cấp 1 Ket
Qua
Thong
Ke
Thong
Ke
Tinh
Hinh
Muon
Tra
Dang
Ky
Muon
Sach1Quan
Ly
Thu
Vien+Doc
Gia Thu
Thub. Mô hình cấp 2 Thong Tin Doc Gia
Thong Tin Doc Gia
Thong Tin Doc Gia
Cho Muon Sach
Thong
Tin
Sach
Thong
Tin
Sach
Lap The Doc Gia
Ket
QUa
Tra
Cuu
Thong
Tin
Tra
Cuu
Thong
Tin
Doc
Gia
Thong
Tin
Sach
Thong
Tin
Muon
TraKy
Muon
Sach>Thong
Tin
SachKe
Tinh
Hinh
Muon
Tra>Qua
Thong
Ke>Doc
Gia1.1Xu
Ly
The
Doc
Gia+1.2Xu
Ly
Sach+1.3Xu
Ly
Muon
Tra+1.4Xu
Ly
Tra
Cuu+1.5Xu
Ly
Thong
Ke+Thu
Thu1.6Quan
Ly Doc
Gia+Đồ Án Phân Tích thi công HTTT – làm chủ thư viện Trang 9 c. Mô hình cấp 3 cho xử lý THE DOC GIA Thong
Tin
Sau
Khi
Cap
Nhat
Va
Xoa
Thong
Tin
Doc
Gia
Thong
Tin
Sau
Khi
Cap
Nhat
Va
Xoa
Thong
Tin
Cap
Nhat
Va
Xoa
Thong
Tin
Doc
Gia
Cap
Nhat
Va
Xoa
Thong
Tin
Doc
GiaTin
Doc
Gia>Xu
Ly
Tra
Cuu1.1.1Tong
Hop
Thong
Tin
Doc
Gia1.1.2Nhap
Thong
Tin
Doc
Gia1.1.3Cap
Nhat
Va
Xoa
Doc
Gia
Thu
Thu
DOCGIAQuan
Ly Doc
Giad. Mô hình cấp 3 cho cách xử trí SACH Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Thong
Tin
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
SachTin
Sach>Tin
Sach>Tin
Sach>Tin
Sach>Thu
Thu
Xu
Ly
Tra
Cuu1.2.1Nhap
Thong
Tin
Sach1.2.2Cap
Nhatva
Xoa
Sach1.2.3Tong
Hop
Thong
Tin
Sach
Xu
Ly
Muon
Tra
Xu
Ly
Thong
Ke
SACHĐồ Án Phân Tích kiến thiết HTTT – thống trị thư viện Trang 10 e. Mô hình cấp 3 cho giải pháp xử lý MUON TRA Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Thong
Tin
Cap
Nhatva
Xoa
Thong
Tin
Sach
Cap
Nhatva
Xoa
SachTin
Sach>Tin
Sach>Tin
Sach>Tin
Sach>Thu
Thu
Xu
Ly
Tra
Cuu1.2.1Nhap
Thong
Tin
Sach1.2.2Cap
Nhatva
Xoa
Sach1.2.3Tong
Hop
Thong
Tin
Sach
Xu
Ly
Muon
Tra
Xu
Ly
Thong
Ke
SACHf. Mô hình cấp 3 cho cách xử lý TRA CUU Tin
Doc
Gia>Tin
Sach>Tin
Tra
Cuu>Thong Tin Doc Gia can Tim
Tim Doc GiaQUa
Tra
Cuu>Xu
Ly
Sach
Xu
Ly
The
Doc
Gia
Thu
Thu
Quan
Ly Doc
Gia1.4.1Xu Ly Tim Sach1.4.2Xu Ly Tim Doc Giag. Quy mô cấp 3 cho cách xử trí THONG KE Tin
Sach>Tin
Muon
Tra>Ke
Tinh
Hinh
Muon
Tra>Qua
Thong
Ke>Thu
Thu
Xu
Ly
Muon
Tra
Xu
Ly
Sach1.5.1Xu Ly Thong Ke
Đồ Án Phân Tích kiến thiết HTTT – làm chủ thư viện Trang 11 h. Quy mô cấp 3 cho cách xử trí DOC GIA Thong Tin sau khi Xoa Cap Nhat
Thong Tin Doc Gia
Thong Tin sau thời điểm Xoa Cap Nhat
Thong Tin Doc Gia
Thong Tin Doc Gia
Thong Tin Doc Gia
Nhap Thong Tin Doc GiaDoc
Gia
Xu
Ly
Tra
Cuu
Xu
Ly
The
Doc
Gia1.6.1Nhap Doc Gia1.6.2Cap Nhat va Xoa Doc Gia1.6.3Tong Hop Thong Tin Doc Gia
Thu
Thu
DOC GIAĐồ Án Phân Tích xây cất HTTT – cai quản thư viện Trang 12 5. Diễn đạt ô up load 5.1. Biểu đạt ô xử lý Tìm gọi giả tên ô up load : Tìm fan hâm mộ Số 1.1 DDL vào : Ho
Ten, Ngay
Sinh, Gioi
Tinh, Dia
Chi, Email, Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon, Ttrang
The. DDL ra : có hay không đọc đưa với các thông tin trên Diễn giải : tìm xem fan hâm mộ tồn tại hay không Tóm tắt : - Nhập thông tin đọc mang - tìm xem fan hâm mộ đã có hay chưa 5.2. Miêu tả ô up date Lập thẻ đọc giả thương hiệu ô cập nhật : Lập thẻ fan hâm mộ Số 1.2 DDL vào : Ho
Ten, Ngay
Sinh, Gioi
Tinh, Dia
Chi, Email, Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon, Ttrang
The DDL ra : Thông báo tác dụng lập thẻ Diễn giải : Lập thẻ độc giả mới tóm tắt : - Nhập tin tức đọc giả - Lưu tin tức đọc giả new vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 5.3. Miêu tả ô xử lí cập nhật thông tin phát âm giả tên ô xử lí : update thông tin người hâm mộ Số 1.3 DDL vào : nằm trong tính đề nghị sửa , giá trị bắt đầu DDL ra : thông tin kết quả cập nhật Diễn giải : cập nhật thông tin về hiểu giả bắt tắt : - Nhập tin tức cần cập nhật - update lại cơ sở dữ liệu DOCGIA - lưu giữ vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 5.4. Diễn tả ô cập nhật Xóa thông tin đọc trả Tên ô cập nhật : Xóa phát âm giả Số 1.4 DDL vào : Ma
Doc
Gia DDL ra : Thông báo hiệu quả xóa tin tức đọc mang Diễn giải : Xóa thông tin về 1 đọc giả cầm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON cùng CHITIETPHIEUMUON khớp ứng với phát âm giả bên trên -Xóa thông tin người hâm mộ với Ma
Doc
Gia như trên Đồ Án Phân Tích thi công HTTT – quản lý thư viện Trang 13 5.5. Thể hiện ô xử lí Nhập sách bắt đầu Tên ô cập nhật : Nhập sách mới Số 2.1 DDL vào : Ten
Sach, Tac
Gia, Nam
Xuat
Ban, Nha
Xuat
Ban, Ngay
Nhap, Tinh
Trang
Sach, Ten
The
Loai DDL ra : tác dụng nhập sách bắt đầu Diễn giải : Nhập thông tin về sách mới Tóm tắt : - Nhập thông tin về sách mới - lưu lại vào cơ sở tài liệu SACH, LOAISACH 5.6. Bộc lộ ô up load Thông báo tác dụng Tên ô cập nhật : Thông báo kết quả Số 2.2 DDL vào : công dụng nhập sách bắt đầu DDL ra : thông báo kết quả nhập sách bắt đầu Diễn giải : thông báo cho thủ thư về tác dụng nhập sách mới 5.7. Miêu tả ô up date Tìm tìm sách tên ô up load : search kiếm sách Số 3.1 DDL vào : Ten
Sach, Tac
Gia DDL ra : thông báo sách có hay không Diễn giải : thông tin cho thủ thư biết gồm tồn tại các loại sách cùng với Ten
Sach, Tac
Gia trên tóm tắt : - Nhập Ten
Sach,Tac
Gia - search xem sách có hay không 5.8. Bộc lộ ô xử lí thông tin cho phát âm giả tên ô xử lý : thông tin cho fan hâm mộ Số 3.2 DDL vào : công dụng tìm kiếm sách DDL ra : thông báo có hay không loại sách độc giả cần kiếm tìm Diễn giải : thông báo cho độc giả biết loại sách độc giả cần phải có hay ko 5.9. Biểu thị ô xử lý Lập phiếu mượn tên ô up date : Lập phiếu mượn Số 3.3 DDL vào : Ma
Doc
Gia,Ma
Sach DDL ra : Phiếu mượn Diễn giải : tạo ra phiếu mượn ứng cùng với 1 người hâm mộ và những sách bắt buộc mượn nắm tắt : - Nhập Ma
Doc
Gia, Ma
Sach - chế tác phiếu mượn từ những thông tin vừa nhập - thông báo đã chế tạo phiếu mượn new 5.10. Biểu đạt ô cập nhật In phiếu mượn thương hiệu ô up load : In phiếu mượn Số 3.5 DDL vào : tin tức của phiếu mượn DDL ra : tờ phiếu mượn Diễn giải : In các thông tin của phiếu mượn Đồ Án Phân Tích kiến thiết HTTT – thống trị thư viện Trang 14 5.11. Biểu thị ô xử lí cập nhật thông tin phiếu mượn thương hiệu ô up date : cập nhật thông tin phiếu mượn Số 3.6 DDL vào : trực thuộc tính cần sửa , giá trị bắt đầu DDL ra : thông tin kết quả update Diễn giải : update thông tin về phiếu mượn nắm tắt : - Nhập tin tức cần update - cập nhật lại cơ sở dữ liệu PHIEUMUON - lưu lại vào cơ sở tài liệu PHIEUMUON 5.12. Miêu tả ô xử lí Xóa tin tức phiếu mượn tên ô up date : thông tin phiếu mượn Số 3.7 DDL vào : Ma
Phieu
Muon DDL ra : thông báo tác dụng xóa thông tin phiếu mượn Diễn giải : Xóa thông tin về 1 phiếu mượn nắm tắt : -Xóa tin tức PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứng với hiểu giả trên 5.13. Diễn tả ô up date Lập phiếu trả sách tên ô up date : Lập phiếu trả sách Số 4.1 DDL vào : Ma
Sach, Ma
Doc
Gia, Tinh
Trang
Sach DDL ra : những thông tin của phiếu mượn sau khoản thời gian đã cập nhật Diễn giải : tạo thành phiếu trả sách ứng với 1 độc giả và số sách nhưng mà đọc mang trả nắm tắt : - Nhập Ma
Sach, Ma
Doc
Gia - update ngày trả vào phiếu mượn ứng với gọi giả và mã sách trên 5.14. Biểu thị ô xử lí cập nhật phiếu mượn, triệu chứng sách thương hiệu ô xử lí : cập nhật phiếu mượn triệu chứng sách Số 4.2 DDL vào : Ma
Sach,Ma
Doc
Gia DDL ra : Kết quả cập nhật Diễn giải : cập nhật lại số sách fan hâm mộ đang mượn và triệu chứng sách của quyền sách được rước trả tóm tắt : - Nhập Ma
Sach, Ma
Doc
Gia - phụ thuộc vào Ma
Sach vào phiếu trả sách để tìm ra số sách trả - Số sách người hâm mộ đang mượn = So
Sach
Dang
Muon- số sách trả - update lại tình trạng sách nghỉ ngơi bảng SACH, DOCGIA dựa vào Ma
Sach, Ma
Doc
Gia 5.15. Bộc lộ ô xử lí report tình hình nhập sách tên ô up date : báo cáo tình hình nhập sách Số 5.1 DDL vào : Thang DDL ra : Ma
Sach, Ten
Sach, Tac
Gia, The
Loai, Ngay
Nhap Diễn giải : report tình hình nhập sách trong tháng trên cầm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - báo cáo tình hình nhập sách Đồ Án Phân Tích xây dựng HTTT – cai quản thư viện Trang 15 5.16. Thể hiện ô xử lí In báo cáo Tên ô up date : In report Số 5.2 DDL vào : tình hình nhập sách DDL ra : tờ report Diễn giải : In báo cáo tình hình nhập sách trong thời điểm tháng trên 5.17. Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình mượn sách tên ô up date : report tình hình mượn sách Số 6.1 DDL vào : Thang DDL ra : Ma
Sach,Ten
Sach,Ngay
Muon,Ngay
Tra Diễn giải : report tình hình mượn sách trong tháng trên tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - báo cáo tình hình mượn sách 5.18. Miêu tả ô up load In báo cáo Tên ô up date : In report Số 6.2 DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In report tình hình mượn sách vào tháng trên DDL vào : tình hình mượn sách 5.19. Thể hiện kho dữ liệu DOCGIA tên kho tài liệu DOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về phát âm giả cấu trúc dữ liệu :Ma
Doc
Gia, Ho
Ten, Ngay
Sinh, Gioi
Tinh,Dia
Chi, Email, Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon, Tinh
Trang
The. 5.20. Diễn tả kho dữ liệu LOAIDOCGIA thương hiệu kho dữ liệu LOAIDOCGIA Diễn giải : Lưu tin tức về các loại độc giả cấu trúc dữ liệu : Ma
Loai
Doc
Gia,Ten
Loai
Doc
Gia 5.21. Diễn tả kho tài liệu SACH tên kho tài liệu SACH Diễn giải : Lưu thông tin về sách cấu trúc dữ liệu : Ma
Sach, Ten
Sach, Ma
Loai
Sach, Tac
Gia, Nam
Xuat
Ban, Nha
Xuat
Ban, Ngay
Nhap, TTrang
Sach 5.22. Diễn đạt kho tài liệu LOAISACH tên kho tài liệu LOAISACH Diễn giải : Lưu thông tin về một số loại sách cấu trúc dữ liệu : Ma
Loai
Sach, Ten
The
Loai Đồ Án Phân Tích thiết kế HTTT – làm chủ thư viện Trang 16 5.23. Biểu thị kho tài liệu PHIEUMUON thương hiệu kho tài liệu PHIEUMUON Diễn giải : Lưu tin tức về phiếu mượn kết cấu dữ liệu : Ma
Phieu
Muon, Ma
Doc
Gia, Ngay
Muon, Ngay
Tra
Du
Kien Các chi tiết : STT Mã sách tên sách Thể loại tác giả Năm xuất phiên bản Nhà xuất bản Ngày nhập triệu chứng 5.24. Biểu lộ kho dữ liệu THAMSO thương hiệu kho dữ liệu THAMSO Diễn giải : Lưu thông tin về các qui định trong câu hỏi mượn trả sách kết cấu dữ liệu : So
Sach
Muon
Toi
Da,So
Ngay
Muon
Toi
Da Đồ Án Phân Tích xây đắp HTTT – cai quản thư viện Trang 17 IV. Kiến tạo dữ liệu, xử lí 1. Mô hình dữ liệu mức xúc tích Từ mô hình ERD sau thời điểm phân chảy ta được những quan hệ như sau : a. DOCGIA(Ma
Doc
Gia, Ho
Ten, Ngay
Sinh, Gioi
Tinh, Dia
Chi, Email, Ngay
Lap
The, Ngay
Het
Han, So
Sach
Dang
Muon, Tinh
Trang
The, Ma
Loai
Doc
Gia) b. LOAIDOCGIA(Ma
Loai
Doc
Gia, Ten
Loai
Doc
Gia) c. PHIEUMUON(Ma
Phieu
Muon, Ma
Doc
Gia, Ngay
Muon, Ngay
Tra
Du
Kien) d. CHITIETPHIEUMUON(Ma
CTPM, Ma
Phieu
Muon, Ma
Sach, Ngay
Tra) e. SACH(Ma
Sach, Ten
Sach, Ma
Loai
Sach, Tac
Gia, Nam
Xuat
Ban, Nha
Xuat
Ban,Ngay
Nhap,TTrang
Sach) f. LOAISACH(Ma
Loai
Sach, Ten
The
Loai) 2. Chuẩn chỉnh hóa các quan hệ : tất cả các quan hệ giới tính trên rất nhiều thuộc dạng chuẩn chỉnh 3 Đồ Án Phân Tích thiết kế HTTT – thống trị thư viện Trang 18 3. Giải thuật cho những ô xử phân tích và lý giải thuật ô xử lý Tìm thẻ đọc giả Ô cách xử trí 1.1 Đồ Án Phân Tích thi công HTTT – cai quản thư viện Trang 19 giải mã ô cách xử trí Lập thẻ gọi giả Ô cách xử trí 1.2 Đồ Án Phân Tích xây đắp HTTT – thống trị thư viện Trang 20 lời giải ô xử lý update thông tin đọc giả Ô cách xử lý 1.3 Đồ Án Phân Tích thi công HTTT – cai quản thư viện Trang 21 giải mã ô giải pháp xử lý lý Xóa tin tức đọc đưa Ô cách xử lý 1.4 Đồ Án Phân Tích xây dựng HTTT – cai quản thư viện Trang 22 giải thuật ô cách xử lý Nhập sách mới Ô cách xử lý 2.1 Đồ Án Phân Tích kiến thiết HTTT – làm chủ thư viện Trang 23 giải thuật ô giải pháp xử lý Tìm sách Ô cách xử lý 3.1 Đồ Án Phân Tích kiến tạo HTTT – thống trị thư viện Trang 24 lời giải ô xử trí Lập phiếu mượn Ô xử trí 3.3 Đồ Án Phân Tích xây đắp HTTT – quản lý thư viện Trang 25 lời giải ô xử lý update số sách vẫn mượn Ô giải pháp xử lý 3.4 Đồ Án Phân Tích xây dựng HTTT – làm chủ thư viện Trang 26 giải mã ô xử lý update thông tin phiếu mượn Ô cách xử trí 3.6 Đồ Án Phân Tích kiến tạo HTTT – làm chủ thư viện Trang 27 lời giải ô xử lý Xóa thông tin phiếu mượn Ô xử trí 3.7 Đồ Án Phân Tích kiến tạo HTTT – quản lý thư viện Trang 28 giải thuật ô cách xử lý Lập phiếu trả sách Ô xử lý 4.1 Đồ Án Phân Tích kiến tạo HTTT – làm chủ thư viện Trang 29 giải mã ô xử lý cập nhật số sách đang mượn, chứng trạng sách Ô giải pháp xử lý 4.2 Đồ Án Phân Tích kiến thiết HTTT – làm chủ thư viện Trang 30 giải thuật ô cách xử lý Báo cáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.