Hỏi: Yêu Cầu Phi Chức Năng Quản Lý Thư Viện, Một Số Yêu Cầu Về Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

- Đối với trường thích hợp thêm sách Thủ thư, nhân viên sẵn sàng các thông tin về sách nên nhập bao gồm:1. Mã sách (*)2. Thương hiệu sách (*)3. Tên tác giả(*)4. Call

Bạn đang xem: Yêu cầu phi chức năng quản lý thư viện

Number (*)5. Các loại (*)6. ISBN (*)7. đơn vị xuất bạn dạng (*)Chú ý (*) đề xuất nhập
Sau khi nhập vừa đủ thông tin về sách, thủ thư - nhân viên tiến hành thêm thông tin của sách vào hệ thống.


*
13 trang | phân tách sẻ: superlens | Lượt xem: 2860 | Lượt tải: 1
*

Bạn đã xem câu chữ tài liệu Phần mềm làm chủ thư viện Đặc tả yêu thương cầu fan sử dụng, để sở hữu tài liệu về máy chúng ta click vào nút download ở trên
Phần mềm cai quản thư viện
Đặc tả yêu cầu tín đồ sử dụng
Phiên phiên bản 1.0Võ Thị Mai Lan
Trần Tuấn Anh
Nguyễn Anh Thi
Phan Việt Khoa
Nguyễn Hoàng Du
Võ Đông Triều Theo dõi phiên bản
Tên
Ngày
Lý bởi vì thay đổi
Phiên bản
Phiên phiên bản 1.0Giới thiệu
Mục tiêu
Đặc tả yêu thương cầu người tiêu dùng một cách cụ thể và đúng đắn hơn so với điều tra ban đầu. Đưa ra loại nhìn ví dụ về các chức năng phần mềm sẽ hỗ trợ và quá trình tác nghiệp tương ứng. Là cơ sở để kiến tạo và xây dựng phần mềm.Phạm vi
Xác định các bước xử lý nhiệm vụ thực tế.Xác định lại yêu thương cầu thực tế cho phần mềm.Đề nghị hệ thống tính năng cho phần mềm.Sử dụng làm cho tài liệu xem thêm cho quy trình phân tích xây cất và chế tạo chương trình.Định nghĩa, thuật ngữ với chữ viết tắt
STTTừ viết tắt / thuật ngữ
Giải thích
Cập nhật
Là thao tác thêm, sửa, xóa
CSDLCơ sở dữ liệu
Thủ thư
Người cai quản thư viện
Tài liệu tham khảo
Kế hoạch phân phát triển phần mềm – Phan Phương Lan
Tài liệu đặc tả – Phan Phương Lan+ lấy ví dụ (trong tài liệu đặc tả) Tài liệu xây cất – Phan Phương Lan
Bố viên tài liệu
P1. Giới Thiệu
Mục Tiêu
Phạm Vi
Định Nghĩa, Thuật Ngữ và Chữ Viết Tắt
P2. Miêu tả Tổng Quan2.1 bối cảnh Của Sản Phẩm2.2 Các tính năng Của Sản Phẩm2.3 môi trường thiên nhiên Vận Hành2.4 những Ràng Buộc Về tiến hành Và Thiết Kế2.5 các Giả Định với Phụ Thuộc
P3. Các Yêu Cầu tiếp xúc Bên Ngoài Mô tả tổng quan:II.1Bối cảnh của sản phẩm
II.2Các tác dụng của sản phẩm
Thủ thư
Đăng nhập thành công
Thoát
Thành công
Thất bại
Đăng nhập
Kiểm tra
Thủ thư
Sách
Xem
Cập nhật
Nhân viên
Xem
Cập nhật
Cho mượn
Trả sách
Người mượn Tài khoản
Cập nhật
Xem
Cập nhật
Nhân viên
Đăng nhập thành công
Thoát
Thành công
Thất bại
Đăng nhập
Kiểm tra
Nhân viên
Sách
Xem
Cập nhật
Cho mượn
Trả sách
Người mượn Tài khoản
Cập nhật
Xem
Cập nhật
II.5Môi ngôi trường vận hành
Phần mềm:Hệ điều hành: Hệ quản lý và điều hành windows 7.Hệ quản ngại trị: SQL.II.6Các ràng buộc về xúc tiến và thiết kếII.7Các trả định và nhờ vào Các yêu cầu tiếp xúc bên ngoài
III.1Giao diện fan sử dụng
III.2Giao tiếp phần cứng
Tiếp xúc với máy in nhằm in, xuất danh sách report mượn, trả hàng tháng
III.3Giao tiếp phần mềm
Chạy trên hệ điều hành và quản lý windows 7Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL2005III.4Giao tiếp truyền thông tin
Truy cập, tiếp xúc giữa các máy nội bộ trong thư viện những tính năng của hệ thống
Trong phần này chỉ biểu hiện 6 chức năng: update sách, update nhân viên, cập nhật người mượn, làm chủ thuê sách, làm chủ trả sách, tìm kiếm kiếm thông tin.IV.2.1. Cập nhật sách
Mã yêu thương cầu
RQ01Tên yêu thương cầu
Cập nhật sách
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên update sách
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, Nhân viên
Tiền đk Thủ thư, nhân viên cấp dưới đăng nhập thành công.Được phân công cai quản thư viện
Cách xử lýĐối cùng với trường thích hợp thêm hoặc mang đến mượn sách Thủ thư, nhân viên sẵn sàng các tin tức về sách nên nhập bao gồm:Mã sách (*)Tên sách (*)Tên tác giả(*)Call
Number (*)Loại (*)ISBN (*)Nhà xuất bản (*)Chú ý (*) yêu cầu nhập
Sau lúc nhập vừa đủ thông tin về sách, thủ thư - nhân viên cấp dưới tiến hành update thông tin của sách vào hệ thống.Kết quả
Sách sau khi update sẽ update vào hệ thống và hiển thị lên danh sách sách.Ghi chú
Thủ thư, nhân viên cấp dưới trong ngôi trường hợp mong mỏi xóa sách khỏi hệ thống phải đảm bảo sách kia không được mượn do bắt kỳ tín đồ mượn nào các thao tác update sách điều được khối hệ thống lưu vết.IV.2.2. Thêm sách
Mã yêu cầu
RQ01.1Tên yêu cầu
Thêm sách
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên cấp dưới thêm sách
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, Nhân viên
Tiền điều kiện Thủ thư, nhân viên cấp dưới đăng nhập thành công.Được phân công làm chủ thư viện
Cách xử lýĐối cùng với trường thích hợp thêm sách Thủ thư, nhân viên chuẩn bị các tin tức về sách buộc phải nhập bao gồm:Mã sách (*)Tên sách (*)Tên tác giả(*)Call
Number (*)Loại (*)ISBN (*)Nhà xuất phiên bản (*)Chú ý (*) cần nhập
Sau lúc nhập không hề thiếu thông tin về sách, thủ thư - nhân viên triển khai thêm tin tức của sách vào hệ thống.Kết quả
Sách sau khi thêm sẽ cập nhật vào hệ thống và hiển thị lên list sách.Ghi chú
Thủ thư, nhân viên cấp dưới trong trường hợp hy vọng xóa sách khỏi hệ thống phải bảo đảm an toàn sách đó không được mượn vì bắt kỳ người mượn nào các thao tác cập nhật sách điều được hệ thống lưu vết.IV.2.3. Cập nhật nhân viên
Mã yêu thương cầu
RQ02Tên yêu cầu
Cập nhật nhân viên

Xem thêm: Chia Sẻ Thư Viện Proteus 8.10 Full, Tải Phần Mềm Proteus Siêu Mượt, Không Lỗi

Mục đích
Cho phép thủ thư update nhân viên
Đối tượng sử dụng
Thủ thư
Tiền điều kiện Thủ thư singin thành công.Được phân công thống trị thư viện
Cách xử lýThủ thư chuẩn bị các tin tức về nhân viên cần nhập bao gồm:Mã nhân viên cấp dưới (*)Tên nhân viên (*)Tài khoản (*)Email (*)Giới tính (*)Số điện thoại cảm ứng (*)Ngày sinh (*)Chú ý (*) đề xuất nhập
Sau khi nhập không thiếu thông tin về nhân viên, thủ thư tiến hành update thông tin của nhân viên cấp dưới vào hệ thống.Kết quả
Nhân viên sau khi update sẽ update vào hệ thống và hiển thị lên danh sách nhân viên.Ghi chú
Các thao tác update sách điều được khối hệ thống lưu vết. IV.2.4. Cập nhật người mượn
Mã yêu thương cầu
RQ03Tên yêu cầu
Cập nhật fan mượn
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên cập nhật người mượn
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, Nhân viên
Tiền điều kiện Thủ thư, nhân viên cấp dưới đăng nhập thành công.Được phân công quản lý thư viện
Cách xử lýThủ thư, nhân viên chuẩn bị các thông tin về fan mượn nên nhập bao gồm:Mã người mượn (*)Tên tín đồ mượn (*)Địa chỉ(*)Công câu hỏi (*)Email (*)Giới tính (*)Số điện thoại thông minh (*)Ngày sinh (*)Chú ý (*) yêu cầu nhập
Sau lúc nhập khá đầy đủ thông tin về tín đồ mượn, thủ thư - nhân viên tiến hành cập nhật thông tin của fan mượn vào hệ thống.Kết quả
Người mượn sau khi update sẽ update vào khối hệ thống và hiển thị lên danh sách người mượn.Ghi chú
Thủ thư, nhân viên trong trường hợp ước ao xóa người mượn khỏi khối hệ thống phải bảo vệ người mượn đó không mượn bắt kỳ cuốn sách nào các thao tác update sách điều được hệ thống lưu vết.IV.2.5. Làm chủ thuê sách
Mã yêu cầu
RQ04Tên yêu cầu
Quản lý thuê sách
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên quản lý việc mướn sách
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, nhân viên
Tiền điều kiện Thủ thư, nhân viên cấp dưới đăng nhập thành công.Được phân công quản lý thư viện.Cách xử lýĐối với ngôi trường hợp update mỗi lần mang đến mượn sách mang đến từng tín đồ mượn. Thủ thư, nhân viên sẵn sàng các thông tin bao gồm: Chọn bạn mượn
Kiểm tra người mượn tất cả đang mượn sách xuất xắc không
Chọn sách mượn
Ngày trả tự tính sau 5 ngày tính từ lúc ngày mượn
Sau khi update thông tin mượn, thủ thư – nhân viên tiến hành cập nhật thông tin của người mượn vào hệ thống.Kết quả
Thông tin mượn sách đã tiến hành cập nhật vào hệ thống và hiển thị lên bảng mượn sách
Ghi chú
Các làm việc cho mượn đông đảo được khối hệ thống lưu vết.IV.2.6. Làm chủ trả sách
Mã yêu cầu
RQ05Tên yêu thương cầu
Quản lý trả sách
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên quản lý việc trả sách
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, nhân viên
Tiền điều kiện Thủ thư, nhân viên đăng nhập thành công.Được phân công thống trị thư viện.Cách xử lýĐối với ngôi trường hợp update mỗi lần mang lại trả sách đến từng bạn mượn.Thủ thư, nhân viên sẵn sàng các tin tức bao gồm: Chọn người mượn
Kiểm tra sách có được mượn vượt hạn hay không để thực hiện phạt hay không phạt tiền
Kết quả
Thông tin trả sách đang tiến hành cập nhật vào khối hệ thống và hiển thị lên bảng trả sách, thông tin mượn sách bị xóa bỏ khỏi hệ thống
Ghi chú
Các thao tác làm việc cho mượn phần nhiều được hệ thống lưu vết.IV.2.7. Search kiếm thông tin
Mã yêu cầu
RQ06Tên yêu cầu
Tìm tìm thông tin
Mục đích
Cho phép thủ thư, nhân viên tìm kiếm thông tin về sách, nhân viên cấp dưới hoặc bạn mượn
Đối tượng sử dụng
Thủ thư, nhân viên
Tiền điều kiện Thủ thư, nhân viên đăng nhập thành công.Được phân công quản lý thư viện.Cách xử lýThủ thư, nhân viên sẵn sàng các tin tức bao gồm: chọn thứ yêu cầu tìm (sách, tác giả, ISBN, tín đồ mượn)Nhập tin tức tìm kiếm
Kiểm tra xem thứ nên tìm tất cả tồn tại
Kết quả
Thông tin tra cứu kiếm sẽ tiến hành hiển thị lên ví như tìm thấy
Ghi chú
Các thao tác cho mượn đông đảo được hệ thống lưu vết.II.4 Đặc điểm fan sử dụng
STTNhóm fan dùng
Mô tả
Thủ thư
Cập nhật hạng mục sách
Cập nhật hạng mục nhân viên
Cập nhật danh mục người mượn
Quản lý vấn đề mượn trả sách
Thống kê tổng hợp
Nhân viên
Cập nhật danh mục sách
Cập nhật danh mục người mượn
Quản lý vấn đề mượn trả sách
Quản trị hệ thống
Quản lý người dùng
Cấu hình hệ thống
Các yêu ước phi chức năng
Mức độ tin cậy, tính khả dụng:Xử lý bình ổn trên hệ điều hành windows
Tính ổn định định
Hệ thống phải hoạt động liên tục 24 giờ đồng hồ một ngày, 7 ngày mỗi tuần, với thời gian ngưng vận động không vượt 10%.Khả năng thực hiện (hiệu suất)Hệ thống phải chất nhận được truy xuất cho CSDL hạng mục với độ trễ không thực sự 10 giây. Phiên bản quyền sản phẩm
Bản quyền thành phầm thuộc về *.Tên chương trình
Phần mềm thống trị thư viện
Các yêu cầu khác : đồ họa đẹp, gần gũi người dùng, dễ sử dụng.Môi trường: Microsoft SQL hệ thống 2005/2008.Windows 2005/2008 Server.VI. Những yêu cầu khác
Giới thiệu
Tin tức- Sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền PB pháp luật
Chiến lược, QH, KHThủ tục hành chính
Đơn vị trong ngành Đơn vị trong ngành

*

*

*

*


Tìm kiếm tìm kiếm
Liên câu kết kết

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Chọn liên kết
Chính che VNĐảng CSVNThủ đô Hà Nội
Báo Nhân dân
Quốc hội
Bộ VHTTDL VNBan QLCKCNDoanh nghiệp
Báo Bắc Giang
Sở TT&TTCổng TT Bắc Giang
Dân trí
Việt nam giới Net
Báo VNEXPRESSBáo tuổi trẻ
Báo tiền phong
Hỏi: Yêu cầu phi công dụng chung mang lại các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến có những công dụng gì?
In Hỏi: Yêu cầu phi công dụng chung mang lại các khối hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tất cả những tác dụng gì?
Đối với khối hệ thống thông tin cung ứng dịch vụ công trực đường cần đáp ứng yêu mong của tín đồ sử dụng, và khẳng định mối quan hệ tác động giữa người tiêu dùng và khối hệ thống được phân loại thành nhị nhóm:
1. Những yêu mong chức năng là các chức năng tối thiểu nhưng hệ thống cần phải có nhằm thỏa mãn nhu cầu các yêu mong của các đối tượng người dùng tham gia vào bài toán quản lý, vận hành, duy trì, triển khai nghiệp vụ mặt trong, áp dụng dịch vụ hỗ trợ ra bên ngoài của hệ thống; 
2. Các yêu ước phi chức năng là rất nhiều ràng buộc với điều kiện so với các yêu cầu chức năng của khối hệ thống như: ràng buộc về thời gian, ràng buộc về hiệu năng, các tiêu chuẩn được sử dụng... Hồ hết yêu ước này ảnh hưởng đến hóa học lượng, năng lực sử dụng của hệ thống và có ảnh hưởng trực kế tiếp sự sử dụng rộng rãi của fan sử dụng, vì đó, quyết định sự thành công của hệ thống. Những yêu ước phi tính năng chung đến các khối hệ thống thông tin hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, bao gồm 7 tính năng cơ bản, kia là: 
(3) Tính khả dụng: là nấc độ sử dụng được và làm hài lòng người sử dụng như: tương xứng với nhu cầu; thuận lợi học cách sử dụng; Giao diện fan sử dụng; năng lực truy cập, khai thác;
(4) Tính tin cậy: Trưởng thành; Sẵn sàng; kĩ năng chịu lỗi; kỹ năng phục hồi; thời hạn giữa các lần xẩy ra sự cố gắng gián đoạn hoạt động của hệ thống;
(6) duy trì được là so sánh được; Hiệu chỉnh được với Khả gửi là nút độ năng suất và kết quả của việc di chuyển một khối hệ thống từ một căn nguyên phần cứng, phần mềm, hệ quản lý và điều hành từ môi trường xung quanh sử dụng này sang môi trường thiên nhiên sử dụng khác; cung cấp khả năng dịch rời từ căn nguyên chạy bên trên Unix sang nền tảng gốc rễ chạy bên trên Windows vps một cách dễ dàng, không phát sinh thêm túi tiền hoặc kinh phí không đáng kể; phù hợp ứng: là hỗ trợ và sử dụng những trình duyệt y thông dụng hiện thời như Micrsoft mạng internet Explorer, Google Crome, Mozila Firefox…; thiết đặt được; Vận hành; khai thác; kĩ năng thay gắng được là mức độ một sản phẩm ứng dụng của hệ thống hoàn toàn có thể được thay thế bởi một sản phẩm phần mềm khác tất cả cùng mục đích sử dụng trong cùng một môi trường. 
(7) những yêu mong phi chức năng khác: Yêu mong phi tính năng cho luật pháp tiềm kiếm, thống kê, kiến thiết báo cáo; lưu giữ trữ: là tính thỏa mãn nhu cầu của hệ thống đối với danh phương châm chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về ứng dụng technology thông tin trong cơ sở nhà nước; Nền tảng technology nền, cách tân và phát triển ứng dụng là yêu cầu, kim chỉ nan lựa chọn công nghệ nền tảng dùng để xây dựng, phát triển khối hệ thống trong các dịch vụ công trực tuyến cấp cho huyện được xúc tiến độc lập, ưu tiên tuyển lựa hệ quản lí trị cơ sở tài liệu miễn phí đối với các phần mềm ứng dụng nội bộ đang sẵn có trên thị trường, ưu tiên chọn lọc các ứng dụng miễn phí tổn mã mối cung cấp mở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.