Thư viện của lớp 5a gồm 3 ngăn, và có tất cả 300 quyển truyện

*

Thư viện của lớp 5A tất cả 3 chống và có toàn bộ 300 quyển truyện.Số truyện sinh hoạt ngăn đầu tiên nhiều rộng số truyện ở phòng thứ nhì là 12 quyển.Số truyện ở chống thứ 3 bởi 2/5 tổng số truyện bao gồm trong thư viện.Tính số quyển truyện tất cả ở mỗi ngăn.

Bạn đang xem: Thư viện của lớp 5a gồm 3 ngăn


*

Một giá gồm 3 phòng xếp toàn bộ 252 quyển truyện. Biết 1/3 số truyện ngăn đầu tiên bằng 1/5 số truyện phòng thứ hai và bởi 1/6 số truyện chống thứ ba. Hỏi từng ngăn bao gồm bao nhiêu quyển truyện?


*

coi số truyện ngăn trước tiên là 3 phần cân nhau thì số truyện của ngăn thứ nhì là 5 phần như thế và số truyện của ngăn thứ cha là 6 phần như vậy

số truyện có trong ngăn trước tiên là:

252:( 3+5+6)x3=54( quyển)

số truyện tất cả trong phòng thứ hai là:

54:3x5=90(quyển)

số truyện có trong phòng thứ ba là:

tự đáp số nha em


Ta bao gồm sơ đồ:

Ngăn thứ nhất : |.....|.....|.....|

Ngăn sản phẩm công nghệ hai: |.....|.....|.....|.....|.....| Ngoặc nhọn 252

Ngăn thứ ba : |.....|.....|.....|.....|.....|

Theo sơ trang bị ta tất cả :

Ngăn trước tiên : 252 : ( 3+5+6) x 3 = 54 (quyển)

Ngăn đồ vật hai : 54 : 3 x 5 = 90 (quyển)

Ngăn máy ba: 252 - 54 - 90 = 108 (quyển)

đáp số :........ 


Có 2 ngăn sách. Cô thư viện cho lớp A mượn 1/3 số sách phòng thứ nhất, cho lớp B mượn 1 tháng 5 số sách ngăn thứ hai. Tổng cộng sách mà lại A với B mượn được là 30 quyển. Hỏi số sách còn sót lại ở chống thứ 2 nhiều hơn thế nữa ngăn đầu tiên bao nhiêu quyển?


Một giá đựng sách gồm 3 ngăn xếp toàn bộ 325 quyển truyện. Biết 1/2 số truyện của ngăn trước tiên bằng 2/3 số truyện của ngăn thứ nhị và bằng 1/3 số truyện của ngăn thứ ba. Hỏi từng ngăn bao gồm bao nhiêu quyển truyện?


giả sử số sách sau khoản thời gian chuyển ở chống 1 ,ngăn gấp đôi lượt là a, b.Số sách ở ngăn 3 ban sơ là c

Ta có (frac12a=frac23b=frac13c ext hay frac34a=b ext vàfrac32a=c)

ta bao gồm : (a+b+c=a+frac34a+frac32a=325 ext hayfrac134a=325)

hay (a=325:frac134=100Rightarrowheptegincasesb=frac34 imes100=75\c=frac32 imes100=150endcases)


Trong 1 thư viện, toàn bô sách ban sơ ở cả hai ngăn sách là 320 quyển. Thời gian sau, vắt phụ trách thư viên lấy bớt 12 quyển ở ngăn trước tiên và thêm 40 quyển ở phòng thứ hai thì lúc này số sách ở cả hai ngăn bằng nhau. Tra cứu số sách nghỉ ngơi mỗi chống lúc đầu.


Có hai ngăn sách, cô thư viện đến lớp 3A mượn 1/3 số sách ở phòng thứ nhất, cho lớp 3B mượn 1/5 số sách ở phòng thứ hai, vậy nên mỗi lớp số đông được mượn 30 quyển. Hỏi số sách còn lại ở chống thứ hai nhiều hơn thế số sách còn sót lại ở ngăn trước tiên bao nhiêu quyển ?


Số sách lúc đầu ở ngăn đầu tiên là:

30 x 3 = 90 (quyển)

Số sách sót lại ở ngăn đầu tiên sau khi mang đến lớp 3A mượn 1/3 số sách bằng:

1 - 1/3 = 2/3 (số sách ban sơ ở chống thứ nhất)

Số sách còn sót lại ở ngăn thứ nhất là:

90 x 2/3 = 60 (quyển)

Số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai là:

30 : 01/05 = 150 (quyển)

Số sách còn lại ở chống thứ hai sau khoản thời gian cho mượn 1/5 số sách bằng:

1 - 01/05 = 4/5 (số sách ban sơ ở phòng thứ hai)

Số sách còn sót lại ở chống thứ nhì là:

150 x 4/5 = 120 (quyển)

Số sách còn sót lại ở phòng thứ nhị nhiều hơn ngăn đầu tiên là:

120 - 60 = 60(quyển)

Đáp số: 60 quyển sách


Đúng 0
bình luận (0)

-Gọi số sách từng lớp được mượn là A. (Rightarrow)Ngăn trước tiên sẻ gồm A+A+A cuốn sách (Rightarrow)Sau khi cho mượn thì sót lại A+A cuốn. (Rightarrow)Ngăn thứ 2 sẻ tất cả A+A+A+A+A cuốn sách (Rightarrow) Sau khi mang đến mượn thì còn lại A+A+A+A cuốn-. (Rightarrow)Ngăn sản phẩm 2 nhiều hơn nữa ngăn đầu tiên là : A+A = 30+30=60(cuốn)


Đúng 0

comment (0)

Số sách lúc đầu ở ngăn trước tiên là:

30 x 3 = 90 (quyển)

Số sách còn lại ở ngăn đầu tiên sau khi cho lớp 3A mượn 1/3 số sách bằng:

1 - 1/3 = 2/3 (số sách lúc đầu ở phòng thứ nhất)

Số sách sót lại ở ngăn thứ nhất là:

90 x 2/3 = 60 (quyển)

Số sách ban đầu ở chống thứ nhì là:

30 : 1 tháng 5 = 150 (quyển)

Số sách còn sót lại ở ngăn thứ hai sau khoản thời gian cho mượn 01/05 số sách bằng:

1 - 1 tháng 5 = 4/5 (số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai)

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai là:

150 x 4/5 = 120 (quyển)

Số sách còn sót lại ở ngăn thứ nhị nhiều hơn ngăn trước tiên là:

120 - 60 = 60(quyển)

Đáp số: 60 quyển sách


Đúng 0
phản hồi (0)

Một tủ sách gồm 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Phòng thứ nhất chứa được nhiều hơn ngăn thư nhì 12 quyển . Số ngăn sách trong chống thứ ba bằng 2/5 tổng thể sách ở bên trong tủ . Tra cứu số sách mỗi ngăn tủ đó


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
6
0
Gửi hủy

Số sách phòng thứ ba là 200 x (frac25) = 80 (sách)

Tổng số sách ngăn thứ nhất và ngăn thứ nhì là 200 - 80 = 120 (sách)

Số sách phòng thứ hai là (120 - 12) : 2 = 54 (sách)

Số sách ngăn thứ nhất là 54 + 12 = 66 (sách)


Đúng 1

phản hồi (0)

Cảm ơn bạn


Đúng 0
bình luận (0)

đúng ko kia ?


Đúng 0
phản hồi (0)

Có hai chống sách .Cô duy trì thư viện mang lại lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và mang lại lớp 3B mượn 1/3 số sách ở phòng thứ hai. Hiểu được số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển .Vậy ngăn trước tiên có ... Quyển sách ,ngăn sản phẩm hai có... Quyển sách


Xem cụ thể
Lớp 3 Toán thắc mắc của OLM
0
0
Gửi bỏ

Thư viện có 3 phòng sách. Cô giữ lại thư viện cho lớp 3a mượn 1 tháng 5 số sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3b mượn 1/4 số sách ở phòng thứ 2, mang đến lớp 3c mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ 3. Như vậy từng lớp rất nhiều được mượn số sách như nhau là 32 cuốn. Sổ sách thư viện có toàn bộ là bao nhiêu?


Xem chi tiết
Lớp 3 Toán câu hỏi của OLM
1
0
gửi Hủy

bo tay


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Trong một thư viên, tổng thể sách lúc đầu ở ả hai phòng sách là 320 quyển thời điểm sa cô phụ trách thư viện lấy giảm 12 quyển ngơi nghỉ ngăn đầu tiên và thêm 40 quyển vào phòng thứ hai hôm nay số sách ở hai ngăn bởi nhau.tìm số quyển sách làm việc mỗi chống lúc đầu?

 


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán câu hỏi của OLM
0
0
giữ hộ Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

Thư viện của lớp 5A bao gồm 3 căn với có toàn bộ 300 quyển truyện. Số truyện sống ngăn trước tiên nhiều rộng số truyện ngăn thứ 2 12 quyển. Số truyện ở ngăn thứ 3 bởi 2/5 tổng cộng truyện bao gồm trong thư viện.

Xem thêm: Thư Viện Opencv /Opencv: Open Source Computer Vision Library

Vậy ngăn thứ nhất có ............ Quyển truyện;

phòng thứ hai có ............. Quyển truyện;

ngăn thứ cha có. ............. Quyển truện.


*
77
*

*
Đăng nhập với facebook
*
Đăng nhập cùng với google

Bằng phương pháp nhấp vào Đăng nhập, bạn gật đầu Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản áp dụng của bọn chúng tôi. Nếu phía trên không phải máy tính xách tay của bạn, để bảo đảm an toàn, hãy sử dụng cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để singin (New Private Window / New Incognito Window).


*

Thưởng th.3.2024

*

Xếp hạng


*

số truyện phòng thứ 3 là: 300x2:5=120 (quyển)số truyện phòng 1 và 2 là:300-120=180(quyển)ngăn 2 có số quyển là: (180-12):2=84(quyển)ngăn 1 gồm số quyển là: 180-84=96(quyển)
Bạn đã chiếm lĩnh đến số lượng giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn thể nội dung vấn đáp
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản ithuvien.com.Xem toàn thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ thầy giáo ithuvien.com bằng cách Đăng ký tài khoản ngay bây giờ
Giải
Trung bình từng ngăn gồm số quyển truyện là:300:3=100(quyển)Số truyện ngăn thứ nhất là:100+12=112(quyển)Số truyện ngăn thứ 3 là:(300:5).2=120(quyển)Đ/s:Ngăn 1: 112 quyển
Ngăn 2: 100 quyển
Ngăn 3: 120 quyển
thư viện của lớp 5A gồm 3 căn với có tất cả 300 quyển truyện
Số truyện ngơi nghỉ ngăn đầu tiên nhiều hơn số truyện ngăn thứ hai 12 quyển
Số truyện ở phòng thứ 3 bởi 2/5 tổng cộng truyện gồm trong thư viện
Toán học tập - Lớp 5Toán học
Lớp 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.