Luật Thư Viện 2019 - Luật Số 46/2019/Qh14 Của Quốc Hội: Luật Thư Viện

Mở rộng đối tượng người sử dụng được thành lập thư viện

Theo đó, tổ chức, cá thể Việt phái mạnh hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài, xã hội dân cư chi tiêu đều tất cả quyền ra đời thư viện xung quanh công lập khi có đủ những điều khiếu nại sau đây:- Mục tiêu, đối tượng người tiêu dùng phục vụ xác định;- khoáng sản thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng người sử dụng phục vụ của thư viện;- cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm phục vụ vận động thư viện;- bạn làm công tác làm việc thư viện bao gồm chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thư viện;- Người đại diện thay mặt theo điều khoản của tủ sách có năng lượng hành vi dân sự đầy đủ.(Theo chế độ hiện hành, chỉ có tổ chức triển khai của vn có quyền ra đời thư viện).

Bạn đang xem: Luật thư viện 2019

“Việc mở rộng đối tượng được phép thành lập thư viện sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá thể có hy vọng muốn đầu tư trong nghành này có thời cơ tham gia, đồng thời cũng giúp bạn dân rất có thể tiếp cận thuận lợi hơn với các thông tin hữu ích bao gồm tại thư viện - Đây là ý kiến của Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng cùng Đồng Ngành biện pháp của Law
Soft
.

 

 


QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 46/2019/QH14

Hà Nội, ngày 21 mon 11 năm 2019

LUẬT

THƯ VIỆN

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thư viện.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này phương pháp về thành lập,hoạt hễ thư viện; quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cánhân trong vận động thư viện; cai quản nhà nước về thư viện.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Luật này áp dụng so với cơquan, tổ chức, cá thể Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư việnhoặc có tương quan đến chuyển động thư viện trên phạm vi hoạt động nước cùng hòa làng mạc hội chủnghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong điều khoản này, những từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

1. Thư viện là thiết chếvăn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học triển khai việc xây dựng, xử lý, lưu lại giữ,bảo quản, cung ứng tài nguyên thông tin ship hàng nhu cầu của người sử dụng.

2. Tủ sách số là thư việnhoặc thành phần của thư viện tài giỏi nguyên thông tin được xử lý, giữ giàng dưới dạngsố mà tín đồ sử dụng thư viện truy nã cập, khai quật thông qua thiết bị năng lượng điện tửvà không gian mạng.

3. Khoáng sản thông tinlà tập thích hợp các mô hình tài liệu, dữ liệu có tài liệu in, tư liệu viếttay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng tất cả vi phim, vi phiếu,tài liệu quánh biệt cho những người khuyết tật với tài liệu, tài liệu khác.

4. Tài nguyên tin tức mởlà tài nguyên thông tin mà người tiêu dùng thư viện rất có thể tiếp cận không có ràocản về tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật.

5. Tiện ích thư viện làtrang thiết bị ship hàng nhu mong của fan sử dụng, tín đồ làm công tác làm việc thư việntrong câu hỏi thu thập, xử lý, lưu lại giữ, bảo quản, khai quật tài nguyên thông tinvà phát huy cực hiếm của thư viện.

6. Dịch vụ thương mại thư viện là hoạtđộng bởi thư viện tổ chức hoặc phối kết hợp tổ chức nhằm ship hàng nhu cầu của người sửdụng thư viện.

7. Liên thông tủ sách làhoạt cồn liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm mục đích sử dụng vừa lòng lý, tác dụng tàinguyên thông tin, tiện ích thư viện, tác dụng xử lý khoáng sản thông tin, sản phẩmthông tin tủ sách và dịch vụ thư viện.

Điều 4. Chứcnăng, nhiệm vụ của thư viện

1. Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảoquản, liên kết và cải cách và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thưviện.

2. Tổ chức sử dụng thông thường tàinguyên thông tin, sản phẩm thông tin và thương mại & dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức,giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu mong nghiên cứu, học tập tập,giải trí; đóng góp phần hình thành và cải tiến và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, nănglực của người sử dụng thư viện.

3. Ứng dụng thành công khoa họcvà công nghệ, tiến bộ hóa thư viện.

4. Trở nên tân tiến văn hóa đọc và gópphần tạo môi trường thiên nhiên học tập suốt đời mang đến Nhân dân, thiết kế xã hội học tập,nâng cao dân trí, xây dựng bé người việt nam toàn diện.

Điều 5.Chính sách của nhà nước về trở nên tân tiến sự nghiệp thư viện

1. Bên nước đầu tư chi tiêu cho thư việncông lập những nội dung sau đây:

a) Ưu tiênđầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện chỗ đông người tỉnh, tp trựcthuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn là thư viện cấp tỉnh) và thư viện có vaitrò quan tiền trọng;

b) tiến bộ hóa thư viện; xây dựngthư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên tin tức mở; liênthông thư viện trong nước cùng nước ngoài;

c) Sưu tầm,bảo quản với phát huy cực hiếm tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu cógiá trị quan trọng đặc biệt về kế hoạch sử, văn hóa, khoa học;

d) Tổ chức dịch vụ thư viện lưuđộng, giao vận tài nguyên thông tin giao hàng khu vực biên giới, hải đảo, vùngđồng bào dân tộc thiểu số, vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hội cực nhọc khăn, đặc biệtkhó khăn;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực và trở nên tân tiến nguồn nhân lực thư viện;

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựukhoa học tập và công nghệ tiên tiến trong hoạt động thư viện.

2. Bên nước hỗ trợ đầu tư chi tiêu các nộidung sau đây:

a) hỗ trợ dịch vụ sự nghiệpcông trong nghành nghề dịch vụ thư viện, phát triển văn hóa đọc;

b) duy trì và cải tiến và phát triển thư việncộng đồng, thư viện bốn nhân tất cả phục vụ xã hội không vì kim chỉ nam lợi nhuận;

c) Cước di chuyển tài liệu thưviện ship hàng nhiệm vụ thiết yếu trị, quanh vùng biên giới, hải đảo, vùng tất cả điều kiệnkinh tế - xóm hội nặng nề khăn, đặc trưng khó khăn;

d) đúng theo tác quốc tế về thư viện.

3. Công ty nước có chính sách khuyếnkhích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy định tại khoản 1 với khoản 2 Điềunày.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết vềthư viện tất cả vai trò đặc biệt được ưu tiên đầu tư quy định tại điểm a khoản 1Điều này với tài liệu cổ, quý hiếm, các tủ đồ tài liệu có mức giá trị đặc biệtvề định kỳ sử, văn hóa, khoa học lý lẽ tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 6. Xóm hộihóa trong vận động thư viện

1. Cùng đồngdân cư, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện để đầu tư, tài trợ, viện trợ, tặngcho, đóng góp góp cải cách và phát triển sự nghiệp thư viện, văn hóa đọc, gây ra và phân phát huykhông gian đọc, phòng hiểu cơ sở.

2. Xã hội dân cư, tổ chức, cánhân tham gia chuyển động thư viện được hưởng khuyến mãi theo vẻ ngoài của pháp luật.

3. Xã hội dân cư, tổ chức, cánhân đầu tư xây dựng cửa hàng vật chất, trang thiết bị mang đến thư viện; tài trợ, việntrợ, khuyến mãi ngay cho, góp phần để phát triển sự nghiệp tủ sách và phát triển văn hóađọc được ghi nhận với vinh danh theo mức sử dụng của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể vềkhông gian đọc, phòng phát âm cơ sở chính sách tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Tài nguyên tin tức hạn chế sử dụng trong thư viện

1. Tàinguyên tin tức hạn chế sử dụng trong thư viện gồm những:

a) Tàinguyên tin tức có nội dung thông tin nếu sử dụng rộng thoải mái có thể ảnh hưởng đếnlợi ích của nhà nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) Tàinguyên tin tức thuộc kín đáo nhà nước, giảm bớt sử dụng, tiếp cận gồm điều kiện,hạn chế quyền tiếp cận theo khí cụ của pháp luật về bảo đảm an toàn bí mật bên nước,tiếp cận thông tin, giữ trữ;

c) bản gốc tài liệu cổ, quý hiếm, tài nguyên thông tin là disản văn hóa đang giữ gìn trong thư viện;

d) phiên bản gốctài liệu bị hư hỏng.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục và phượt quy định bỏ ra tiếtvề tài nguyên tin tức hạn chế thực hiện trong thư viện hiện tượng tại điểm a khoản1 Điều này; vẻ ngoài nguyên tắc áp dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụngtrong thư viện.

3. Cơquan, tổ chức, cá nhân thành lập tủ sách có nhiệm vụ xây dựng hạng mục tàinguyên tin tức hạn chế thực hiện và việc thực hiện tài nguyên thông tin hạn chế sửdụng vào thư viện.

Điều 8. Cáchành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

1. Lợi dụng chuyển động thư viện đểxuyên tạc nhà trương, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước, hạn chế lại Nhà nước Cộnghòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại liên kết toàn dân tộc; kích độngbạo lực, tạo thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền cuộc chiến tranh xâmlược; phá hủy thuần phong mỹ tục; truyền tay mê tín; cuốn hút người sử dụng thưviện vào tệ nạn làng mạc hội.

2. Cung ứng tài nguyên thông tinthuộc kín nhà nước, trừ trường hợp điều khoản có lao lý khác.

3. Tinh giảm quyền tiếp cận cùng sửdụng tài nguyên tin tức của người sử dụng thư viện trái với biện pháp của phápluật.

4. Báo tin về tín đồ sửdụng thư viện, trừ trường thích hợp theo yêu mong của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền.

5. Chỉ chiếm dụng, tiến công tráo, hủy hoại,làm hư hỏng tài nguyên thông tin.

6. Xâm nhập phạm pháp vào hệ thốngthông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện; làm cho sai lệch, gián đoạn hoặc phá hoạihệ thống tin tức thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

Chương II

THÀNH LẬP THƯ VIỆN

Mục 1. MẠNGLƯỚI THƯ VIỆN

Điều 9. Cácloại thư viện

1. Thư viện bao hàm các loại sauđây:

a) Thư viện quốc gia Việt Nam;

b) thư viện công cộng;

c) Thư viện chuyên ngành;

d) thư viện lực lượng vũ trangnhân dân;

đ) thư viện cơ sở giáo dục và đào tạo đại học(sau đây gọi là tủ sách đại học);

e) tủ sách cơ sở giáo dục đào tạo mầmnon, cơ sở giáo dục phổ thông, các đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc và các đại lý giáo dụckhác;

g) Thư viện cộng đồng và thư việntư nhân có ship hàng cộng đồng;

h) tủ sách của tổ chức, cá nhânnước ngoại trừ có phục vụ người Việt Nam.

2. Thư việnđược tổ chức theo các mô hình sau đây:

a) tủ sách công lập do Nhà nướcđầu tư, bảo đảm điều kiện vận động và đại diện chủ chiếm hữu được tổ chức theo môhình đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoặc cân xứng với mô hình của cơ quan, tổ chức chủquản;

b) Thư việnngoài công lập bởi tổ chức, cá thể Việt nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộngđồng dân cư đầu tư, bảo đảm điều kiện chuyển động và được tổ chức triển khai theo mô hìnhdoanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp bên cạnh công lập hoặc mô hình khác.

Điều 10.Thư viện tổ quốc Việt Nam

1. Thư viện tổ quốc Việt nam giới làthư viện trung tâm của cả nước.

2. Thư viện nước nhà Việt nam giới thựchiện chức năng, trọng trách quy định trên Điều 4 của luật pháp này vàcác chức năng, trọng trách sau đây:

a) Tiếp nhận, bảo quản, lưu lại giữvĩnh viễn xuất phiên bản phẩm, ấn phẩm báo chí được xuất bản tại nước ta theo quy địnhcủa pháp luật; luận án tiến sĩ của công dân Việt Nam bảo vệ ở trong nước với nướcngoài; luận án tiến sỹ của tín đồ nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam;

b) bổ sung và thông dụng tài liệuvề Việt Nam, tài liệu vượt trội của nước ngoài;

c) Xây dựng hệ thống thông tinthư mục quốc gia; công ty trì, phối hợp với thư viện của những Bộ, ngành với thư việnkhác trong nước xuất bản Tổng mục lục Việt Nam; công bố, chia sẻ thông tin thưmục quốc gia, tài nguyên thông tin số cho thư viện tất cả nhu cầu, trừ tài nguyênthông tin giảm bớt sử dụng theo lý lẽ của lý lẽ này và luật pháp về bảo vệ bímật nhà nước, tiếp cận thông tin, lưu giữ trữ;

d) nghiên cứu khoa học tập thông tinthư viện;

đ) tiến hành biên mục tập trung;chủ trì, phối hợp với các thư viện tạo ra và trở nên tân tiến cơ sở tài liệu toànvăn, thư viện số;

e) hợp tác, bàn bạc tài nguyênthông tin với thư viện trong nước và nước ngoài; thâm nhập diễn đàn, tổ chức xãhội - nghề nghiệp về tủ sách theo phép tắc của pháp luật;

g) phía dẫnchuyên môn, nghiệp vụ cho những thư viện trong cả nước theo phân công cùng thực hiệnnhiệm vụ khác do bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch giao.

Điều 11.Thư viện công cộng

1. Thư viện nơi công cộng là thư việncó tài nguyên tin tức tổng hợp giao hàng Nhân dân.

2. Thư việncấp tỉnh giấc là tủ sách trung trọng tâm của tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, thựchiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 4 của chính sách nàyvà các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) thu thập tài liệu cổ, quý hiếm;tài nguyên thông tin về tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số; tàinguyên thông tin của địa phương với về địa phương;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thưviện số về địa phương; thịnh hành tài nguyên thông tin ship hàng phát triển gớm tế- xã hội địa phương;

c) Hỗ trợ, hướng dẫn, sản phẩm công nghệ kỹnăng tìm kiếm kiếm, khai thác và áp dụng thông tin cho những người sử dụng thư viện;

d) Tổ chức khu vực đọc phục vụtrẻ em, tín đồ khuyết tật;

đ) Tham gia xây dừng thư việncông cộng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phốtrực thuộc tw (sau đây gọi là thư viện cấp cho huyện), tủ sách công cộngxã, phường, thị trấn (sau đây call là thư viện cung cấp xã);

e) tổ chức thư viện lưu động,luân chuyển tài nguyên thông tin, app thư viện;

g) tổ chức triển khai triển lãm cùng hoạt độngkhác nhằm mục tiêu phát triển văn hóa đọc;

h) thực hiện liên thông cùng với thưviện vào nước và nước ngoài;

i) hướng dẫn chăm môn, nghiệpvụ đến thư viện trên địa phận theo phân công và triển khai nhiệm vụ khác do cơquan bên nước tất cả thẩm quyền giao.

3. Thư việncấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 4của lao lý này và các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) chào đón tài nguyên thôngtin, app thư viện từ bỏ thư viện cấp tỉnh;

b) vận chuyển tài nguyên thôngtin mang lại thư viện trên địa bàn;

c) Tổ chức vận động phục vụ nhucầu học tập suốt đời của quần chúng. # trên địa bàn;

d) tiến hành nhiệm vụ khác vì chưng cơquan bên nước tất cả thẩm quyền giao.

4. Thư việncấp xã triển khai chức năng, trọng trách quy định tại Điều 4 của
Luật này và các chức năng, trách nhiệm sau đây:

a) mừng đón tài nguyên thôngtin, phầm mềm thư viện tự thư viện cấp cho tỉnh, thư viện cấp huyện và các nguồn hợppháp khác;

b) luân chuyển tài nguyên thôngtin cho thư viện cộng đồng, thư viện tứ nhân bao gồm phục vụ cộng đồng trên địa bàn;

c) gia nhập xây dựng văn hóa truyền thống đọc,hình thành thói quen đọc cho Nhân dân trên địa bàn;

d) triển khai nhiệm vụ khác vì cơquan công ty nước gồm thẩm quyền giao.

Điều 12.Thư viện chăm ngành

1. Thư viện chuyên ngành là thưviện tài giỏi nguyên thông tin nâng cao về một ngành, lĩnh vực hoặc nhiềungành, lĩnh vực ship hàng cán bộ, công chức, viên chức, fan lao hễ của cơquan, tổ chức triển khai chủ quản.

Thư viện chuyên ngành tất cả thư việncủa cơ quan nhà nước; tủ sách của tổ chức triển khai khoa học với công nghệ; thư viện củatổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội -nghề nghiệp; thư viện của tổ chức triển khai kinh tế.

2. Thư viện chăm ngành thực hiệnchức năng, trách nhiệm quy định tại Điều 4 của luật này với cácchức năng, trọng trách sau đây:

a) cải tiến và phát triển tài nguyên thôngtin tương xứng với chăm ngành phục vụ; tiếp nhận, bổ sung cập nhật và tổ chức khai tháctài nguyên tin tức từ vận động nghiên cứu, ra mắt khoa học, tài liệu hộinghị, hội thảo, báo cáo nghiên cứu, khảo sát của cán bộ nghiên cứu, cơ quan, tổchức chủ công và đề án, dự án, tạp chí chuyên ngành của cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản;

b) Xây dựng các đại lý dữ liệu, thưviện số siêng ngành nội sinh; bổ sung cập nhật và mua quyền truy vấn tài nguyên thôngtin chăm ngành nước ngoài;

c) thực hiện liên thông cùng với thưviện vào nước cùng nước ngoài;

d) thực hiện nhiệm vụ khác vì cơquan, tổ chức triển khai chủ quản ngại giao.

Điều 13.Thư viện lực lượng tranh bị nhân dân

1. Thư viện lực lượng vũ trangnhân dân là thư viện của những đơn vị Quân đội nhân dân cùng Công an nhân dân, cótài nguyên tin tức tổng hợp, chăm ngành quốc phòng, bình an phục vụ cán bộ,chiến sĩ với Nhân dân trên địa bàn, người đang chấp hành hình phạt tù, học tập,cải sinh sản trong cơ sở giam giữ, ngôi trường giáo dưỡng.

2. Thư viện lực lượng vũ trangnhân dân tiến hành chức năng, nhiệm vụ quy định trên Điều 4 của
Luật này và các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) cải cách và phát triển tài nguyên thôngtin phù hợp với yêu thương cầu nhiệm vụ được giao; tiếp nhận, bổ sung cập nhật và tổ chức khaithác tài nguyên tin tức chuyên ngành quốc phòng, an ninh nội địa vànước ngoài; tài liệu hội nghị, hội thảo, report nghiên cứu, điều tra khảo sát và đề án,dự án, tạp chí chuyên ngành của lực lượng vũ trang quần chúng. # theo quy định;

b) Xây dựng đại lý dữ liệu, thưviện số chuyên ngành nội sinh; bổ sung và cài đặt quyền truy vấn tài nguyên thôngtin siêng ngành quốc phòng, an ninh;

c) thực hiện liên thông thân cácthư viện trong thuộc hệ thống, share tài nguyên thông tin với tủ sách trongnước với nước ngoài;

d) tiến hành nhiệm vụ khác bởi vì cơquan chủ công giao.

Điều 14.Thư viện đại học

1. Thư viện đại học là thư việncó khoáng sản thông tin ship hàng người học tập và bạn dạy trong cơ sở giáo dục và đào tạo đạihọc.

2. Thư việnđại học tiến hành chức năng, trách nhiệm quy định tại Điều 4 của
Luật này và các chức năng, trọng trách sau đây:

a) cải cách và phát triển tài nguyên thôngtin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiêncứu kỹ thuật và phân phát triển công nghệ của cơ sở giáo dục đào tạo đại học;

b) Tiếp nhận, bổ sung và tổ chứckhai thác khóa luận, thiết bị án, luận văn, luận án, công dụng nghiên cứu khoa học củangười học và fan dạy vào cơ sở giáo dục và đào tạo đại học; tạo ra tài liệu nộisinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học tập liệu mở;

c) Tổ chức không khí đọc; hướngdẫn sử dụng thành phầm thư viện và dịch vụ thư viện; hoàn thiện tài năng tìm kiếm,khai thác và thực hiện thông tin; củng cố, mở rộng kiến thức cho những người học, ngườidạy với cán cỗ quản lý;

d) tiến hành liên thông với thưviện trong nước và nước ngoài;

đ) thực hiện nhiệm vụ khác do cơsở giáo dục đại học giao.

Điều 15.Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục nghềnghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo khác

1. Thư viện cơ sở giáo dục và đào tạo mầmnon, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, đại lý giáo dục nghề nghiệp và cửa hàng giáo dụckhác là thư viện tài năng nguyên thông tin ship hàng người học và tín đồ dạy trongcơ sở giáo dục.

2. Tủ sách cơ sở giáo dục mầmnon thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định trên Điều 4 của Luậtnày và những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) trở nên tân tiến tài nguyên thôngtin tương xứng với độ tuổi, tư tưởng của trẻ nhỏ mầm non; nhu cầu thông tin, tài liệucủa bạn dạy, cán bộ quản lý và chương trình giáo dục và đào tạo của các đại lý giáo dục;

b) Tổ chức vận động làm quen vớisách và hình thành thói quen phát âm của trẻ em mầm non; phía dẫn thực hiện thư viện,trang bị tài năng tìm kiếm, khai thác, áp dụng thông tin cho tất cả những người dạy và cán bộquản lý;

c) thực hiện nhiệm vụ khác vì cơsở giáo dục giao.

3. Thư viện cơ sở giáo dục và đào tạo phổthông thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định trên Điều 4 của Luậtnày và những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) cải cách và phát triển tài nguyên thôngtin tương xứng với nhu cầu học tập, nghiên cứu của fan học, fan dạy, cán cỗ quảnlý cùng mục tiêu, nội dung, lịch trình học tập, đào tạo của từng cấp học,chương trình học;

b) Tổ chức hoạt động khuyến đọc,hình thành thói quen, kỹ năng đọc của tín đồ học; hướng dẫn áp dụng thư viện,trang bị năng lực tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin cho những người học, fan dạyvà cán cỗ quản lý;

c) cung ứng việc học tập tập, giảng dạy,nghiên cứu và tổ chức các vận động giáo dục khác;

d) thực hiện nhiệm vụ khác do cơsở giáo dục giao.

4. Thư việncơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và cơ sở giáo dục đào tạo khác thực hiện chức năng, nhiệm vụquy định tại Điều 4 của cơ chế này và những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) trở nên tân tiến tài nguyên thôngtin cân xứng với nhu yếu học tập, phân tích của tín đồ học, bạn dạy, cán cỗ quảnlý và mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy của đại lý giáo dục;

b) Tổ chức vận động khuyến đọc;hướng dẫn thực hiện thư viện, trang bị năng lực tìm kiếm, khai thác, áp dụng thôngtin cho những người học, bạn dạy với cán bộ quản lý;

c) tiến hành nhiệm vụ khác vày cơsở giáo dục và đào tạo giao.

Điều 16.Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có giao hàng cộng đồng

1. Thư viện cộng đồng là thư việncó tài nguyên thông tin tổng vừa lòng do xã hội dân cư ra đời tại trung tâm họctập cộng đồng, trung trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã, phường, thị trấn; điểm bưu điệnvăn hóa xã; nhà văn hóa truyền thống thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc; khu tầm thường cư; nơisinh hoạt phổ biến của cộng đồng.

2. Thư việntư nhân bao gồm phục vụ xã hội là thư viện có tài nguyên tin tức tổng thích hợp hoặcchuyên ngành bởi vì tổ chức, cá thể Việt nam thành lập, tự bảo đảm kinh mức giá hoạt động.

3. Thư viện cộng đồng và thư việntư nhân có phục vụ xã hội thực hiện chức năng, trọng trách quy định trên Điều 4 của quy định này và các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) hỗ trợ tài nguyên thông tincho nhân dân trên địa bàn; mừng đón tài nguyên thông tin luân chuyển từ thư việncông cộng những cấp để ship hàng Nhân dân;

b) Tổ chức hoạt động thư việntheo câu chữ đã thông báo cho cơ sở nhà nước có thẩm quyền;

c) desgin và tham gia phát triểnvăn hóa đọc đến Nhân dân trên địa bàn.

Điều 17.Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có ship hàng người Việt Nam

1. Thư viện của tổ chức, cá nhânnước bên cạnh có ship hàng người việt nam là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp,chuyên ngành vì chưng tổ chức, cá thể nước ngoài ra đời tại Việt Nam; từ bỏ bảo đảmkinh mức giá hoạt động; vận động theo biện pháp của biện pháp này và điều khoản khác củapháp luật tất cả liên quan.

2. Thư viện của tổ chức, cá nhânnước ngoại trừ có ship hàng người vn thực hiện tại chức năng, nhiệm vụ quy định tại
Điều 4 của lao lý này và những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức hoạt động thư việntheo nội dung đã thông báo cho ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền;

b) Tham gia cải cách và phát triển văn hóa đọc.

Mục 2. THÀNHLẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ THƯ VIỆN

Điều 18. Điềukiện thành lập thư viện

1. Tủ sách được thành lập và hoạt động khicó đủ những điều kiện sau đây:

a) Mục tiêu, đối tượng người sử dụng phục vụxác định;

b) Tài nguyên tin tức phù hợpvới chức năng, nhiệm vụ, đối tượng người sử dụng phục vụ của thư viện;

c) cơ sở vật chất, trang thiết bịbảo đảm phục vụ vận động thư viện;

d) tín đồ làm công tác thư việncó chăm môn, nghiệp vụ tương xứng với chuyển động thư viện;

đ) Người đại diện theo pháp luậtcủa thư viện có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Chính phủquy định chi tiết các điểm a, b, c cùng d khoản 1 Điều này.

Điều 19.Thành lập tủ sách công lập

1. Đối với thư viện là đơn vị sựnghiệp công lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ra đời thư viện thực hiệntheo vẻ ngoài của lao lý về đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối cùng với thư viện ko thuộctrường hợp phép tắc tại khoản 1 Điều này, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục thành lậpthư viện tiến hành theo giải pháp của lao lý điều chỉnh việc thành lập và hoạt động cơquan, tổ chức chủ quản lí của thư viện.

Điều 20.Thành lập thư viện kế bên công lập

1. Tổ chức, cá nhân, cùng đồngdân cư bao gồm quyền thành lập và hoạt động thư viện khi đáp ứng đủ các đk quy định tại khoản 1 Điều 18 của pháp luật này và chế độ khác của pháp luật cóliên quan.

2. Đối với thư viện thành lậptheo quy mô doanh nghiệp, việc thành lập và hoạt động thư viện triển khai theo giải pháp của
Luật này, pháp luật về công ty và nguyên tắc khác của quy định có liênquan.

Điều 21.Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện

1. Việc sáp nhập, thích hợp nhất,chia, tách, giải thể thư viện phải tất cả phương án bảo toàn khoáng sản thông tinđược nhà nước đầu tư, tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, tặng kèm cho, đóng gópcho thư viện.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhânthành lập thư viện gồm quyền đưa ra quyết định sáp nhập, vừa lòng nhất, chia, tách, giải thểthư viện theo trình tự, thủ tục của lao lý về đơn vị chức năng sự nghiệp công lập,doanh nghiệp hoặc quy định điều chỉnh cơ quan, tổ chức chủ quản lí của thư viện.

Điều 22.Đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện

1. Tủ sách bị đình chỉ hoạt độngcó thời hạn vào trường hợp sau đây:

a) vi phạm quy định trên khoản 1 Điều 8 của chế độ này;

b) Đã bị xử phạt phạm luật hànhchính về vận động thư viện mà không xong hành vi vi phạm.

2. Thư viện xong hoạt độngtrong trường đúng theo sau đây:

a) Tự chấm dứt hoạt động;

b) Bị buộc xong xuôi hoạt động dohết thời hạn bị đình chỉ vận động quy định trên khoản 1 Điều này nhưng mà không khắcphục hành động vi phạm.

3. Thẩm quyền đình chỉ, chấm dứthoạt động thư viện được phương pháp như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền thành lập thư viện gồm quyền dứt hoạt đụng thư viện đối với trường hợpquy định trên điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tổ chức,cá nhân tất cả thẩm quyền theo cách thức của điều khoản về xử lý phạm luật hành chínhcó thẩm quyền đình chỉ vận động thư viện theo công cụ của pháp luật, tất cả quyềnbuộc ngừng hoạt đụng thư viện so với trường hợp hiện tượng tại điểm b khoản 2Điều này.

4. đưa ra quyết định đình chỉ, chấm dứthoạt động thư viện đề nghị nêu rõ tại sao và chào làng công khai tại trụ sở thư viện.Quyết định đình chỉ hoạt động phải nêu rõ thời hạn đình chỉ. Vào thời hạn bịđình chỉ hoạt động, giả dụ thư viện hạn chế được vi phạm luật nêu tại đưa ra quyết định đìnhchỉ hoạt động, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đình chỉ chuyển động thư viện quyếtđịnh được cho phép thư viện vận động trở lại.

5. Chủ yếu phủquy định trình tự, giấy tờ thủ tục đình chỉ, kết thúc hoạt hễ thư viện.

Điều 23.Thông báo bài toán thành lập, sáp nhập, thích hợp nhất, chia, tách, giải thể, ngừng hoạtđộng thư viện

1. Cơ quan, tổ chức, cá thể cóthẩm quyền thành lập, sáp nhập, thích hợp nhất, chia, tách, giải thể, dứt hoạt độngthư viện phải thông báo cho phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền nguyên lý tại khoản 5Điều này.

2. Hồ sơ thông báo bao gồm:

a) bạn dạng saoquyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn phiên bản thông báo thành lập, sáp nhập,hợp nhất, chia, tách, giải thể, xong hoạt rượu cồn thư viện theo cách thức của Bộtrưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

b) Tài liệu minh chứng đủ điềukiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 của giải pháp này đốivới thư viện cùng đồng, thư viện tứ nhân có giao hàng cộng đồng, thư viện của tổchức, cá thể nước xung quanh có ship hàng người Việt Nam.

3. Thời hạnthông báo được nguyên tắc như sau:

a) trong thời hạn 30 ngày, nhắc từngày ban hành quyết định thành lập, sáp nhập, phù hợp nhất, chia, tách, giải thể,chấm xong hoạt động đối với thư viện công lập;

b) Trước 30 ngày, tính đến ngàythư viện tiến hành việc mở cửa hoạt động, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giảithể, chấm dứt hoạt động đối với thư viện xung quanh công lập.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từngày nhận đủ hồ nước sơ thông tin hợp lệ qui định tại khoản 2 Điều này, cơ sở cóthẩm quyền phải trả lời bằng văn bản; trường đúng theo không gật đầu phải nêu rõ lýdo. Vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chào đón thông báo, nếu như hồ sơ thông báokhông đầy đủ tài liệu phép tắc tại khoản 2 Điều này, cơ quan tất cả thẩm quyền gồm tráchnhiệm giữ hộ văn phiên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung cập nhật hoặc điều chỉnh hồsơ.

5. Thẩm quyền đón nhận hồ sơthông báo được phương tiện như sau:

a) bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchtiếp nhấn hồ sơ thông báo so với thư viện siêng ngành sinh sống trung ương, thư việncấp tỉnh;

b) Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh mừng đón hồ sơ thông báo đối với thư viện chăm ngành nghỉ ngơi cấptỉnh, thư viện cung cấp huyện, tủ sách đại học, tủ sách của tổ chức, cá thể nướcngoài có giao hàng người vn có trụ sở trên địa bàn;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếpnhận hồ sơ thông báo so với thư viện cấp xã; tủ sách cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non,cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc và cơ sở giáo dục khác;thư viện tứ nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn;

d) Ủy ban nhân dân cấp cho xã tiếpnhận làm hồ sơ thông báo so với thư viện xã hội có trụ sở bên trên địa bàn.

Chương III

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Điều 24.Nguyên tắc chuyển động thư viện

1. Lấy người tiêu dùng thư việnlàm trung tâm; tạo thành lập môi trường xung quanh thân thiện, bình đẳng; đảm bảo an toàn quyền tiếp cậnvà sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân.

2. Tài nguyên tin tức được thuthập, xử lý, lưu lại giữ, bảo vệ và thịnh hành tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật quốc gia và chuẩn nghiệp vụ tương quan trong nghành nghề thư viện.

3. Thường xuyên đổi mới sáng tạovề quy trình, sản phẩm thông tin, thương mại & dịch vụ thư viện trên cơ sở vận dụng thành tựukhoa học và công nghệ tiên tiến.

4. Triển khai liên thông thư viện.

5. Tuân hành quy định của pháp luậtvề tải trí tuệ, công nghệ và công nghệ, technology thông tin, an toàn mạng vàquy định không giống của luật pháp có liên quan.

Điều 25.Xây dựng tài nguyên thông tin

1. Thiết kế tài nguyên thông tingồm cải cách và phát triển và thanh lọc tài nguyên thông tin.

2. Phát triển tài nguyên thông tinđược cơ chế như sau:

a) xác minh phương thức cùng nguồnbổ sung khoáng sản thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng người tiêu dùng phục vụcủa thư viện; mừng đón xuất phiên bản phẩm, ấn phẩm báo mạng theo dụng cụ của phápluật về xuất bản, báo mạng và theo chức năng, nhiệm vụ của thư viện được quy địnhtại lao lý này;

b) té sung, tải tài nguyên thôngtin với quyền truy vấn cơ sở dữ liệu, tài nguyên tin tức số;

c) thu thập tài nguyên thông tinmở, tài nguyên thông tin thuộc về công chúng, tài nguyên thông tin trực tuyếncó quý hiếm khác;

d) Liên thông hiệp thương tàinguyên tin tức giữa những thư viện vào nước và nước ngoài; hợp tác ký kết trong việcbổ sung, chia sẻ, dùng tầm thường cơ sở tài liệu hoặc quyền truy vấn tài nguyên thôngtin số;

đ) đưa dạng, số hóa tàinguyên thông tin giao hàng lưu giữ và phân tích theo cơ chế của quy định về sởhữu kiến thức và chế độ khác của luật pháp có liên quan;

e) chào đón tài nguyên thôngtin bởi vì tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế chuyển giao, tài trợ, viện trợ,tặng cho, đóng góp góp.

3. Thanh lọctài nguyên tin tức được tiến hành theo quy định của bộ trưởng bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Điều 26. Xửlý tài nguyên tin tức và tổ chức hệ thống tra cứu vãn thông tin

1. Xử lýtài nguyên thông tin được điều khoản như sau:

a) Tài nguyên thông tin sau khibổ sung vào thư viện đề xuất được cách xử lý theo quá trình nghiệp vụ; thiết kế hệ thốngtra cứu thông tin để ship hàng việc cai quản lý, tra cứu và sử dụng;

b) tiến hành biên mục sao chép,áp dụng kết quả xử lý tài nguyên thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo đảmchính xác, thống nhất với tiết kiệm.

2. Tổ chứchệ thống tra cứu tin tức được phép tắc như sau:

a) hệ thống tra cứu thông tin phảnánh toàn cục tài nguyên tin tức bằng các vẻ ngoài mục lục, cơ sở dữ liệu;đăng sở hữu trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin tức điện tử của thư viện;

b) bảo đảm an toàn lưu trữ bình an kếtquả xử lý tài nguyên thông tin;

c) đảm bảo an toàn cập nhật, dễ dàng sử dụng;

d) bảo vệ liên thông vào tracứu thông tin giữa những thư viện.

Điều 27. Bảoquản tài nguyên thông tin

1. Bảo quản tài nguyên thông tinđược pháp luật như sau:

a) tiến hành đối với cục bộ tàinguyên thông tin trong quá trình lưu giữ, phục vụ;

b) Bảo đảm an toàn thông tin phụcvụ cho việc quản lý, tra cứu và sử dụng;

c) thực hiện các hiệ tượng bảoquản dự phòng, phục chế hoặc gửi dạng tài liệu cân xứng với điều kiện của thưviện;

d) Tài nguyên tin tức số phảiđược sao lưu định kỳ và gồm cơ chế khôi phục dữ liệu khi đề xuất thiết; đề xuất được bảoquản đảm bảo tương yêu thích về mặt công nghệ cho định hình dữ liệu;

đ) Tài nguyên tin tức là di sảnvăn hóa, tài nguyên tin tức thuộc danh mục bí mật nhà nước nên được bảo quảntheo điều khoản của luật pháp về di tích văn hóa, lưu trữ, bảo đảm bí mật đơn vị nước.

2. Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn quy định cụ thể Điều này.

Xem thêm: Làm về đọc sách - lợi ích từ việc đọc sách

Điều 28. Tạolập, cung cấp sản phẩm tin tức thư viện và dịch vụ thương mại thư viện

1. Chế tạo lập, cung ứng sản phẩmthông tin tủ sách và dịch vụ thư viện được hiện tượng như sau:

a) đảm bảo khoa học, hiện đại,hiệu quả, cân xứng với chức năng, trọng trách của tủ sách và nhu yếu của tín đồ sửdụng thư viện;

b) bảo đảm an toàn sự nhiều chủng loại về hình thức,phương thức cung ứng sản phẩm tin tức thư viện và dịch vụ thư viện.

2. Thành phầm thông tin thư việnbao gồm:

a) khối hệ thống tra cứu vớt thông tin, cơsở tài liệu thư mục, dữ kiện và toàn văn;

b) Thư mục, thông tin chuyên đề;

c) Cổng tin tức điện tử, trangthông tin điện tử;

d) thành phầm thông tin thư việnkhác được xuất hiện trong quá trình xử lý tài nguyên tin tức của thư viện.

3. Dịch vụ thương mại thư viện bao gồm:

a) cung ứng tài nguyên thông tintại thư viện, ko kể thư viện gồm dịch vụ thư viện giữ động, vận chuyển tàinguyên thông tin hoặc trên không khí mạng;

b) đưa tin thư mục,chỉ dẫn thông tin;

c) tứ vấn, bồi dưỡng cho tổ chức,cá nhân về siêng môn, nhiệm vụ thư viện và cung cấp học tập, nghiên cứu;

d) tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo,triển lãm, truyền thông, phổ cập tài nguyên thông tin;

đ) cung ứng các phầm mềm khai thácthư viện số;

e) bề ngoài dịch vụ thư việnkhác.

Điều 29.Liên thông thư viện

1. Liên thông thư viện bao gồmcác câu chữ sau đây:

a) bắt tay hợp tác trong bài toán bổ sung,mua, tích lũy tài nguyên thông tin dùng thông thường và hợp tác và ký kết trong chế tạo mục lụcliên hợp;

b) chia sẻ, sử dụng chung tàinguyên tin tức giữa các thư viện; share kết quả cách xử lý tài nguyên thông tinvà sản phẩm thông tin thư viện;

c) links tổ chức thương mại dịch vụ thưviện giao hàng người thực hiện thư viện.

2. Liên thông thư viện thực hiệntheo các phương thức sau đây:

a) Liên thông theo khoanh vùng địalý;

b) Liên thông theo đội thư việncó chức năng, nhiệm vụ, đối tượng người tiêu dùng phục vụ tương đồng;

c) Liên thông theo lĩnh vực, nộidung khoáng sản thông tin;

d) Liên thông giữa các loại thưviện.

3. Liên thông tủ sách thực hiệntheo phép tắc sau đây:

a) thư viện được công ty nước ưutiên đầu tư chi tiêu làm nòng cốt trong xây dựng, share và khai quật tài nguyên thôngtin dùng thông thường giữa những thư viện;

b) bắt tay hợp tác trong bài toán bổ sung,mua quyền truy vấn và share tài nguyên thông tin nước ngoài, áp dụng hiệu quảnguồn khiếp phí của phòng nước cùng xã hội;

c) Tài nguyên tin tức được xâydựng từ giá thành nhà nước buộc phải được liên thông, share giữa các thư viện.

4. Chính phủ quy định đưa ra tiết
Điều này.

Điều 30.Phát triển văn hóa đọc

1. Ngày 21 tháng 4 hằng nămlà Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

2. Cải tiến và phát triển văn hóa gọi thôngqua các chuyển động sau đây:

a) Tổ chức vận động hình thànhthói quen hiểu trong gia đình, ngôi trường học, cơ quan, tổ chức trong phạm vi cả nước;

b) trả lời phương pháp, kỹ năngđọc, khai quật tài nguyên thông tin cho trẻ em tại thư viện cơ sở giáo dục và đào tạo mầmnon, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông;

c) vạc triển năng lực tìm kiếm,khai thác và thực hiện thông tin, không ngừng mở rộng tri thức cho những người sử dụng thư viện;

d) Đẩy táo tợn liên thông thân thưviện chỗ đông người với thư viện không giống trên địa bàn; truy cập và khai quật thông tin,tri thức từ tủ sách số sử dụng chung thông qua thiết bị điện tử; áp dụng dịch vụthư viện lưu đụng và giao vận tài nguyên thông tin.

Điều 31.Phát triển thư viện số

1. Thiết kế tài nguyên thông tinsố bên trên cơ sở thu thập tài liệu số, số hóa tư liệu của thư viện.

2. Xử lý, giữ giữ, bảo vệ tàinguyên tin tức số phải vâng lệnh tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về công nghệthông tin, chăm môn, nhiệm vụ thư viện.

3. Sử dụng phần mềm tiên tiếntrong quản trị thư viện số, thi công giao diện thông minh; đảm bảo an toàn tính mở,liên thông trong tra cứu, khai thác và đổi khác dữ liệu giữa các hệ thống lưutrữ dữ liệu; cung cấp cấp quyền truy hỏi cập, khai thác tài nguyên thông tin số chongười áp dụng thư viện.

4. Cung ứng quyền truy cập tàinguyên thông tin số và các dạng khác.

Điều 32. Hiệnđại hóa thư viện

1. Thiết kế và trở nên tân tiến cơ sởhạ tầng kỹ thuật hiện đại bảo vệ triển khai, vận hành thư viện số với tự độnghóa thư viện.

2. Triển khai phòng hiểu kho mở,hệ thống cung cấp tài liệu trường đoản cú động; hệ thống tự mượn, trường đoản cú trả tài liệu; hệ thốnggiám sát, an ninh thư viện tiên tiến; không gian sáng tạo cho người sử dụng thưviện; quần thể vực ship hàng trẻ em, tín đồ khuyết tật.

3. Nghiên cứu, áp dụng hệ thốngtrí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, hệ thống dữ liệu lớn, năng lượng điện toán đám mây,truy cập mở, chiến thắng khoa học tập và technology tiên tiến, tiến bộ khác cân xứng vớixu thế cải cách và phát triển của quả đât trong hoạt động thư viện.

4. Phát hành mạng tin tức thưviện tiên tiến, kết nối những thư viện vào nước cùng nước ngoài.

5. Tạo nên lập, hỗ trợ sảnphẩm tin tức thư viện và dịch vụ thương mại thư viện hiện nay đại thỏa mãn nhu cầu nhu mong của ngườisử dụng thư viện; xây dựng đại lý dữ liệu, cách tân và phát triển và khai thác thư viện số; triểnkhai trang thông tin điện tử, cổng tin tức điện tử và các dịch vụ thư việntrên không gian mạng.

Điều 33.Truyền thông thư viện

1. Thư viện triển khai truyềnthông những nội dung sau đây:

a) tài nguyên thông tin;

b) sản phẩm thông tin thư việnvà thương mại dịch vụ thư viện;

c) tiện ích thư viện;

d) nhân lực thư viện;

đ) câu chữ khác liên quan đếnthư viện tương xứng với khí cụ của pháp luật.

2. Hình thức truyền thông thư việnbao gồm:

a) Trưng bày, triển lãm giới thiệusách, sản phẩm thông tin thư viện và thương mại & dịch vụ thư viện; giao lưu, tọa đàm, hộinghị, hội thảo, thuyết trình; tổ chức triển khai sự kiện văn hóa, giáo dục tương quan đếnthư viện;

b) thiết kế quan hệ công chúng,hình hình ảnh của thư viện;

c) vẻ ngoài khác tương xứng vớiquy định của pháp luật.

Điều 34. Phốihợp thân thư viện với cơ quan, tổ chức

1. Thư viện phối hợp với cơquan, tổ chức triển khai trong các vận động sau đây:

a) bảo quản tài nguyên thôngtin, cửa hàng dữ liệu;

b) Khai thác, phân chia sẻ, phát huy hiệuquả sử dụng tài nguyên thông tin của thư viện và bốn liệu, cơ sở dữ liệu của cáccơ quan, tổ chức phối hợp;

c) tổ chức triển khai các hình thức dịch vụthư viện giao hàng người sử dụng thư viện cùng công chúng.

2. Thư viện phối phù hợp với cơquan, tổ chức triển khai về tin tức khoa học với công nghệ, lưu trữ nhằm đảm bảo an toàn việc sửdụng và bảo vệ hiệu trái tài nguyên thông tin, bank dữ liệu của nhà nước,doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai khác theo công tác hợp tác, thích hợp đồng với quyđịnh của pháp luật.

3. Tủ sách phối hợp với cơquan, tổ chức về văn hóa, du ngoạn và cơ quan, tổ chức khác nhằm đa dạng và phong phú hình thứcphục vụ và thương mại & dịch vụ thư viện.

Điều 35.Nguồn tài chính của thư viện

1. Nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước.

2. Thu nhập từ dịch vụ thư viện.

3. Mối cung cấp tài trợ, viện trợ, tặngcho, góp phần từ tổ chức, cá thể trong nước và nước ngoài theo nguyên lý củapháp luật.

4. Thu nhập hợp pháp khác.

Điều 36. Hợptác quốc tế về thư viện

1. Tạo ra và xúc tiến chươngtrình, đề án, dự án hợp tác quốc tế.

2. Tham gia các tổ chức, hội, diễnđàn nghề nghiệp, liên thông với thư viện trong nước với nước ngoài.

3. Tham gia xây dựng, thực hiện,tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định và thông lệ nước ngoài về thư viện.

4. Phân tích khoa học, trao đổitài nguyên thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụngvà chuyển nhượng bàn giao công nghệ; quảng bá, xúc tiến, tạo điều kiện cho tổ chức, cánhân quốc tế tham gia, hỗ trợ vận động thư viện.

5. Vận động hợp tác quốc tếkhác tương xứng với phương pháp của pháp luật.

Điều 37.Đánh giá hoạt động thư viện

1. Việcđánh giá vận động thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằmphục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và cải thiện hiệu quảhoạt động thư viện.

2. Nguyên tắc đánh giá hoạt độngthư viện được thực hiện như sau:

a) khách quan, chủ yếu xác, đúngquy định của pháp luật;

b) Trung thực, công khai, minh bạch,bình đẳng;

c) Theo thời hạn hằng năm.

3. Tiêu chí, phương pháp, thủ tụcđánh giá hoạt động thư viện được tiến hành theo tiêu chuẩn quốc gia.

4. Tổ chứcthực hiện tiến công giá hoạt động thư viện bao gồm:

a) tủ sách tự tiến công giá;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện tiến công giá;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về thư viện tiến công giá.

5. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch quy định chi tiết Điều này.

Chương IV

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCHNHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN vào HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Mục 1. QUYỀN,NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ VIỆN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THƯ VIỆN, NGƯỜI SỬ DỤNGTHƯ VIỆN

Điều 38.Quyền của thư viện

1. Xác định nội dung và hình thứchoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện.

2. đàm phán tài nguyên thôngtin, tham gia khối hệ thống thông tin thư viện trong nước và nước ngoài theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Lắc đầu yêu cầu áp dụng tàinguyên tin tức trái với phép tắc của pháp luật, quy chế, nội quy thư viện.

4. Thu phí, giá từ việc cung cấpdịch vụ tủ sách theo điều khoản của pháp luật.

5. Nghiên cứu, vận dụng thành tựukhoa học tập và technology tiên tiến, tùy chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật thỏa mãn nhu cầu yêu cầuhiện đại hóa thư viện.

6. Vận động và tiếp nhận tài trợ,viện trợ, tặng cho, đóng góp cho thư viện theo giải pháp của pháp luật.

7. Mở rộng phục vụ đối tượng người tiêu dùng ngườisử dụng thư viện phù hợp với hiện tượng của pháp luật và quy định thư viện.

8. Hòa hợp tác thế giới về thư viện.

9. Xác định vẻ ngoài và giá bán trịbồi hay thiệt sợ hãi do người tiêu dùng thư viện gây ra theo hiện tượng của pháp luậtvà nội quy thư viện.

10. Thư viện non sông Việt Nam,thư viện chăm ngành của Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ, Vănphòng Quốc hội, tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao và thưviện cấp cho tỉnh được giữ gìn tài nguyên tin tức quy định trên điểma khoản 1 Điều 7 của qui định này để phục vụ hoạt động nghiên cứu.

Điều 39.Trách nhiệm của thư viện

1. đảm bảo thực hiện tại quyền tiếp cậnthông tin cùng sử dụng dịch vụ thương mại thư viện được công cụ tại lý lẽ này, phương tiện kháccủa quy định có tương quan và quy chế, nội quy thư viện.

2. Sử dụng công dụng nguồn lựctrong thư viện.

3. Tổ chức vận động chuyên môn,nghiệp vụ tủ sách theo khí cụ tại lý lẽ này và hoạt động khác phù hợp với chứcnăng, trọng trách của thư viện.

4. Tổ chức dịch vụ thương mại thư viện; bốtrí thời gian phục vụ phù hợp với đk sinh hoạt, có tác dụng việc, tiếp thu kiến thức củangười thực hiện thư viện.

5. Công bố nội quy, lí giải sửdụng thư viện.

6. Công khai, tách biệt về tàinguyên thông tin và hoạt động vui chơi của thư viện.

7. Tiến hành chế độ báo cáo địnhkỳ hằng năm với khi được yêu cầu.

8. Quản lý, giữ giàng và tổ chứcphục vụ tài nguyên thông tin hạn chế áp dụng theo hình thức của phương pháp này, quy địnhkhác của điều khoản có tương quan và quy chế, nội quy thư viện.

Điều 40.Quyền của fan làm công tác làm việc thư viện

1. Được học tập, bồi dưỡng nângcao trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ, con kiến thức quản lý thư viện và tài năng sử dụngtrang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật văn minh ứng dụng trong vận động thư viện.

2. Được tham gia nghiên cứu khoahọc, sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia tổ chức xã hội - công việc và nghề nghiệp vềthư viện.

3. Được hưởng trọn lương; chế độ,chính sách chiết khấu về nghề nghiệp theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 41.Nghĩa vụ của fan làm công tác làm việc thư viện

1. Tiến hành quy định của phápluật về tủ sách và cơ chế khác của lao lý có liên quan, phương pháp vềchuyên môn, nghiệp vụ, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức.

2. Tạo điều kiện để bạn sử dụngthư viện tiếp cận, thực hiện tài nguyên thông tin và ứng dụng thư viện; bảo đảmquyền bình đẳng và những quyền khác của người sử dụng thư viện được quy định tại
Luật này.

3. Hỗ trợ, hướng dẫn, thiết bị kỹnăng tìm kiếm kiếm, khai thác và áp dụng thông tin cho những người sử dụng thư viện.

4. Học hành để nâng cao năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ.

5. Thực hiện quy tắc xử sự nghềnghiệp thư viện.

Điều 42.Quyền của người tiêu dùng thư viện

1. Được thực hiện thư viện, tiếp cận,sử dụng tài nguyên tin tức và tiện ích thư viện phù hợp với nội quy thư viện,pháp phép tắc về tải trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật khác của phápluật bao gồm liên quan.

2. Được miễn giá tiền tại thư việncông lập đối với các vận động sau đây:

a) thực hiện tài nguyên thông tintại thư viện, mượn theo thời hạn cơ chế trong nội quy thư viện;

b) Tra cứu tin tức trên khônggian mạng; mừng đón thông tin về tài nguyên thông tin thông qua khối hệ thống tra cứuhoặc vẻ ngoài tiếp thừa nhận thông tin, tra cứu vớt khác;

c) Được góp đỡ, tư vấn về tìmkiếm, chọn lọc tài nguyên thông tin tương xứng với yêu thương cầu;

d) hoạt động khác theo quy định.

3. Được sử dụng dịch vụ thư việntheo danh mục thương mại & dịch vụ do thư viện cung cấp.

4. Được hướng dẫn sử dụng thư viện,hỗ trợ, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai quật và áp dụng thông tin.

5. Được tham gia những hoạt độngdành cho tất cả những người sử dụng thư viện vì thư viện tổ chức.

6. Được chắt lọc thư viện phù hợpvới nhu yếu và quy chế, nội quy thư viện.

7. Được năng khiếu nại, cáo giác vềhành vi tiêu giảm quyền sử dụng thư viện.

Điều 43.Nghĩa vụ của người tiêu dùng thư viện

1. Chấp hành khí cụ của phápluật với nội quy thư viện.

2. Giao dịch đầy đủ ngân sách chi tiêu làmthẻ với sử dụng dịch vụ thư viện theo quy định.

3. Bảo quản tài nguyên thông tinvà gia tài khác của thư viện.

4. Bồi thường thiệt sợ theo quyđịnh.

Điều 44.Quyền của người sử dụng thư viện quánh thù

1. Người dân tộc bản địa thiểu số được tạođiều kiện áp dụng tài nguyên tin tức bằng giờ đồng hồ nói, chữ viết của dân tộcmình cân xứng với điều kiện của thư viện.

2. Tín đồ sửdụng thư viện là bạn cao tuổi hoặc người khuyết tật mà không thể tới thư việnđược tạo đk sử dụng tài nguyên thông tin tận nhà thông qua thương mại dịch vụ thưviện lưu cồn hoặc gửi vào bưu chính, không gian mạng khi bao gồm yêu cầu cân xứng vớihoạt hễ của thư viện.

3. Tín đồ khiếm thị, tín đồ khiếmthính gồm quyền áp dụng tài nguyên tin tức theo lao lý tại khoản 2 Điều nàyvà được tạo đk sử dụng tài liệu in chữ nổi Braille, tư liệu nghe, nhìn,tài liệu ngữ điệu ký hiệu hoặc tài liệu đặc biệt quan trọng khác.

4. Trẻ em được tạo điều kiện sửdụng tài nguyên thông tin tương xứng với lứa tuổi, cấp học trên thư viện cơ sở giáodục và thư viện công cộng.

5. Trẻ em, tín đồ cao tuổi,thương binh, bạn khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn cáckhoản giá cả làm thẻ thư viện.

6. Người đang chấp hành hình phạttù, học tập, tôn tạo tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng,cơ sở cai nghiện cần được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin củathư viện tại vị trí giam giữ, học tập và chữa bệnh.

Mục 2.TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 45.Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện

1. đảm bảo an toàn cơ sở đồ chất, kỹthuật, khiếp phí, nhân sự mang lại thư viện hoạt động và phát triển theo cách thức củapháp luật.

2. Thống trị tổ chức cùng nhân sựthư viện.

3. Ban hành quy chế về tổ chứcvà hoạt động của thư viện theo hình thức của pháp luật.

4. Thực hiệnchế độ, cơ chế ưu đãi về nghề nghiệp cho tất cả những người làm công tác thư viện.

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhânnộp tài liệu học tập, bài xích giảng, tài liệu tham khảo, khóa luận, đồ gia dụng án, luậnvăn, luận án, kết quả nghiên cứu vớt khoa học cho thư viện thuộc cửa hàng giáo dục,thư viện ở trong cơ quan, tổ chức nơi học tập tập, nghiên cứu, công tác.

6. Vận động cơ quan nhà nước,chính quyền địa phương cung ứng miễn chi phí cho tủ sách tài liệu, xuất phiên bản phẩm, ấnphẩm do cơ quan đơn vị nước, cơ quan ban ngành địa phương xuất bản.

7. Cóphương án bàn giao tài nguy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x