Thư Viện Viên Hạng 4 - Mức Lương Hiện Nay Của Là Bao Nhiêu

(Chinhphu.vn) - Cổng Th&#x
F4;ng tin điện tử Ch&#x
ED;nh phủ giới thiệu to&#x
E0;n văn Th&#x
F4;ng tư 02/2022/TT-BVHTTDL ng&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch quy định m&#x
E3; số, ti&#x
EA;u chuẩn chức danh nghề nghiệp v&#x
E0; xếp lương đối với vi&#x
EA;n chức chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh thư viện.


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông bốn này pháp luật mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thư viện.

Bạn đang xem: Thư viện viên hạng 4

2. Thông tứ này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện làm việc trong những đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 2. Mã số cùng phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện

Chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện bao gồm:

1. Thư viện viên hạng I Mã số: V.10.02.30

2. Thư viện viên hạng II Mã số: V.10.02.05

3. Tủ sách viên hạng III Mã số: V.10.02.06

4. Tủ sách viên hạng IV Mã số: V.10.02.07

Điều 3. Tiêu chuẩn chỉnh chung về đạo đức công việc và nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện

1. Có tinh thần trách nhiệm với các bước được giao, tuân thủ quy định của pháp luật; tiến hành đúng và không hề thiếu các nghĩa vụ của viên chức trong chuyển động nghề nghiệp.

2. Tận tâm với nghề, trung thực, khách hàng quan, thẳng thắn; thao tác khoa học, có chính kiến rõ ràng; bao gồm thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; bao gồm ý thức chống chọi với hầu hết hành vi không đúng trái, tiêu cực; thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí.

3. Kính trọng quyền tiếp cận và áp dụng thư viện của các tầng lớp quần chúng. # theo điều khoản của pháp luật. Bao gồm ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và thương mại dịch vụ thư viện.

4. Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Không xong xuôi học tập, rèn luyện nâng cấp phẩm chất, trình độ, năng lực.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Thư viện viên hạng I - Mã số: V.10.02.301. Nhiệm vụ:

a) công ty trì desgin kế hoạch vận động dài hạn, trung hạn, sản phẩm năm, kế hoạch cách tân và phát triển văn hóa phát âm của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt;

b) công ty trì nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ, biến đổi số trong chuyển động thư viện;

c) chủ trì tổ chức vận động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo mức sử dụng của luật pháp và các chuyển động khác nhằm mục tiêu thúc đẩy cách tân và phát triển văn hóa đọc;

d) nhà trì gây ra hoặc trả thiện khối hệ thống cơ sở tài liệu quốc gia, tin tức thư mục quốc gia, mục lục liên hợp quốc gia, quốc tế;

đ) nhà trì tạo hoặc trả thiện các quy trình nhiệm vụ thư viện;

e) nhà trì hoặc tham gia sản xuất tiêu chuẩn quốc gia trong chuyển động thư viện;

g) Tham gia xây dừng văn bản quy phạm pháp luật, những chủ trương, chủ yếu sách, chiến lược phát triển thư viện và văn hóa truyền thống đọc;

h) Xây dựng nội dung chương trình, soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn siêng môn, nhiệm vụ cho tủ sách viên hạng dưới.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) tất cả bằng xuất sắc nghiệp thạc sĩ trở lên chăm ngành thông tin - thư viện. Ngôi trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chăm ngành khác nên có chứng từ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chăm ngành thông tin - thư viện vì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng chỉ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) nắm rõ chủ trương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, chiến lược trở nên tân tiến về thư viện và văn hóa đọc;

b) Có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thư viện;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất, tham mưu xây dựng thiết yếu sách, pháp luật, đề án, chương trình chuyển động về thư viện;

d) Có năng lượng tổ chức chỉ huy thực hiện nghiên cứu, ứng dụng hiện đại khoa học tập kỹ thuật để đổi mới và cải thiện chất lượng, công dụng công tác thư viện;

đ) Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc áp dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác làm việc ở vùng dân tộc bản địa thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

4. Yêu thương cầu so với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng I:

a) Có thời gian công tác duy trì chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II hoặc tương đương từ đầy đủ 06 năm trở lên. Trường thích hợp có thời hạn tương đương thì đề nghị có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) vẫn giữ chức danh thư viện viên hạng II tính đến ngày không còn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng;

b) Trong thời hạn giữ chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng II hoặc tương đương đã công ty trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành trở lên trong lĩnh vực thư viện đã làm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, phê chăm chút hoặc chủ trì xây dựng, trả thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tin tức thư mục quốc gia, mục lục phối hợp quốc gia, quốc tế.

Điều 5. Tủ sách viên hạng II - Mã số: V.10.02.051. Nhiệm vụ:

a) chủ trì chế tạo kế hoạch lâu năm hạn, trung hạn, hàng năm về chuyển động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện được giao và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được phê duyệt;

b) nhà trì hoặc gia nhập nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của công nghệ và technology trong chuyển động thư viện;

c) tham gia tổ chức chuyển động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo luật pháp của luật pháp và các chuyển động khác nhằm mục đích thúc đẩy cách tân và phát triển văn hóa đọc;

d) Tham gia tạo ra tiêu chuẩn chỉnh quốc gia trong chuyển động thư viện;

đ) gia nhập tổng kết tấn công giá, khuyến nghị sửa đổi, vấp ngã sung, trả thiện tiến trình nghiệp vụ thư viện;

e) thâm nhập xây dựng ngôn từ chương trình, soạn tài liệu cùng tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ cho tủ sách viên hạng dưới.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) có bằng tốt nghiệp đh trở lên siêng ngành tin tức - thư viện. Trường hợp giỏi nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác yêu cầu có chứng từ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chăm ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng từ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) nắm rõ chủ trương, mặt đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước, chiến lược phát triển về tủ sách và văn hóa truyền thống đọc;

b) Am hiểu kỹ năng và kiến thức về nhiệm vụ thư viện;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khuyến cáo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các bước nghiệp vụ thư viện được giao tham mưu, quản lí lý;

d) Có kĩ năng sử dụng technology thông tin cơ bản, áp dụng được ngoại ngữ hoặc thực hiện được tiếng dân tộc bản địa thiểu số đối với viên chức công tác làm việc ở vùng dân tộc bản địa thiểu số theo yêu ước vị trí bài toán làm.

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng II:

a) Có thời gian công tác duy trì chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương tự từ đủ 09 năm trở lên trên (không kể thời hạn tập sự, test việc). Trường hòa hợp có thời gian tương đương thì đề nghị có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang nắm dữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III tính mang lại ngày không còn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng;

b) Trong thời gian giữ chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương tự đã thâm nhập nghiên cứu, xây dựng tối thiểu 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu và phân tích khoa học, văn bạn dạng quy phi pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện từ bỏ cấp cửa hàng trở lên đã có được cấp gồm thẩm quyền ban hành, sát hoạch hoặc phê duyệt.

Điều 6. Thư viện viên hạng III - Mã số: V.10.02.061. Nhiệm vụ:

a) sản xuất kế hoạch hàng năm về nhiệm vụ trình độ chuyên môn thư viện được giao và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt;

b) triển khai các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ thư viện theo phân công;

c) thâm nhập nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của khoa học và technology trong hoạt động thư viện.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) tất cả bằng giỏi nghiệp đại học trở lên chăm ngành thông tin - thư viện. Ngôi trường hợp giỏi nghiệp đại học trở lên chăm ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chăm ngành thông tin - thư viện bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) cố được nhà trương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, chiến lược phát triển về thư viện và văn hóa truyền thống đọc;

b) nắm vững kiến thức chuyên môn, nhiệm vụ về thư viện;

c) Có năng lượng phân tích, tổng hợp, những vụ việc được giao tham mưu, quản ngại lý;

d) Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện thực hiện tiện ích thư viện nhằm tiếp cận và khai quật thông tin;

đ) Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện được ngoại ngữ hoặc thực hiện được tiếng dân tộc bản địa thiểu số so với viên chức công tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số theo yêu cầu vị trí bài toán làm.

4. Yêu thương cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III:

Có thời hạn công tác duy trì chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời hạn tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, demo việc) đối với trình độ trung cấp. Trường phù hợp có thời gian tương đương thì buộc phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) sẽ giữ chức danh thư viện viên hạng IV tính đến ngày không còn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng.

Điều 7. Tủ sách viên hạng IV - Mã số: V.10.02.071. Nhiệm vụ:

a) xử lý tài nguyên thông tin, gồm những: Xử lý kỹ thuật, giải pháp xử lý hình thức, tổ chức triển khai tài nguyên tin tức có nội dung 1-1 giản, phổ cập;

b) tổ chức triển khai tài nguyên tin tức bao gồm: Tổ chức các loại tư liệu trong kho tài liệu và tiến hành các công đoạn thủ công trong bảo quản các nhiều loại tài liệu;

c) thâm nhập kiểm kê, thanh lọc tài nguyên tin tức theo phân công;

d) Trực tiếp giao hàng người thực hiện thư viện.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) gồm bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên chăm ngành tin tức - thư viện. Trường hợp giỏi nghiệp trung cấp trở lên siêng ngành khác yêu cầu có chứng từ bồi dưỡng kiến thức, khả năng nghề nghiệp chăm ngành thông tin - thư viện vị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp.

b) Có chứng từ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) cố kỉnh được những lao lý của lao lý về công tác thư viện;

b) Có kiến thức cơ phiên bản về nhiệm vụ thư viện;

c) Có năng lượng hướng dẫn người sử dụng thư viện tiếp cận và khai thác thông tin, thư viện;

d) có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành nhiệm vụ được giao;

đ) thực hiện thành thạo những phương tiện, máy kỹ thuật giao hàng yêu mong nhiệm vụ.

Chương III

XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

Điều 8. Chính sách xếp lương chức danh nghề nghiệp so với viên chức chuyên ngành thư viện

1. Việc chỉ định và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông bốn này phải địa thế căn cứ vào vị trí vấn đề làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách của viên chức.

Xem thêm: Hệ Thống Thư Viện Uth - Thư Viện Trường Đh Giao Thông Vận Tải

2. Khi bổ nhiệm và xếp lương vào những chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành thư viện tương xứng không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Điều 9. Cách xếp lương

1. Những chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện luật pháp tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ, viên chức trong số đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng I được vận dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ thông số lương 5,75 đến thông số lương 7,55;b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức nhiều loại A2, đội 2 (A2.2), từ thông số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;c) Chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III được vận dụng ngạch lương của viên chức các loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;d) Chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng IV được vận dụng ngạch lương của viên chức một số loại B, từ thông số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

2. Sau khi hết thời hạn tập sự theo khí cụ và được cấp gồm thẩm quyền thống trị viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành thư viện thì tiến hành xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp và công việc được chỉ định như sau:

a) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào chế tạo ra tiến sĩ, tương xứng với vị trí vấn đề làm tuyển chọn dụng, được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức các loại A1;

b) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào chế tạo thạc sĩ, tương xứng với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 2, thông số lương 2,67, ngạch viên chức một số loại A1;

c) Trường hòa hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào chế tạo ra đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được chỉ định vào chức danh công việc và nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức các loại A1;

d) Trường phù hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo nên cao đẳng cân xứng với vị trí việc làm tuyển chọn dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức nhiều loại B;

đ) Trường đúng theo khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo ra trung cấp tương xứng với vị trí vấn đề làm tuyển dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

3. Câu hỏi chuyển xếp lương đối với viên chức từ bỏ chức danh công việc và nghề nghiệp hiện giữ lại sang chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên ngành thư viện mức sử dụng tại Thông tư này triển khai theo hướng dẫn tại Mục II Thông tứ số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời xếp lương lúc nâng ngạch, gửi ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông bốn này là địa thế căn cứ để thực hiện việc tuyển chọn dụng, sử dụng và quản lý viên chức siêng ngành thư viện đang thao tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thủ trưởng những đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cai quản lý, thực hiện viên chức có nhiệm vụ rà soát các vị trí vấn đề làm của đơn vị; ra quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xẻ nhiệm những chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện theo thẩm quyền phân cấp.

3. Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp kế bên công lập hoàn toàn có thể áp dụng lao lý tại Thông bốn này để tuyển dụng, áp dụng và làm chủ đội ngũ người thao tác về siêng ngành thư viện.

Điều 11. Điều khoản gửi tiếp

1. Viên chức vẫn được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp chuyên ngành thư viện theo phương pháp của quy định từ trước thời gian ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành thì được xác minh là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành thư viện qui định tại Thông bốn này tương xứng với chức danh công việc và nghề nghiệp đã được bửa nhiệm.

2. Viên chức vẫn có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp các hạng viên chức chăm ngành thư viện trước thời gian ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo cách thức tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 mon 10 năm 2021 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được khẳng định là đáp ứng nhu cầu yêu mong về chứng từ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện nhằm xét chuyển chức danh nghề nghiệp, tham gia kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc và chưa phải học chương trình tu dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành tủ sách theo luật pháp tại Thông tứ này.

Điều 12. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành và trọng trách tổ chức thực hiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 8 năm 2022.

2. Bãi bỏ Thông tứ liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 mon 5 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn và bộ trưởng Bộ Nội vụ mức sử dụng mã số với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thư viện.

3. Ngôi trường hợp các văn bản dẫn chiếu trên Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa thì triển khai theo các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thế.

4. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, đối kháng vị, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này.

5. Trong quy trình thực hiện nay nếu gây ra vướng mắc, ý kiến đề xuất cơ quan, 1-1 vị, cá nhân kịp thời phản ánh về bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn để phân tích sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

thư viện viên hạng 4 phải gồm tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo như thế nào? Viên chức tủ sách viên hạng 4 được áp dụng hệ số lương bao nhiêu? câu hỏi của chị N.T (Bình Thuận)
*
Nội dung bao gồm

Yêu cầu tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn của viên chức thư viện viên hạng 4 như thế nào?

Tại khoản 3 Điều 7 Thông bốn 02/2022/TT-BVHTTDL có quy định như sau:

Thư viện viên hạng IV - Mã số: V.10.02.07...3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) cố gắng được những phương tiện của điều khoản về công tác thư viện;b) Có kiến thức cơ phiên bản về nhiệm vụ thư viện;c) Có năng lượng hướng dẫn người sử dụng thư viện tiếp cận và khai quật thông tin, thư viện;d) có công dụng ứng dụng technology thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao;đ) áp dụng thành thạo các phương tiện, đồ vật kỹ thuật ship hàng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, viên chức thư viện viên hạng 4 phải đáp ứng 05 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nhiệm vụ như sau:

- gắng được những cách thức của quy định về công tác thư viện;

- Có kiến thức cơ bạn dạng về nghiệp vụ thư viện;

- Có năng lực hướng dẫn người tiêu dùng thư viện tiếp cận và khai thác thông tin, thư viện;

- có chức năng ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành nhiệm vụ được giao;

- sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật giao hàng yêu cầu nhiệm vụ.

*

Thư viện viên hạng 4 phải có tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo như thế nào? (Hình từ bỏ Internet)

Thư viện viên hạng 4 phải gồm tiêu chuẩn về trình độ đào tạo như vậy nào?

Tại khoản 2 Điều 7 Thông bốn 02/2022/TT-BVHTTDL bao gồm quy định như sau:

Thư viện viên hạng IV - Mã số: V.10.02.071. Nhiệm vụ:a) cách xử trí tài nguyên thông tin, gồm những: Xử lý kỹ thuật, giải pháp xử lý hình thức, tổ chức tài nguyên tin tức có nội dung 1-1 giản, phổ cập;b) tổ chức triển khai tài nguyên thông tin bao gồm: Tổ chức các loại tư liệu trong kho tài liệu và tiến hành các công đoạn thủ công trong bảo vệ các một số loại tài liệu;c) tham gia kiểm kê, thanh thanh lọc tài nguyên thông tin theo phân công;d) Trực tiếp giao hàng người sử dụng thư viện.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:a) có bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên siêng ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cung cấp trở lên chăm ngành khác buộc phải có chứng từ bồi chăm sóc kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chăm ngành tin tức - thư viện do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp.b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành thư viện....

Như vậy, viên chức ao ước giữ chức danh thư viện viên hạng 4 cần thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- bao gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cấp ngành thông tin - thư viện trở lên;

- ngôi trường hợp tốt nghiệp trung cung cấp trở lên chuyên ngành khác cần có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp siêng ngành tin tức - thư viện vị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp.

- Có chứng từ bồi dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Viên chức tủ sách viên hạng 4 được áp dụng hệ số lương bao nhiêu?

Tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL có quy định như sau:

Cách xếp lương1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành thư viện mức sử dụng tại Thông tứ này được vận dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:a) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được vận dụng ngạch lương của viên chức loại A3, đội 2 (A3.2), từ thông số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức một số loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;c) Chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III được vận dụng ngạch lương của viên chức một số loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;d) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.2. Sau khoản thời gian hết thời gian tập sự theo chính sách và được cấp tất cả thẩm quyền làm chủ viên chức đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:a) Trường phù hợp khi tuyển chọn dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo tiến sĩ, tương xứng với vị trí vấn đề làm tuyển dụng, được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức nhiều loại A1;b) Trường phù hợp khi tuyển chọn dụng viên chức có trình độ chuyên môn đào chế tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí vấn đề làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;...

Theo đó, chức danh nghề nghiệp và công việc thư viện viên hạng 4 được vận dụng ngạch lương của viên chức một số loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.