Một thư viện có 6000 quyển sách, một thư viện có 6000 quyển sách

*

Bạn đang xem: Một thư viện có 6000 quyển sách

Sau 1 năm, tủ sách tăng gồm thêm số số quyển sách là:

6000 x trăng tròn : 100 = 1200 ﴾quyển﴿

Khi đó, thư viện tất cả số sách là:

6000 + 1200 = 7200 ﴾quyển﴿

Sau 1 năm tiếp, thư viện có thêm số sách là:

7200 x đôi mươi : 100 = 1440 ﴾quyển﴿

Số sách thư viện có sau hai năm là:

7200 + 1440 = 8640 ﴾quyển﴿

ĐS: 8640 quyển


Số sách sau 1 năm là

6000 : 100 x đôi mươi = 1200 + 6000 = 7200

Số sách sau hai năm là

7200 : 100 x đôi mươi = 1440 + 7200 = 8640

Đáp số 8640


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Một thư viện có 6 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tạo thêm 20% ( so với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả từng nào quyển sách?


*

Tỉ số phần trăm của số sách năm tiếp theo so với năm trước là: 100% + 20% = 120% Năm thứ nhất thư viện có số sách là:6 000 : 100 x 120 = 7 200 quyển Năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là:72 000 : 100 x 120 = 8 640 quyển Đáp số: 8 640 quyển


Sau năm trước tiên số sách thư viện tạo thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm đầu tiên số sách tủ sách có tất cả là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Sau năm sản phẩm công nghệ hai số sách thư viện tạo thêm là:

7200 x trăng tròn : 100 = 1440 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách tủ sách có toàn bộ là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.


một thư viện có trăng tròn 000quyển sách . Sau mỗi năm số sách của thư viện tạo thêm 15% so với số sách của năm trước . Hoỉ sau 2 năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách


*

Số sách tạo thêm sau một năm là :

20 000 : 100 x 15 = 3 000 ( quyển)

Sau một năm thư viện đó có số cuốn sách là :

20 000 + 3 000 = 23 000 ( quyển)

Số sách tạo thêm sau 2 năm là :

23 000 : 100 x 15 = 3 450 (quyển )

Số sách tăng thêm sau 2 năm là :

23 000 + 3 450 = 26 450 ( quyển )

Đáp số : 26 450 quyển

Mk nhanh nhất đó lại còn đúng

Chuẩn 100%

k mk nha

Mk cảm ơn chúng ta nhiều

Thank you very much

>_Đúng(1)
Đúng(0)


*

Đúng(0)Xem thêm: Chìa Khóa Thư Viện Blox Fruit Để Làm Gì, Chìa Khóa Ẩn Blox Fruits Để Làm Gì

Bài 1: bài giải

Cách 1:Năm thứ nhất thư viện tăng số sách là: 6 000 : 100 x đôi mươi = 1 200 (quyển)Sau năm thứ nhất số sách thư viện có là: 6 000 + 1 200 = 7 200 (quyển)Năm thứ hai thư viện tăng số sách là: 72 000 : 100 x 20 = 1 440 (quyển)Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là: 72 000 + 1 440 = 8 640 (quyển) Đáp số: 8 640 quyển

Cách 2:

Tỉ số phần trăm của số sách năm tiếp theo so với năm trước là: 100% + 20% = 120%Năm thứ nhất thư viện có số sách là: 6 000 : 100 x 120 = 7 200 quyển
Năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là: 72 000 : 100 x 120 = 8 640 quyển Đáp số: 8 640 quyển

Bài 2: bài xích giải

Vì lượng nước chứa vào hạt tươi là 16% nên trong 200 kilogam hạt tươi có lượng nước đó là:

200 x 16 % = 32 kg
Sau lúc phơi thô 200 kilogam hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi 20 kg, yêu cầu lượng còn lại vào hạt phơi khô là: 32 – đôi mươi = 12 kg
Lượng hạt đã phơi thô còn lại là: 200 – đôi mươi = 180 kg
Tỉ số phần trăm của lượng nước vào hạt phơi thô là: 12 : 180 = 6,7% Đáp số: 6,7%

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau hàng năm số sách của thư viện lại tăng lên 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?


*
246
*

*
Đăng nhập với facebook
*
Đăng nhập với google

Bằng biện pháp nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản thực hiện của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để bảo vệ an toàn, hãy sử dụng hành lang cửa số riêng bốn (Tab ẩn danh) để singin (New Private Window / New Incognito Window).


*

Thưởng th.3.2024

*

Xếp hạng


*

Trong năm đầu, số sách tăng thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tạo thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách tủ sách có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.


Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, chúng ta có thể xem toàn thể nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản ithuvien.com.Xem toàn thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với nhóm ngũ giáo viên ithuvien.com bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây giờ

GIẢI

Số quyển sách thư viện tăng sau năm thứ nhất là : 6000:100.20= 1200 (quyển)

Số cuốn sách thư viện gồm sau năm đầu tiên là : 6000+1200= 7200 (quyển)

Số quyển sách thư viễn tăng sau năm sản phẩm hai là : 7200:100.20 = 1440 (quyển)

Số quyển sách thư viện tăng sau 2 năm là : 7200+1440= 8640 (quyển)

Đáp số : 8640 quyển sách


o cùng với ban đầu, năm đầu tiên thư viện tăng thêm số quyển sách là:

6000 : 100 x 20 = 1200 (quyển)

Sau năm trước tiên thư viện có toàn bộ số quyển sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

So với năm sản phẩm công nghệ nhất, năm máy hai thư viện tăng thêm số cuốn sách là:

7200 : 100 x trăng tròn = 1440 (quyển)

Sau năm vật dụng hai thư viện có toàn bộ số cuốn sách là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)


Một thư viện gồm 6000 quyển sách
Cứ sau hàng năm số sách của thư viện lại tăng thêm 20%Toán học tập - Lớp 5Toán học
Lớp 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.