Thông Tư 02/2022 Thư Viện

(Chinhphu.vn) - Cổng Th&#x
F4;ng tin điện tử Ch&#x
ED;nh phủ giới thiệu to&#x
E0;n văn Th&#x
F4;ng tư 02/2022/TT-BVHTTDL ng&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch quy định m&#x
E3; số, ti&#x
EA;u chuẩn chức danh nghề nghiệp v&#x
E0; xếp lương đối với vi&#x
EA;n chức chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh thư viện.


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng1. Thông tư này mức sử dụng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và xếp lương so với viên chức chuyên ngành thư viện.

Bạn đang xem: Thông tư 02/2022 thư viện

2. Thông bốn này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện thao tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập và những tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 2. Mã số cùng phân hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện

Chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành tủ sách bao gồm:

1. Thư viện viên hạng I Mã số: V.10.02.30

2. Thư viện viên hạng II Mã số: V.10.02.05

3. Thư viện viên hạng III Mã số: V.10.02.06

4. Thư viện viên hạng IV Mã số: V.10.02.07

Điều 3. Tiêu chuẩn chỉnh chung về đạo đức công việc và nghề nghiệp của viên chức chăm ngành thư viện

1. Có lòng tin trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúng và rất đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Tận tâm với nghề, trung thực, khách quan, trực tiếp thắn; thao tác làm việc khoa học, có thiết yếu kiến rõ ràng; bao gồm thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; bao gồm ý thức chiến đấu với những hành vi không đúng trái, tiêu cực; thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí.

3. Tôn kính quyền tiếp cận và thực hiện thư viện của đều tầng lớp quần chúng theo luật pháp của pháp luật. Tất cả ý thức cải tiến, nâng cao chất số lượng sản phẩm và dịch vụ thương mại thư viện.

4. Có ý thức đoàn kết, tích cực, dữ thế chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp tiến hành nhiệm vụ được giao.

5. Không hoàn thành học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Thư viện viên hạng I - Mã số: V.10.02.301. Nhiệm vụ:

a) chủ trì desgin kế hoạch chuyển động dài hạn, trung hạn, mặt hàng năm, kế hoạch phát triển văn hóa hiểu của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) công ty trì nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ, đổi khác số trong vận động thư viện;

c) công ty trì tổ chức vận động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo mức sử dụng của luật pháp và các vận động khác nhằm mục đích thúc đẩy trở nên tân tiến văn hóa đọc;

d) công ty trì xây dựng hoặc trả thiện hệ thống cơ sở tài liệu quốc gia, thông tin thư mục quốc gia, mục lục phối hợp quốc gia, quốc tế;

đ) nhà trì chế tạo hoặc trả thiện những quy trình nhiệm vụ thư viện;

e) chủ trì hoặc tham gia phát hành tiêu chuẩn chỉnh quốc gia trong vận động thư viện;

g) Tham gia desgin văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, những chủ trương, chính sách, chiến lược cải cách và phát triển thư viện và văn hóa đọc;

h) Xây dựng văn bản chương trình, soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, phía dẫn chăm môn, nhiệm vụ cho tủ sách viên hạng dưới.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) tất cả bằng xuất sắc nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành tin tức - thư viện. Ngôi trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành khác yêu cầu có chứng từ bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chuyên ngành tin tức - thư viện do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) nắm rõ chủ trương, con đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước, chiến lược cải tiến và phát triển về thư viện và văn hóa truyền thống đọc;

b) Có kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ thư viện;

c) Có năng lượng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa cùng đề xuất, tư vấn xây dựng chủ yếu sách, pháp luật, đề án, chương trình vận động về thư viện;

d) Có năng lực tổ chức chỉ huy thực hiện nay nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học tập kỹ thuật để cải tiến và nâng cấp chất lượng, kết quả công tác thư viện;

đ) Có kĩ năng sử dụng technology thông tin cơ bản, áp dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc bản địa thiểu số so với viên chức công tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

4. Yêu thương cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng I:

a) Có thời hạn công tác duy trì chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường vừa lòng có thời hạn tương đương thì bắt buộc có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức vụ thư viện viên hạng II tính mang đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng;

b) Trong thời gian giữ chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng II hoặc tương đương đã công ty trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu và phân tích khoa học cấp cho Bộ, ngành trở lên trên trong nghành nghề thư viện đã làm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, phê chăm chút hoặc chủ trì xây dựng, trả thiện khối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, thông tin thư mục quốc gia, mục lục phối hợp quốc gia, quốc tế.

Điều 5. Thư viện viên hạng II - Mã số: V.10.02.051. Nhiệm vụ:

a) chủ trì xuất bản kế hoạch lâu năm hạn, trung hạn, thường niên về chuyển động chuyên môn, nhiệm vụ thư viện được giao và tổ chức thực hiện sau thời điểm được phê duyệt;

b) công ty trì hoặc tham gia nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ trong chuyển động thư viện;

c) tham gia tổ chức vận động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo phép tắc của lao lý và các chuyển động khác nhằm mục tiêu thúc đẩy trở nên tân tiến văn hóa đọc;

d) Tham gia tạo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia trong vận động thư viện;

đ) thâm nhập tổng kết đánh giá, khuyến cáo sửa đổi, té sung, trả thiện các bước nghiệp vụ thư viện;

e) thâm nhập xây dựng ngôn từ chương trình, soạn tài liệu và tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ cho tủ sách viên hạng dưới.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) tất cả bằng giỏi nghiệp đại học trở lên chăm ngành thông tin - thư viện. Trường hợp xuất sắc nghiệp đh trở lên siêng ngành khác nên có chứng từ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành tin tức - thư viện do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng từ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) nắm vững chủ trương, con đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước, chiến lược phát triển về tủ sách và văn hóa đọc;

b) Am hiểu kỹ năng về nhiệm vụ thư viện;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khuyến nghị sửa đổi, xẻ sung, trả thiện tiến trình nghiệp vụ thư viện được giao tham mưu, quản lí lý;

d) Có tài năng sử dụng technology thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc thực hiện được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác làm việc ở vùng dân tộc bản địa thiểu số theo yêu cầu vị trí câu hỏi làm.

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng II:

a) Có thời hạn công tác giữ lại chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương đương từ đầy đủ 09 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, test việc). Trường hợp có thời hạn tương đương thì cần có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) đang nắm dữ chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III tính cho ngày hết thời hạn nộp hồ nước sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng;

b) Trong thời gian giữ chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương tự đã gia nhập nghiên cứu, xây dựng tối thiểu 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu và phân tích khoa học, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng sủa kiến đổi mới kỹ thuật trong nghành thư viện trường đoản cú cấp cơ sở trở lên đã có được cấp gồm thẩm quyền ban hành, sát hoạch hoặc phê duyệt.

Điều 6. Tủ sách viên hạng III - Mã số: V.10.02.061. Nhiệm vụ:

a) kiến thiết kế hoạch thường niên về nhiệm vụ trình độ thư viện được giao và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt;

b) thực hiện các vận động chuyên môn, nhiệm vụ thư viện theo phân công;

c) gia nhập nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học và technology trong hoạt động thư viện.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) có bằng giỏi nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tin tức - thư viện. Ngôi trường hợp xuất sắc nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác nên có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, tài năng nghề nghiệp siêng ngành tin tức - thư viện bởi cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng từ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) nuốm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước, chiến lược phát triển về thư viện và văn hóa đọc;

b) nắm vững kiến thức chăm môn, nghiệp vụ về thư viện;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, những sự việc được giao tham mưu, cai quản lý;

d) Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện áp dụng tiện ích thư viện để tiếp cận và khai quật thông tin;

đ) Có khả năng sử dụng technology thông tin cơ bản, thực hiện được nước ngoài ngữ hoặc áp dụng được tiếng dân tộc bản địa thiểu số đối với viên chức công tác làm việc ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu mong vị trí việc làm.

4. Yêu thương cầu so với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III:

Có thời hạn công tác giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV hoặc tương tự từ đủ 02 năm trở lên trên (không kể thời hạn tập sự, thử việc) đối với trình độ cđ hoặc từ đầy đủ 03 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường vừa lòng có thời hạn tương đương thì buộc phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) đã giữ chức vụ thư viện viên hạng IV tính đến ngày không còn thời hạn nộp hồ nước sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 7. Tủ sách viên hạng IV - Mã số: V.10.02.071. Nhiệm vụ:

a) cách xử lý tài nguyên thông tin, bao gồm: Xử lý kỹ thuật, xử lý hình thức, tổ chức tài nguyên thông tin có nội dung 1-1 giản, phổ cập;

b) tổ chức triển khai tài nguyên tin tức bao gồm: Tổ chức các loại tài liệu trong kho tư liệu và tiến hành các công đoạn thủ công bằng tay trong bảo vệ các nhiều loại tài liệu;

c) tham gia kiểm kê, thanh lọc tài nguyên tin tức theo phân công;

d) Trực tiếp giao hàng người áp dụng thư viện.

Xem thêm: Top 10 cuốn sách tình yêu đáng đọc sách về tình yêu, top 10 cuốn sách tình yêu đáng đọc

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) có bằng giỏi nghiệp trung cấp cho trở lên chăm ngành thông tin - thư viện. Ngôi trường hợp tốt nghiệp trung cấp cho trở lên chuyên ngành khác yêu cầu có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, tài năng nghề nghiệp chuyên ngành tin tức - thư viện bởi cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) vắt được những hình thức của pháp luật về công tác thư viện;

b) Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ thư viện;

c) Có năng lực hướng dẫn người tiêu dùng thư viện tiếp cận và khai quật thông tin, thư viện;

d) có khả năng ứng dụng technology thông tin để tiến hành nhiệm vụ được giao;

đ) thực hiện thành thạo những phương tiện, sản phẩm kỹ thuật ship hàng yêu cầu nhiệm vụ.

Chương III

XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

Điều 8. Cơ chế xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức siêng ngành thư viện

1. Việc chỉ định và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành thư viện cách thức tại Thông bốn này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, trách nhiệm và chăm môn, nhiệm vụ đang đảm nhận của viên chức.

2. Khi chỉ định và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành thư viện tương ứng không được phối kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức.

Điều 9. Giải pháp xếp lương

1. Các chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện phương tiện tại Thông tư này được vận dụng Bảng 3 (Bảng lương chăm môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của phòng nước) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ thông số lương 5,75 đến thông số lương 7,55;b) Chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng II được vận dụng ngạch lương của viên chức một số loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;d) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến thông số lương 4,06.

2. Sau thời điểm hết thời gian tập sự theo điều khoản và được cấp gồm thẩm quyền thống trị viên chức đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành thư viện thì tiến hành xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

a) Trường thích hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào chế tạo tiến sĩ, cân xứng với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức nhiều loại A1;

b) Trường vừa lòng khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào chế tác thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III: xếp bậc 2, thông số lương 2,67, ngạch viên chức nhiều loại A1;

c) Trường phù hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào chế tạo ra đại học tương xứng với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức một số loại A1;

d) Trường hòa hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào sản xuất cao đẳng tương xứng với vị trí bài toán làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng IV: xếp bậc 2, thông số lương 2,06, ngạch viên chức một số loại B;

đ) Trường thích hợp khi tuyển chọn dụng viên chức có trình độ đào chế tác trung cấp tương xứng với vị trí bài toán làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức các loại B.

3. Câu hỏi chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ lại sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện lao lý tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Nội vụ khuyên bảo xếp lương lúc nâng ngạch, gửi ngạch, chuyển các loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông bốn này là địa thế căn cứ để triển khai việc tuyển chọn dụng, thực hiện và thống trị viên chức chuyên ngành tủ sách đang thao tác trong những đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thủ trưởng những đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cai quản lý, áp dụng viên chức có trách nhiệm rà soát những vị trí việc làm của đối chọi vị; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ngã nhiệm các chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành tủ sách theo thẩm quyền phân cấp.

3. Các tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp không tính công lập có thể áp dụng điều khoản tại Thông tứ này nhằm tuyển dụng, áp dụng và quản lý đội ngũ người thao tác làm việc về chuyên ngành thư viện.

Điều 11. Điều khoản gửi tiếp

1. Viên chức đã được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên ngành tủ sách theo qui định của luật pháp từ trước thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành thì được khẳng định là đáp ứng nhu cầu quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện dụng cụ tại Thông tứ này khớp ứng với chức danh nghề nghiệp đã được xẻ nhiệm.

2. Viên chức sẽ có chứng từ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc các hạng viên chức siêng ngành thư viện trước thời gian ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ nước nhà về đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xác minh là đáp ứng nhu cầu yêu cầu về chứng từ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện nhằm xét chuyển chức danh nghề nghiệp, tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc và không hẳn học chương trình tu dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành tủ sách theo lao lý tại Thông tứ này.

Điều 12. Hiệu lực thực thi thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 8 năm 2022.

2. Huỷ bỏ Thông tứ liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt và bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ luật mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trên Thông tứ này được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế thì triển khai theo những văn phiên bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc rứa thế.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw và cơ quan, đối chọi vị, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.

5. Trong quá trình thực hiện nay nếu tạo nên vướng mắc, đề xuất cơ quan, đối chọi vị, cá nhân kịp thời phản chiếu về bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TRA CỨU TÀI LIỆU BÀI TRÍCH SỐ HÓA BỘ SƯU TẬP SỐ EBOOK

Thông bốn 02/2022/TT-BVHTTDL

Thông tư của cục Văn hóa, thể thao và du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức siêng ngành thư viện.


Quyết định phát hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về tăng nhanh đổi mới hoạt động vui chơi của thư viện vào xây dựng, vạc triển kĩ năng đọc, tiếp cận cùng xử lý tin tức cho thiếu hụt nhi của bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch.
Thông tư của cục Văn hóa, thể dục và phượt về việc hướng dẫn vận động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
Thông tư của cục Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quy định về bảo quản, thanh thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên tin tức hạn chế sử dụng trong thư viện.
Thông tư của bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quy định những mẫu văn phiên bản thông báo thành lập, sáp nhập, vừa lòng nhất, chia, tách, giải thể, hoàn thành hoạt động thư viện.
Thể một số loại -- toàn bộ chủ đề -- thống trị Văn bạn dạng » Luật thống trị Văn bạn dạng » Nghị quyết quản lý Văn bản » Nghị định thống trị Văn phiên bản » Thông tư quản lý Văn bản » Chỉ thị quản lý Văn bạn dạng » Quyết định quản lý Văn phiên bản » Kế hoạch làm chủ Văn bản » Công văn làm chủ Văn bạn dạng » Chương trình thống trị Văn bản » Bảng biểu
người ký -- toàn bộ -- Dương Tấn Hiển hồ nước Lâm Bạch Vân Hoàng Tuấn Anh Huỳnh Vĩnh Ái Lê Khánh Hải Lê Văn chổ chính giữa Nguyễn Ngọc Thiện Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn triển khai Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Xuân Phúc Phạm quang đãng Nghị Phan Thị Thùy Giang Phan Văn Khải è cổ Việt Phường Trịnh Thị Thủy Vũ Dương Thúy Ngà Vũ Đức Đam
Cơ quan phát hành -- toàn bộ cơ quan phát hành -- QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ bộ VHTTDL ỦY BAN NHÂN DÂN TPCT Sở VHTTDL TPCT THƯ VIỆN TPCT VỤ THƯ VIỆN
*

*

*

*

*

Cổng thông tin điện tử Thư viện tp cần thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.