Hướng Dẫn Mượn Sách Ở Thư Viện Hà Nội Cần Biết, Mượn Tài Liệu Về Nhà


Bạn đang xem: Mượn sách ở thư viện hà nội*

1. Chính sách:

- Áp dụng so với các tư liệu được phép đặt mượn của Thư viện

- tài liệu chỉ hoàn toàn có thể được Đặt mượn khi sẽ ở tâm trạng có người đang mượn

Bước 4 : search kiếm tài liệu buộc phải đặt mượn => mở tab Đầu mục để triển khai đặt mượn tài liệu.

Tài liệu cho phép để mượn: mã gạch đầu mục vẫn hiển thị màu xanh, đưa chuột vào có link liên kết đến hình ảnh đặt mượn.

Tài liệu không cho phép đặt mượn: mã vạch đầu mục hiển thị màu đen, kích chọn không có link liên kết. 

Bước 5: Kích chọn vào đầu mục ao ước đặt mượn, lựa chọn đích danh mã vén vừa chọn hoặc 1 đầu mục ngẫu nhiên thuộc tài liệu kia => Kích Tiếp tục


Xem thêm: 21/4 ngày đọc sách - ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc việt nam 21/4*

1. Chính sách

Áp dụng so với nhóm độc giả được phép mượn tài liệu.Áp dụng đối với các dạng tư liệu được mượn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x