Có Hình Vẽ Một Thư Viện Có 8000 Quyển Sách, Một Thư Viện Có 8000 Quyển Sách

*

Sau một năm số sách tăng lên là:

8000 + 8000x15% = 8000 + 1200 = 9200 (quyển)

Sau năm sản phẩm hai số sách là:

9200 + 9200 x15% = 9200 + 1380 = 10.580 (quyển)

ĐS: 10 580 quyển


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Một thư viện gồm 8000 quyển sách. Cứ tưng năm số sách của tủ sách lại tăng lên 15% đối với năm trước. Hỏi sau hai năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách


*

lay 8000 : 100 x 15 = 1200

roi lay 8000 + ( 1200 x 2 ) = 10400 ( quyen sach )

nhu vay mượn ket qua la 10400


Một thư viện gồm 10 000 quyển sách. Cứ sau tưng năm số sách của tủ sách lại được tăng lên 15% đối với năm trước. Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ?


*

Sau một năm số sách của thư viện kia là:

10 000+(10 000:100x15)=11500 ( số sách)

Sau 2 năm số sách của thư viện đó là:

11 500+(11 500:100x15)=13225 ( số sách)


Sau 1 năm thư viện tất cả số sách là:

10 000+ ( 10 000x15%) = 11 500 (sách)

Số sách của thư viện đó sau 2 năm là:

11 500 + ( 11 500x15%) = 13 225 (sách)


Một thư viện có 6000 quyển sách .Cứ sau hàng năm số sách thư viện lại được tăng lên 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu cuốn sách ?


*

Coi số sách của thời gian trước là 100% thì số sách của năm sau là :

100% + 20% = 120% ( số sách của năm trước )

Sau năm lắp thêm nhất, số sách của thư viện chính là :

6 000 : 100 x 120 = 7200 ( quyển )

Sau năm đồ vật hai, số sách của thư viện chính là :

7200 : 100 x 120 = 8640 ( quyển )

Đáp số : 8640 quyển sách


Số sách của năm sau là:

(6000cdotdfrac65=7200)(sách)

Số sách 2 năm sau là:

(7200cdotdfrac65=8640)(sách)


Một thư viện gồm 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại được tăng thêm 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ?


Trong năm đầu, số sách tăng lên là:

6000 x đôi mươi : 100 = 1200 (quyển)

Sau 1 năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm đồ vật hai, số sách tăng lên là:

7200 x trăng tròn : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

Bạn đang xem: Một thư viện có 8000 quyển sách


Một thư viện gồm 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của tủ sách lại được tạo thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu cuốn sách ?


Trong năm đầu, số sách tăng thêm là:

6000 x đôi mươi : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm vật dụng hai, số sách tạo thêm là:

7200 x đôi mươi : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách tủ sách có toàn bộ là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.


Một thư viện bao gồm 6000 quyển sách. Cứ sau tưng năm số sách của tủ sách lại được tạo thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


Năm đầu tiên thư viện tăng:

6000 x trăng tròn : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm đầu tiên thư viện có:

6000 + 1200 = 7200 (quyển )

Năm thiết bị hai thư viện tăng:

7200 x đôi mươi : 100 =1440 (quyển)

Sau hai năm thư viện có :

7200 + 1440 =8640 (quyển)


tham khaot

Coi số sách của thời gian trước là 100% thì số sách của năm sau là :

100% + 20% = 120% ( số sách của năm kia )

Sau năm thiết bị nhất, số sách của thư viện sẽ là :

6 000 : 100 x 120 = 7200 ( quyển )

Sau năm vật dụng hai, số sách của thư viện sẽ là :

7200 : 100 x 120 = 8640 ( quyển )

Đáp số : 8640 quyển sách


Một thư viện có 10000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của thư viện lại được tạo thêm 15% so với năm trước. Hỏi sau 2 năm thư viện đó gồm tất cẩ bao nhiêu quyển sách?


Số sách năm nay tăng thêm là

10000 : 100 x 15 = 1500 quyễn sách

Số sách bây giờ là

10000 + 1500 = 11500 quyễn sách

Số sách tăng thêm sau hai năm là

11500 : 100 x 15 = 1725 quyễn sách

Số sách sau 2 năm là

11500 + 1725 = 13225 quyễn sách


Sau 1 năm số sách tăng lên là

10 000 + (10000x15%)=11500 (quyển)

Sau hai năm thư viện kia có toàn bộ số cuốn sách là

11500 + (11500x15%)=13225 (quyển)

Đáp số :13225 quyển sách


một thư viện có 10 000 quyển sách cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại được tạo thêm 15% so với năm kia hỏi sau hai năm thư viên đó có tất cả bao nhiêu quyển sách


sau hai năm thư viện đó có:10000+1500+1725=13225(quyển)

Đ/S:13225 quyển


một thư viện tất cả 10 000 quyển sách. Cứ sau tưng năm số sách của tủ sách lại được tạo thêm 15% so với năm trước. Hoải sau hai năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


Coi số sách của thời gian trước là 100% thì số sách của năm sau là :

100% + 15% = 115% ( số sách của năm kia )

Sau năm sản phẩm công nghệ nhất, số sách của thư viện gồm là :

10 000 : 100 x 115 = 11 500 ( quyển )

Sau năm thiết bị hai, số sách của thư viện có là :

11 500 : 100 x 115 = 13 225 ( quyển )

Đáp số : 13 225 quyển sách


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên

ithuvien.com là nền tảng giáo dục số. Với chương trình đào tạo và giảng dạy bám gần cạnh sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Các bài học được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. ithuvien.com thỏa mãn nhu cầu nhu ước riêng của từng fan học.

Xem thêm: Mô hình " thư viện xanh trường tiểu học nguyễn trãi, hoạt động thư viên xanh trường tiểu học nam

Theo dõi ithuvien.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản.

*

Số quyễn sách sau một năm là

8000 + 8000 : 100 x 15 = 9200 quyễn sách

Số quyễn sách sau 2 năm là

9200 + 9200 : 100 x 15 = 10580 quyễn sách

Đáp số 10580 quyễn sách


Một thư viện có 8000 quyển sách.Cứ hàng năm số sách của tủ sách lại đượctăng thêm 15% đối với năm trước.Hỏi sau hai năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


*

Số sách của thư viện đó trong năm thứ nhất là:

8000+ 8000x 15% = 9200(quyển)

Số sách của thư viện đó trong thời điểm thứ hailà:

9200+ 9200x 15% = 10580(quyển)

Đáp số: 10580quyển sách


Một thư viện có 2400 quyển sách.Cứ mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng lên 15% so với năm trước.Hỏi sau 2 năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách


*

Năm trước tiên có số sách là:

2400 + (2400 : 10 x 15) = 6000 ( quyển)

Năm trang bị hai bao gồm số sánh là:

6000 + ( 6000 : 10 x 15) = 15 000 ( quyển)

Sau 2 năm thư viện có:

6000 + 15000 = 21 000 ( quyển)

Đ/s: 21 000 quyển sách


Một thư viện có 2400 quyển sách.Cứ tưng năm số sách của thư viện lại được tạo thêm 15 so với năm trước.Hỏi sau hai năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu quyển sách


*

Số sách thư viện tất cả sau 1 năm: 1,15x2400 =2760 cuốn

Số sách thư viện tất cả sau 2năm: 1,15x 2760 =3174 cuốn


Đầu năm năm 2016 thư viện trường có 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại tạo thêm 20% đối với số sách của năm trước.Hỏi cho đầo năm 2018 tủ sách có toàn bộ bao nhiêu quyển sách


Năm 2017,thư viện trường có:6000+6000*20%=7200 quyển

Năm 2018,thư viện ngôi trường có:7200+7200*20%=8640 quyển

Đáp số;8640 quyển

nha bạn


Một thư viện tất cả 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tạo thêm 20% (so cùng với số sách của năm trước).Hỏi sau 2 năm thư viện kia có tất cả bao nhiêu quyển sách?


Mổi năm thư viện tăng lên số cuốn sách là :

6000 x20% =1200(sách)

2 năm sau thư viện có tổng số cuốn sách là :

6000+(1200x2)=8400(sách)

Đáp số : 8400 quyển sách


Saunămthứ nhấtthì số sách của thư viện tăng lên số quyển sáchlà :

6000 x 20% = 1200 ( quyển )

Saunăm sản phẩm công nghệ nhấtthì số sách của tủ sách là :

6000 + 1200 = 7200 ( quyển )

Sau năm thứ haithì số sách của thư viện tạo thêm số sách là :

7200 x 20% = 1440 ( quyển )

Sau năn thứ haithì số sách của tủ sách là :

7200 + 1440 = 8640 ( quyển )

Đáp số : 8640 quyển sách


Một thư viện tất cả 6000 quyển sách.Cứ sau tưng năm số sách của thư viện lại được tăng lên 20%(so với số sách của năm trước).Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?


Sau một năm, số sách vẫn là:

6000+6000.20%=7200(quyển sách)

Sau 2 năm,số sách đang là:

7200+7200.20%=8640(quyển sách)

Đ/số:8640 quyển sách


Một thư viện gồm 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% ( so với số sách của năm trước).Hỏi sau 2 năm thư viện kia có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


năm thứ nhất thư viện tăng số quyển là:

6000/100*20=1200(quyển)

năm thứ hai thư viện tăng số quyển là:

(6000+1200)/100*20=1440(quyển)

sau 2 năm thư viện gồm số quyển là:

6000+1440+1200=8640(quyển)

đáp số: 8640 quyển


Một thư viện tất cả 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tạo thêm 20%(so cùng với số sách của năm trước).Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?


20% số sách có:

6000x20%=1200(quyển)

Sau hai năm số sách tăng thêm là:

1200x2=2400(quyển)

Sau hai năm thư viện đó có toàn bộ là:

6000+2400=8400(quyển)

Đáp số:8400 quyển sách

Nhớ cho đúng nha


Một thư viện bao gồm 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của tủ sách lại được tăng lên 20%(so cùng với số sách của năm trước).Hỏi sau 2 năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?


Số sách của thư viện đó trong năm thứ nhất là:

6000 + 6000 x 20% = 7200 (quyển)

Số sách của thư viện đó trong năm thứ hailà:

7200 +7200 x 20% = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

ithuvien.com là gốc rễ giáo dục số. Cùng với chương trình huấn luyện bám liền kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đến lớp 12. Các bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. ithuvien.com đáp ứng nhu mong riêng của từng fan học.

Theo dõi ithuvien.com trên

*
*
*

Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào chỗ này để nâng cấp tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.